Av alle skamløse klimaartikler, tar denne kaka?

Started by Telehiv, 29.03.2022, 09:00:48

Previous topic - Next topic

Telehiv

VGs "sensasjonsavdeling for useriøse klimanarrativ" utkonkurrerer med dette Dagbladet, og begynner kanskje snart også å konkurrere med NRKs nobelnivå i deres "klimaredaksjon", les bare her:

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/dn0z8A/usas-klimaflyktninger-ferdige-med-california

For denne artikkelen må da være vanskelig å overgå:
Samtlige vær- og klimaforhold som omtales er fordreid og tilpasset det typiske alarmismenarrativet, samtidig som man unngår å omtale at Californias infrastrukturproblemer er relatert til selvskading og energikrise påført nettopp av "det grønne skiftet".

Artikkelens omtale av stigende havnivå som årsak til "klimaflukt" er f.eks. så useriøst at man må gi seg ende over: Californias kyst hever seg fremdeles i forhold til havnivået siden siste istid. For å holde trusselen om havinntrenging gående har amerikansk klimaindustri dermed laget noen narrativer om MULIGE platetektoniske forskyvninger som KAN ramme staten i framtiden. Og vipps har man skremslene på plass igjen. Uten at dette dermed har noe med "klimakrise" å gjøre....der har man ikke klart å koke noe suppe ennå.

Uten at jeg mistenker VG for å ha lest noe av dette, de har åpenbart bare kokt sammen noe fra det verste av sine aviskolleger rundt om hjemme og ute, og tror at California er i ferd med å oversvømmes.

translator

VG-artikkelen nevner Camp-brannen som førte til at den lille byen Paradise ble nesten helt utbrent.

Slik beskriver Patrick Moore denne brannen i sin siste bok (min oversettelse):

QuoteDet er en rekke andre årsaker til at skogbranner er mer ubredt i vest, blant annet at den vestlige delen av USA er mer utsatt for tørke enn den østlige. En annen grunn er at trærne i vest er overveiende nåletrær, mens trærne i øst, spesielt nordøst, hovedsakelig er løvtrær av typen karolinsk løvtre. Bartrær inneholder mye bek som gjør at de brenner omtrent som stearinlys, mens løvtrær som lønn og eik har lite bek i blader og bark og derfor ikke brenner like lett. Boligområder må aldri plasseres i et landskap med barskog. Punktum. Dette var tilfellet i Paradise i California hvor Camp-brannen i 2018 ødela 95 prosent av samfunnet og 86 mennesker mistet livet.  Boligene var hovedsakelig bygget i skogen, og brannen, som ble forårsaket av en av kraftledningene til Pacific Gas and Electric (PG & E), utviklet seg raskt til en kombinasjon av markbranner og kronebranner som brant hele kvartaler ned til grunnen. Det ble dessuten bekreftet at PG & E ikke hadde sikret strømledningene mot kontakt med trær i nærheten.

Patrick Moore: Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom, side 164

Altså, denne forferdelige brannen skyldtes strømledninger som tok fyr i et område hvor bebyggelsen var altfor tett på skogen. Den slags type "katastrofer" finner vi mange av rundt i verden. De er menneskeskapte, men har ingenting med klimaendringer å gjøre.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund