Mathias B. Dannevig knuser politikerløgnene om strømprisingen

Started by Telehiv, 31.01.2022, 15:04:52

Previous topic - Next topic

Telehiv


Mathias B. Dannevig

I artikkelen "Tre myter om strømprisene" i Finansavisen knuser den godeste Mathias B. Dannevig politikernes og kraftselskapenes forsøk på avsporing av hva som faktisk er strømmarkedets dominerende mekanismer, og innleder:

Én ting er å måtte tømme sparekontoen. Men å bli utsatt for desinformasjon fra politikerne i tillegg er sterkt forverrende.

Han avliver kontant tre sentrale myter som brukes for å skjule hvordan man lurer kundene;

Myte nummer 1
er at vi er gått inn i et internasjonalt strømmarked og blitt ofre for «markedsmekanismene». Arbeiderpartiet og Høyre i særdeleshet elsker nå dette mantraet. Norsk presse hjelper til. Til dette er å si at norske strømkunder ikke opplever noe som helst marked med kjøpere og selgere som finner en balansert løsning for pris og produkt. Vi har heller ikke som i Tyskland og Storbritannia alternativ infrastruktur (gass) til oppvarming. I stedet har vi et oligarki av offentlige – men ikke folkevalgte – monopolister som seg imellom på Nord Pool hver dag bestemmer seg for hvilken ekstraskatt man skal kreve fra den enkelte de kommende 24 timer.

Myte nummer 2
har sammenheng med det politiske totalhavariet for vindkraft i norsk natur. Myten ble senest demonstrert i Dagsrevyen 20. januar, da olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) forkynte at «strømprisene er et resultat av stort underskudd på fornybar kraft i Norge».
Fakta forteller noe annet, nemlig at vi har et kraftoverskudd på 20–25 TWh, som riktignok nå med kabler til nordsjøplattformer utsettes for sabotasje fra den sittende regjeringen, men som i utgangspunktet er mer enn nok til å dekke norsk forbruk, inkludert en viktig kraftkrevende industri.


Myte nummer 3
er at ny kraftutbygging vil senke prisene. Men dette blir en ny «fake», når økt kraftoverskudd ikke kan være noen prisreduserende mekanisme sammen med eksisterende potensial for prisimport/strømeksport. All ny kraft, sammen med den gamle, vil gå i det samme nye tyske og engelske kraftsluket til de priser disse land legger til rette for, og norsk produksjon er uansett for liten til å påvirke her.

Dannevigs avsluttende kommentar er en knusende dom:
Det er ikke rart at folk blir forbanna. Én ting er å måtte tømme sparekontoen. Men å bli utsatt for desinformasjon fra politikerne som forklaring på hvorfor man ranes er sterkt forverrende og medfører såvel økende blodtrykk som politiske folkevandringer.

Takk og lov at vi fremdeles har frittgående kapasiteter som tør å synge ut!
Når kommer det store folkeopprøret?
Til info; På lørdag var det aksjonistmøte i Bergen, som en oppvarming til mer rabalder i februar. Facebook-aksjonen sies å nå ha over 600.000 medlemmer. Disse overgrepene mot det norske folk må stanses av folk flest, når politikerne svikter så monumentalt. 

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/01/31/7810543/tre-myter-om-stromprisene


Affen

"Når kommer det store folkeopprøret?
Til info; På lørdag var det aksjonistmøte i Bergen, som en oppvarming til mer rabalder i februar."

Ja, når kommer det store opprøret?  Det samme har jeg sagt mange ganger.  Jeg kan ikke fatte at det i sør ikke har kommet til opprør for lengst.  Selv bor jeg nord for Polarsirkelen og har - enn så lenge - ikke problemer med strømregningen.

Jeg tror ikke det blir protester av noen størrelse, lignende det vi ser flere steder i Europa.
Til det er Ola Dunk alt for treg og sirompet.  Nei da er det mer behagelig å sitte hjemme foran TV'n å se på alle de kjekke kjendisprogrammene.  De er jo SÅ koselige.

Telehiv

Quote from: Affen on 31.01.2022, 21:23:45
"Når kommer det store folkeopprøret?
Til info; På lørdag var det aksjonistmøte i Bergen, som en oppvarming til mer rabalder i februar."

