Mislykket vindmøllesatsing har endt i kriminalitet

Started by Telehiv, 27.06.2022, 08:41:03

Previous topic - Next topic

Telehiv

Før helgen kom den knusende rapporten fra Finanstilsynet. Det kjente meglerhuset Arctic Securities har over flere år brutt reglene i finansforetaksloven i forbindelse med investeringen i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy.

I årevis har meglerhuset slitt med at en altfor stor andel av selskapets egenkapital har vært bundet opp i vindmølleselskapet. Finanstilsynet konkluderer med at Arctic Securities har omgått de strenge kapitalkravene ved hjelp av terminkontrakter og kundekreditt.

Finanstilsynet kaller bruddene «alvorlige».

Lenke: https://www.dn.no/energi/arctic-securities/trond-mohn/mads-syversen/trond-mohn-matte-ta-stortap-i-vindmolleselskap/2-1-1245134

PS: Bl.a. Trond Mohn er et av ofrene for meglerfirmaets desperate forsøk på å skjule mislykket vindmøllesatsing