Spetalen leverer tallene politikerne tier om - eller ikke skjønner?

Started by Telehiv, 22.08.2022, 08:41:44

Previous topic - Next topic

Telehiv

Spetalen har i flere år vist at han skjønner hva klimabedraget og energiselvskadingen går ut på. I dagens Nettavisen leverer han en grundig grunnlagsbeskrivelse for hva som er de reelle fakta for både norsk og europeisk energiforvaltning:

Øystein Stray Spetalen: – Jonas Gahr Støre og andre politikere forvirrer folk med bortforklaringer om strøm

Spetalen viser til avslørende nøkkeltall som fullstendig avkler løgnene fra våre EU- og ACER-klakører:

– Norsk vannkraft betyr ingenting
– Europa importerer hvert år en energimengde på ca 4.000 terawattimer (TWh) i form av naturgass. Av dette kommer i et normalår 2.000 TWh fra Russland.
- Norge leverer naturgass tilsvarende en energimengde på 1.000 Twh til Europa hvert år.
- Til sammenligning er eksporten av norsk vannkraftenergi gjennom kablene til Tyskland og England kun estimert til 15 TWh pr år. Altså ca 1,5 prosent av den energimengden Norge eksporterer i form av naturgass.

- Eksporten av norsk vannkraft betyr dermed ingenting for kraftbalansen i Europa.
- Vannkrafteksporten er rundt 1,5 prosent av energimengden Norge selger fra gasseksporten.
Regnestykket viser at det beste Norge kan gjøre for å redusere energikrisen i Europa er å øke produksjonen og eksporten av naturgass og olje, mener Spetalen.


– Norge hjelper spekulanter
Spetalen er oppgitt over partilederdebatten i Arendal, der han mener at ledende politikere enten bevisst feilinformerer eller ikke besitter kunnskap om energisituasjonen i Europa til å kunne føre en saklig diskusjon.

– Det er på tide at Europa ber Norge kutte gassprisene
– Kunnskapen hos mediene om energi og energiproduksjon er dessverre så lav at de heller ikke kan medvirke til en faktabasert debatt, mener han.
– Prisen vi nå ser på strøm på det frie markedet skyldes ikke mangel på energi i Norge, men at utenlandske spekulanter må dekke inn sine shortposisjoner på strøm (altså at de har solgt strøm de ikke har).
- Nordmenn betaler skyhøye strømpriser for å hjelpe europeiske spekulanter og det er norske forbrukere som får regningen.


- De 15 TWh norsk vannkrafteksport hjelper ingen ting med å dekke inn de 1.000.1500 TWh Europa mangler pga mangel på russisk gass
Spetalen er klinkende klar på hvor hunden virkelig ligger begravd mht. den norske strømpriseksplosjonen: ACER.

– Den store tabben er ikke at vi bygget de siste kraftkablene, men at Norge har tilsluttet seg EUs energibyrå Acer.
- Å ha kabler kan være smart – da kan vi importere strøm når det blåser i Europa og spare på vannkraften – og eksportere kraft når prisene er gunstige.

Skyver Putin for seg
Spetalen mener at løsningen er å regulere eksporten og importen og frikoble seg fra dagens markedspriser på de europeiske strømbørsene. Når norske politikere skylder på Putin, så er det kun for å dekke over sine egne feil, er hans oppfatning.

– Politikerne snakker om Putin for å få søkelyset bort fra det som er viktig, nemlig at vi har underlagt oss EUs regler for elektrisitetsflyt. Det var en kjempetabbe, mener han.

– Jeg har god erfaring olje, gass, sol og hydrogen. Det blir for dumt når politikere mener at 10 TWh med ekstra vind eller bygging av solparker de neste 10 årene skal hjelpe på energibalansen for Norge og Europa. Norges beste bidrag dersom formålet er å bli mer uavhengig Russland, er å øke eksporten av naturgass.


Les resten her:
Lenke: https://www.nettavisen.no/okonomi/oystein-stray-spetalen-jonas-gahr-store-og-andre-politikere-forvirrer-folk-med-bortforklaringer-om-strom/s/5-95-613265