Grunnrenteskatt på oppdrett raserer aksjekursene

Started by Telehiv, 28.09.2022, 10:11:51

Previous topic - Next topic

Telehiv

Dagens børshandel begynte med meldingen om grunnrenteskatt på oppdrett (og vannkraft, det må vi ta i egen energitråd), som jaget ut vettskremte sjømataksjonærer og sender oppdrettsgigantene ned 15-20% på Oslo Børs.

Hovedbildet for skattegrepet er slik:
- Regjeringen vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent, gjeldende for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
- Ifølge regjeringen vil dette gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.
- Ifølge regjeringen er skatten innrettet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Noen stikkord:
- Grunnrenteskatten på oppdrett skal ha en effektiv sats på 40 prosent.
- Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
- Et bunnfradrag på 4.000–5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.
- Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
- Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.
- Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
- Forslaget sendes på høring i dag med frist 3. januar 2023.

Hva er kommentarene mens man jobber med å summe seg?Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe kommenterer regjeringens forslag til lakseskatt med at dette er "en veldig legitim skatt".

Til info: Økonomiprofessoren ledet havbruksskatteutvalget som i 2019 leverte en utredning om skattleggingen av havbrukssektoren. Flertallet i utvalget foreslo nettopp å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent på oppdrett. Mindretallet ønsket å beholde dagens system.
Hun sier til e24 nå at "Skattegrepet regjeringen foreslår reduserer behovet for andre skatter som er mer skadelige av natur. Videre vil skatten bidra til å gi staten inntekter som er avgjørende for å finansiere den norske velferdsstaten".

PS: I Dagbladet står jubelen ytterligere i taket, der både MDG, SV og Rødt ikke helt uventet er kjempefornøyde med regjeringens skatteforslag;
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slutt-pa-laksebaronene/77290076

Disse partiene er nok ikke så bekymret over skatteforslaget som dagens sjokkskadde aksjonærer.
Alle andre, som ikke har satset skjorta på oppdrett, får bare summe seg og vurdere om dette er bra for landet som helhet eller ikke.
Vi ser vel foreløpig bare begynnelsen på en meget opphetet debatt om godheten i dette skatteforslaget.


Telehiv

Finansavisen har hentet inn kommentarer fra ulike hold, der man ser at skatteforslaget har medført  dramatikk på høyt plan for en rekke aktører, noen til fortvilelse - andre til glede:

Lenke: https://www.finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2022/09/28/7936591/nho-om-regjeringens-skattepakke-dramatisk?internal_source=sistenytt 

 

Telehiv

#2
Forslaget om grunnrenteskatt på 40% for oppdrett er i prinsippet ikke noe nytt i norsk lovgivning, jfr petroleumsskatteloven som følger samme rasjonale. Særskatten for petroleumsindustrien var opprinnelig 50% men er nå 56% pga. 6% reduksjon i selskapsskatten, dvs. mulig skatteramme på 78% skatt på overskudd. Satsene for oppdrett er altså betydelig lavere, men her har man samtidig (foreløpig ihvertfall) ikke hatt "intelligens" til å komme opp med en kompensasjonsordning ved tap (se videre om prinsippene for petrolumskatt).

Glupingene som kom opp med særskatten for petroleum visste på sin side at de internasjonale oljeselskapene trolig ville komme seg rundt ordinær selskapsskatt (som erfaringene fra andre oljeland hadde vist; siden de typisk kan utgiftsføre mot seg selv i utlandet) og slik transportere store nettoinntekter ut av landet.
SÆRSKATTEN PÅ PETROLEUM ER DERFOR GRUNNEN TIL AT NORGE HAR KUNNET BYGGE OPP SITT VELDIGE OLJEFOND.
Jfr. UK som med lengre og større oljeproduksjon - men uten "vår" grunnrente-/særskatt - ikke har en krone på bok etter 70 års "oljeeventyr".... 

Spørsmålet er om Norge kan bruke det store fiskalnivået som nå etableres for oppdrett til å bygge opp et tilsvarende fondsgrunnlag som for olja. Foreløpig synes ikke det å være målet; man snakker i stedet om å dekke inn ekstrakostnader på statsbudsjettet for å dekke inn flausene rundt strøm samt en rekke sosiale utgifter, innvandringskostnader, osv.

Det er derfor ikke så rart at de selskapene som rammes mest av dette innledningsvis nå jamrer veldig over å bli "reparasjonsobjekt" for statens feilsatsinger på alt fra selvskadende "grønt skifte" til akselererende innvandringsutgifter.

Klagene fra petroleumsindustrien ble imidlertid kompensert med at staten laget et opplegg der tørre borehull ga 78% fradrag (siden man i teorien måtte opp i samme skattesats ved suksess).

Spørsmålet er om dagens politikere er like kloke og klarer å etablere en gjensidig nyttemodell også for oppdrett av typen som de rigget for petroleumsskatten fra 1970-tallet og oppover.

 

Telehiv

#3
Ut mot Vedum: − Vi har blitt lurt trill rundt

Tja, da kan det altså se ut som Vedums løfter om at de mindre selskapene skal slippe grunnrenteskatt ikke holder vann (og det bør de jo i denne bransjen..), i alle fall i flg. denne utmerkede representant for oppdretterstanden:


SKATTE-SINT: Hanne Lundberg i Gratanglaks leder et oppdrettsselskap som får grunnrenteskatt, selv om de ligger under grensen som finansminister Vedum har forsikret at ikke vil bli skatterammet av den skatten. Foto: Gratanglaks

Hanne Lundberg har notert seg hva bl.a. to av landets ledende fiske-analyseselskaper har funnet ved ettergang av finansminister Trygve Slagsvold Vedums påstand om at små lakseoppdrettere slipper den varslede skatteøkningen.

– Påstanden er feil, fastslår analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse, et av de fremste globale analyseselskapene innen laksesektoren.

Rådgivningsgiganten KPMG, som har sjømat som et av sine spesialfelt, har gått gjennom regnskapene til to mindre oppdrettsselskap:

– Ett av dem får betydelig økt skatt som følge av den nye grunnrenteskatten, selv om de produserer mindre laks enn den grensen Vedum opererer med for selskaper han mener skal slippe skatt. Det andre slipper, men det skyldes at de får kraftig økning i to andre skatter, sier partner og advokat Pedro S. Leite i KPMG til VG.

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/76djr8/ut-mot-vedum-vi-har-blitt-lurt-trill-rundt