EUs sanksjonskrig mot Russland tryner like mye som energipolitikken

Started by Telehiv, 21.10.2022, 11:40:39

Previous topic - Next topic

Telehiv

EUs selvskapte energikrise utarter til udemokratisk herjing med energileverandører
Som alle uten klimatvangstanker har sett lenge, alt den rådende EU-makta prøver seg på i energipolitikken mislykkes: Det feilslåtte "grønne skiftet" har sendt medlemslandene ut i stadig dypere økonomiske, miljømessige og industritekniske problemer.
Men i stedet for å innrømme sine mistak er EU nå langt i gang med sterkt udemokratiske markedsinngrep som kan utarte til kannibalisme mot de gjenværende funksjonelle energikildene, jfr. at man akkurat nå bl.a. driver og planlegger hvordan Norge skal tvinges til å gi EU billigere gass.

EUs energikrise er ikke slutten på massiv selvskading: Sanksjonskrigen mot Russland en ny flause
Anerkjente The Economist har nylig levert dokumentasjon på hvordan EUs sanksjonskrig mot Russland er i ferd med å gi en oppsving i russisk økonomi samtidig som krisa i Europa forverrer seg. Fortsetter utviklingen på samme måte blir det Russland som vinner denne "sanksjonskrigen".
Hør bare her:
- Gassprisene i Moskva er en brøkdel av hva de er i Berlin. Russlands inntekter fra oljen og gassen som utgjør landets eksportøkonomiske ryggrad har kun gått ned med tre prosent.

- Blokkeringen av tilgang til avansert vestlig teknologi har rammet hardere. Men mye tyder på at det er et midlertidig problem som Russland er i ferd med å løse ved å kjøpe inn det de trenger fra andre steder.

- Inflasjonen, som nylig har vært høy i Russland som følge av de krigsrelaterte sanksjonene og økonomisk uro, er nå også på vei ned. Dette samtidig som den stiger i den vestlige verden.   Og videre ytrer elendigheten seg slik:
- I april var prognosen at BNP i Russland i år ville falle med 8,5 prosent. Det tallet har nå måttet skrives ned til kun 3,4 prosent. Det er merkbart, men fullt håndterbart, ifølge The Economists analytikere.

- Ifølge bladet er det heller ingenting som tyder på at fallet i BNP har påvirket hvor mye Russland kan investere i sin fortsatte militære opprustning. Tvert imot, basert på budsjettforslaget for 2023-2025 som er lagt fram, ser det ut til at den russiske regjeringen vil øke militærutgiftene ytterligere i årene som kommer.

- Ved å unngå den økonomiske kollapsen som Vesten håpet ville bety slutten på Putins styre sitter den russiske presidenten like sikkert i dag som før, ifølge The Economists vurdering.

- Det er noe ganske annet med Europa, Europas økonomi og Europas politikk. I vest ramler jo dominobrikkene stadig fortere, slik Storbritannia har fått erfare med Ukrainakrigeren Boris Johnson og Maggie Thatcherkopien Liz Truss.

Den gamle AKP-er og urkommunist Steigan (som aldri har identifisert seg med venstresidens påståtte sosialister) har snappet opp saken, og avslutter sitt referat av saken med et spørsmål til disse:
"Hvorfor støtter sosialistpartier som SV og Rødt en sanksjonspolitikk som først og fremst rammer arbeidsfolk i Vesten og i Norge? Når fattigdommen og nøden biter seg fast, vil flere enn oss stille det spørsmålet, og disse partiene har ikke noe godt svar."

Skal vi våge oss med et svar? Kanskje fordi ledelsen i disse borgerlige posørrevisjonistpartiene ikke er i nærheten av å identifisere seg med de faktiske underklasser og vanskeligstilte i det hele tatt? De som har oppdaget at den gamle SV-leder Erik Solheim nå faktisk reiser rundt som bl.a. godt betalt lobbyist for Kina vil kanskje forstå hva Steigan sikter til?

Lenke: https://archive.ph/FYSHl