Mer forskning som viser at middelalderen var varmere enn nå

Started by Telehiv, 19.07.2022, 08:36:19

Previous topic - Next topic

Telehiv

Klimaalarmister generelt og agendadrevne klimaforskere spesielt prøver etter beste evne å avvise og tildekke at perioden fra ca. år 800 til 1300-tallet var varmere enn nåtiden. Fordi dette i så fall var uten "hjelp" av menneskeskapte klimagasser, og dermed slår beina under CO2-hypotesen som støtter seg på påstanden om at dagens globale temperaturnivå er "unprecedented" og i all hovedsak skyldes våre utslipp av klimagasser, i essens CO2.

Men stadig mer forskning bekrefter de høye temperaturnivåene under den middelalderske varmeperioden. Gebbie 2021 og Gebbie and Huybers 2019 sier f.eks. at:

"There has been a ~500 zettajoule (ZJ) increase in global ocean heat energy since 1750. The Medieval Warm Period global ocean had 1000 ZJ more heat energy than today's global ocean. Thus, the post-1750 warming is "just one-third of what is required to reach MCA [Medieval Climate Anomaly] levels"

Esper et al., 2014 påpeker en annen hodepine for CO2-argumentet, nemlig at til og med den varme mellomkrigstiden (på langt lavere CO2-nivåer enn nå) var minst like varm/varmere enn de siste tiårene:

"Common Era Scandinavian temperatures have not significantly deviated from the overall long-term trend in the 20th or 21st centuries, as the 1930s were the warmest period in the last few centuries."

Linker til disse studiene og flere nye studier som setter klimaalarmistenes historiske fornektelser i et underlig lys finner dere bl.a. i denne artikkelen (som også har flere talende figurer):

Lenke: https://notrickszone.com/2022/07/18/new-study-the-reality-of-the-medieval-warm-period-confirmed-by-changes-in-agricultural-practices/