Forskere slår hydrogen-alarm

Started by Affen, 05.06.2022, 21:00:30

Previous topic - Next topic

Affen

Finansavisen 31. mai:    "Klimaforskere advarer om at hydrogenlekkasjer på kort sikt kan være verre for klimaet enn CO₂. Industrien erkjenner problemet, men mener det er håndterbart."

Da er vel kanskje grunnlaget lagt for enda en avgift:  Hydrogenavgift, kanskje ?

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/05/31/7875120/forskere-mener-hydrogen-har-klimaeffekt-som-minner-om-co


Telehiv

Vi ser det samme opportunistmønsteret igjen og igjen, og dette faller rett inn i folden:
Det sitter stadig flere "forskere" rundt om og velger seg ut noen "klimakriser" de kan få litt blest rundt med utsiktene til mer "forskningsmidler" som underliggende drivkraft.

For dette er blitt såre enkelt å observere:
Så lenge man har et nytt skremsel å melde er man garantert plass i MSM, og pengene klinger stadig mer lystig fra forskningsrådets tragikomiske vurderingshule.

Samtidig plukkes forskningsmidler og titler fra de som kan noe reelt vitenskapelig, jfr. Svensmarks skjebne som siste grelle eksempel nå:

https://www.document.no/2022/06/04/dansk-forsker-degradert-pa-sitt-eget-universitet/