Ti år igjen, igjen og igjen og igjen

Started by ConTrari1, 02.03.2022, 11:51:21

Previous topic - Next topic

ConTrari1

1992: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel

2002: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel

2012: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel

2022: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel

https://forskning.no/klima/fns-klimapanel-de-neste-ti-arene-blir-avgjorende/1990629
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#1
Som du peker på; klimaalarmismens spådommer har feilet fullstendig i mange tiår nå, men samtidig klart å påføre verden ufattelige kostnader med sin villedning av hva som ut fra dagens realiteter er den mest bærekraftige og samtidig minst miljøfiendtlige energipolitikken. Ved å la klimaagitatorenes fornybare manier herske er den vestlige verden nå i en dramatisk energikrise uten at reelt miljøvern har fått slippe til.

FN-rapporten som kom nå nylig viser dette med all tydelighet:
Denne utgaven har ytterligere fjernet seg fra saklig forskning og fortsetter å bygge sin alarmisme på forlengst falsifiserte påstander, og dermed blitt bare enda en lang tirade med ideologisk-politisk klimasvada som overhodet ikke har støtte i frittstående forskning og umanipulerte observasjoner/originaldata.

Summen av feilaktig alarmisme er endeløs, som det framgår av oppsummeringen fra Willis Eschenbach som Resett forleden oversatte til norsk og la ut på sine sider:

Hvor er denne "klimakrisen"?!

Lenke: https://resett.no/2021/05/06/hvor-er-klimakrisen/

Når man som i denne artikkelen får forevist reell dokumentasjon for klodens faktiske klimaforhold - som også mediene kunne funnet fram til om de ville - kan man lure på hvor lenge dette narrespillet kan holdes flytende.

Men forklaringen på klimaalarmismens seiglivethet er som før:

- Reell vitenskap er det lenge siden noen har etterspurt i klimaindustrien, man bare hopper over på et annet skremsel når den forrige spådommen slår feil: The show must go on.

- for de som vegeterer stort på klimaindustrien ønsker bare å fortsette å få de rette besvergelsene fra oven som kan holde den enorme skatte- og avgiftsbutikken og oseanet av kvasiforskning i gang.

- Og den overordnede garanti for at denne galskapen kan fortsette er den overnasjonale institusjonelle maktborgen (FN med alle sine underorganer) man har bygget det hele rundt.

- Hadde reell verifikasjonsorientert klimavitenskap innfunnet seg på arenaen igjen, hadde dette papirhuset raknet i småbiter.

Her er et knippe alarmismer som har slått dundrende feil opp gjennom de siste tiårene: