Er også Henrik Svensmark i ferd med å bli kneblet?!

Started by Telehiv, 04.06.2022, 12:11:36

Previous topic - Next topic

Telehiv

Den danske forskeren Henrik Svensmark kommer til Norge førstkommende tirsdag i regi av Klimarealistene for å holde foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Klimarealistene har allerede omtalt at Svensmark angripes for sitt forskersyn:

"Gjennom 20 år som professor ved DTU har han gjennomført banebrytende klimaforskning med fokus på sol, kosmisk stråling og skydannelse, forskning som over tid har blitt stadig mer uønsket etter hvert som resultatene ble sikrere.

I dagens Europa forsker man ikke ustraffet på forhold hvor politikere og klimapanel har vedtatt at forskningsobjektene ikke har betydning for klimaendringer. Derfor er Svensmark nå forhenværende professor, og lønnet av DTU bare ut året. Han må muligens gå i eksil for å kunne fortsette sin forskning, akkurat som hans forskerkollega Tycho Brahe i 1597."


Dessverre har ikke norske medier så langt reagert på dette angrepet på ytringsfrihet, men nå har Document i dag tatt opp de samme angrepene på hans jobbsituasjon, bl.a. at han skal ha blitt strippet for både forskningsmidler og tittel.

Redaktør Hans Rustad skriver i denne forbindelse at:

"Det siste han fortalte meg var at han omkring 2005 fikk en årlig spesialbevilgning på 3 mill kr fra Folketinget til sin gruppes forskning, men at dette går gjennom DTU som nå bruker pengene til andre formål. Og at det nå ikke finnes penger til drift av laboratoriet og lønn til medarbeider. Og at han ikke lenger har professortittel men er blitt degradert til seniorforsker. Han har også blitt fortalt at han ved utgangen av dette året selv må skaffe sin lønn."

Lenke: https://www.document.no/2022/06/04/dansk-forsker-degradert-pa-sitt-eget-universitet/

Dette høres skremmende ut med tanke på den videre akademiske ytringsfrihet.
Jeg håper at vi får oppdatering/avklaring på dette ifm. foredraget hans i Oslo neste uke.
Regner med Klimarealistene kommer med mer oppfølging etter hvert.