Økning i grunnrenteskatten for vannkraft

Started by Telehiv, 28.09.2022, 10:56:29

Previous topic - Next topic

Telehiv

Sjokkmeldingen for innføring av grunnrentesats på 40% for oppdrettsnæringen er allerede kommentert på en annen tråd.
Her tar vi opp at regjeringen også vil innføre en økning i grunnrenteskatten i vannkraft, iht. dagens orientering fra Gahr Støre.

- Det nevnes også at noen av disse skattepostene er midlertidige og svarer til den ekstraordinære situasjonen verden er i i dag.
- Skatteinntektene anslås blant annet til 11,2 milliarder kroner årlig fra vannkraft og 2,5 milliarder kroner årlig på landbasert vindkraft.
- Tiltakene vil gjelde fra 1. januar.

Mindre til kommuner?
Regjeringen foreslår også et ettårig trekk i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft.
- Forslaget innebærer et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i områder med høyest strømpriser, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, melder NTB.
- Verdien av konsesjonskraften i områdene med høye strømpriser anslås til om lag 13 milliarder kroner i 2022 og 11 milliarder i 2023 – opp fra 4 milliarder i 2021.
- Beregningen er gjort ut fra prisanslag fastlagt i begynnelsen av august i år.

Vanlige folk slipper?
– Det er ikke aktuelt å heve skatten for vanlige folk. Folk med middels og lav inntekt skal få lavere skatt, sier Gahr Støre.

Vel, dette i all hast, også her må vi forvente sterk debatt, trolig også med mye forbitrelse, bl.a. kommuner som ser inntekter forsvinne inn til staten, vanlige forbrukere som ikke tror dette vil gagne deres kostnadsbilde, osv.

Håper flere melder seg på debatten rundt disse nye skatteforslagene, for her er det nok å ta tak i av både vist og gale.


Telehiv

Her ser man et utslag av at myndighetene tydeligvis bare planlegger å pålegge økt særskatt, uten å ha en eller annen form for kompensasjonsordning, slik man la opp til med petroleumssærskatten (78% refusjon ved tap). Dermed melder altså Lyse Energi at man lar være å satse de planlagte 5 mrd. på oppgradering av sine vannkraftverk.


SKRINLEGGER: For en måned siden varslet administrerende direktør Eimund Nygaard i Lyse milliardinvesteringer i oppgradering av vannkraftverkene i Røldal-Suldal. Etter regjeringens skatteøkninger vil han legge investeringene i skuffen. Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Ting tyder altså på: Hvis ikke myndighetene bruker mer innovativ kløkt på dette snart, får vi en ny prosess med energipolitisk selvskading

Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/BWjJV0/kraftgiganten-lyse-dropper-milliardinvestering-etter-skattegrep-fra-regjeringen

Telehiv

#2
Litt på siden av denne saken, men det gjelder framtiden for det som opprinnelig var nesten gratis drikkevann:

I år betaler en vanlig familie med en bolig på 120 kvadratmeter 5656 kroner i årlig avgift. I økonomiplanen lagt frem av Oslo-byrådet, vil avgiften øke kraftig hvert år, og ende opp på hele 12.600 kroner i 2026.

https://www.nettavisen.no/okonomi/mdg-forsvarer-avgiftseksplosjon-oslofjorden-trues-av-kollaps/s/5-95-752948


FESTEN BLE DYR: Den tidligere MDG-byråden for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg var i godt humør da hun avfyrte den første tunnelsalven i Oslos nye vannforsyning. Siden har budsjettet sprukket med minst syv milliarder kroner. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Jeg har tidligere advart om at internasjonale storaktører sirkler som gribber rundt muligheten til å få tak i Norges store drikkevannskilder. 

Når denne artikkelen forteller at årlig vannavgift i Oslo om få år skal mer enn dobles til 12.600 pr. år pr. husstand, så tror vel de fleste (foreløpig...) at det BARE er et kostnadsspørsmål, og forårsaket av knølene i Oslo bystyre med MDG som sjefsselvskadere.

Men de fleste våkne har vel hørt om bl.a. Nestles direktør som postulerte at "det er da ingen naturlov at vann skal være billig" samtidig som de kjøper opp Afrikas vannressurser - vel, egentlig stjeles de gjennom korrupte diktatorer. Når vår elendige offentlige vannforvaltning her hjemme fører til opprør skal man ikke bli overrasket om en kommende globalistisk regjering av Erna-typen finner at ansvaret for vannet vårt bør overtas av internasjonale storaktører.

Vent og se:
Høire har delt ut våre vannkraftressurser en gang før for et drøyt hundreår siden. Anbefaler alle å studere historikken bak den påfølgende redningsaksjonen med innføringen av konsesjonslovene (også kalt "panikklovene") med tilhørende hjemfallsrettlover. Det trikset vil vi ikke få lov til nå, underlagt EU-direktivene som vi er.

Men noen tror nok fremdeles at dette kan ikke skje igjen?
Vel, hva er ACER og utenlandskablene da?

Lenke: https://www.nettavisen.no/okonomi/mdg-forsvarer-avgiftseksplosjon-oslofjorden-trues-av-kollaps/s/5-95-752948