Akersjefen synger ut om den feilslåtte energipolitikken

Started by Telehiv, 04.11.2022, 08:50:47

Previous topic - Next topic

Telehiv

Aker-sjef Øyvind Eriksen synes nå å stille seg i spissen for et mer eller mindre tydelig opprør blant sentrale næringslivsledere som ser møysommelig oppbygde verdier smuldre i hendene på de selvskadende klimaideologene.Det har sikkert kostet ham noen våkenetter på forhånd, men det er litt befriende at en av våre viktigste næringslivsledere nå tar seg på tak og synger ut:

"Aldri i mine nesten 14 år som sjef for Aker har jeg vært vitne til at geopolitikk har rammet energimarkeder og energisikkerhet så sterkt."

Helt konkret slår Eriksen alarm i et brev til aksjonærene ifm. tredjekvartalsrapportens beskjed om fallende verdier i Aker og om det han mener er feilslått og naiv politikk som har bidratt til energikrisen som rammer store deler av verden. Han understreker at Russlands krig mot Ukraina naturligvis har deler av skylden for krisen i Europa, men at underinvesteringer i olje og gass, samtidig som alternativene ikke har vært klare, er en kjerneårsak.

Gjengitt i Dagens Næringsliv smeller han til med en beskrivelse som kunne vært sitater fra alle våre advarende innlegg her på Klimadebatt:

– Alternativene er ikke klare
– Vi river ned huset vårt før det nye huset er bygget. Alternativene er ikke klare, og vi har ingen backup-plan. Resultatet er en verden som går mot mer uro, usikkerhet og kompleksitet, skriver Eriksen.
– Noen eksperter sier at dette har vært en ventet krise, etter mange år med røde flagg som signaliserte økende risiko for energisituasjonen i Europa. Mer og mer av elektrisiteten kommer fra ikke-regulerbare kilder som sol og vind, men den står for bare to prosent av den globale forsyningen av primærenergi.
Mange av planene for energiomstilling har vært mangelfulle og urealistiske, legger Eriksen til.
– Nå er hverken myndigheter, eksperter, industriledere eller finansmarkeder forberedt på å håndtere galskapen som utfolder seg.
Eriksen mener myndighetene verden over må engasjere seg i større grad, og sørge for at private aktører får større forutsigbarhet. Her argumenterer han mot pristaket på gass som EU jobber med, og som han mener vil virke stikk i strid med målsetningen, og heller for langsiktige salgskontrakter.
– Vi må tenke nytt om vår kollektive vei fremover, skriver han.


Lenke: https://www.dn.no/marked/aker/kjell-inge-rokke/resultater/aker-sjefen-om-feilslatt-omstilling-og-energikrise-vi-river-ned-huset-vart-for-det-nye-huset-er-bygget/2-1-1345775