Asle Toje om Europas forfall og svekkelse

Started by Telehiv, 20.09.2022, 08:26:17

Previous topic - Next topic

Telehiv

I gårsdagens e24 har den alltid interessante skribenten Asle Toje en tankevekkende gjennomgang av Europas utvikling - eller kanskje snarere underutvikling - under dronning Elizabeths 70 år lange regjeringstid.Toje skriver at syv sykdomstrekk peker seg stadig tydeligere ut for Europa nå:

1. Frivillig barnløshet
2. Dårlig utdanning
3. Elefantsyk stat
4. Oversentralisering
5. Svak gründerånd
6. Ulønnsom innvandring
7. Postmodernisme

Til slutt peker han på at nettopp Storbritannia, ved slutten av dronningens eviglange periode som varte fra de gamle kolonitider til dagens nykoloniale EU, fant å ville forlate dette skrantende bildet av Europa - et EU som sliter med alle de 7 nevnte synder. Ved å lese Tojes kronikk står man fritt til å fundere på hvorfor, men finner mange gode anslag til forklaringer.

Lenke: https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/76K9V9/den-elisabetanske-tidsalder-19522022