Ja, når kommer det store opprøret?  Det samme har jeg sagt mange ganger.  Jeg kan ikke fatte at det i sør ikke har kommet til opprør for lengst.  Selv bor jeg nord for Polarsirkelen og har - enn så lenge - ikke problemer med strømregningen.

Jeg tror ikke det blir protester av noen størrelse, lignende det vi ser flere steder i Europa.
Til det er Ola Dunk alt for treg og sirompet.  Nei da er det mer behagelig å sitte hjemme foran TV'n å se på alle de kjekke kjendisprogrammene.  De er jo SÅ koselige.

Affen,
du har alltid veloverveide kommentarer. Og jeg frykter du får rett denne gangen også: Det blir nok noe mer skriking og klaging, men uten institusjonell gjennomføringsevne klarer man ikke å virkelig ta tak i det grunnleggende narrespillet.
Kollapsen i bompenge-initiativet er et klassisk eksempel.
Dermed får strømutsugerne sitte omtrent uforstyrret videre på tronen her også.

Telehiv

I dagens Finansavisen tar finansprofessor Espen Gaarder Haug et oppgjør med politikerne som bløffer om klimagevinsten med å elektrifisere sokkelen, noe som kun handler om å skyve klimagasser ut av norske regnskaper.Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/02/10/7816364/elektrifisering-av-sokkelen-uetisk-regnskapstriksing-pa-aller-hoyeste-hold

Vi får bare takke og bukke for hver modig og vettug person som stiller opp i media og prøver å snakke fornuft til Davos-politikerne våre.


Telehiv

Gårsdagens partilederdebatt i Arendal gjør det interessant å kikke et halvår tilbake på denne tråden, og sammenligne om politikerne har kommet opp med noen bedre forklaringer og løsninger på energiskandalen siden dess.
Dessverre ser det ut til å gå i en enda verre retning enn man kunne frykte, også ved at de som fortsatt stiller seg bak fri flyt av strøm (EU-smiskerne) klamrer seg enda hardere til sine bortforklaringer og nekter å ta tak i reelle løsninger som kan stanse den ukontrollerte prispåvirkningen fra Europa.

Strømskandalen ble ikke eksportmessig mulig å utføre før vi fikk åpnet de siste kablene
- Derfor går sørnorske husstander innenfor utenlandskablenes "tappesone" nå økonomisk til grunne, mens Nord-Norge beholder gode, gamle "norske" strømpriser.
- Ikke uventet sikler derfor kraftforvalterne etter nye kabler nordover så også Nord-Norge kan loppes
- I dette lys blir Støres argument om at priseksplosjonen ikke skyldes utenlandskablene men Putin så himmelropende frekt at man savner ord
- Men strøm-ulærde journalister klarer jo ikke engang å stille kritiske spørsmål rundt denne galskapen, ellers normalt oppegående Fredrik Solvangs famling rundt teleprompteren sa vel det meste?

Strømskandalen slo først ut ved økte eksportmuligheter
Støre presterte f.eks. igjen å si (rimelig uimotsagt) at det er Putin sin skyld at strømprisene har gått ut av kontroll i Norge. Til dette er det bare å si:
- Det er ikke Putin som tvinger våre kraftforvaltere til å eksportere alt de klarer til Europa, uten hensyn til norske forbrukeres skjebne - denne kommende katastrofen har norske regjeringer siden Syse og Gro med sin støtte til fri flyt av strøm til Europa stilt seg bak siden 1990, og forsvares nå manisk av både Jonas og Erna - for de vet at dersom de prøver å rydde i dette er framtidig karriere i EU blåst

Eksplosjonen i europeiske strømpriser skyldes som sagt ikke Putin, det begynte mange år før Putins krig og skyldes EUs selvskadende energipolitikk med Tysklands Energiewende i spissen: Store og tungt industrialiserte EU-land har rett og slett avskaffet funksjonelle energikilder og prøvd å erstatte dem med dysfunksjonelle Mikke Mus-foretak som fuglekverner og solcellepaneler. Begge deler like miljø- og lønnsomhetsfiendtlige.

Men sånt er alle sentrale norske politikere enige om at ikke skal nevnes.
Og journalistene, med sin parallelle klimaagenda, har verken innsikt eller det nødvendige mot og selvstendighet til å kreve svar.

 
 
 

Telehiv

Her kan vi se hva våre politikere har rotet vårt strømregime inn i, med påfølgende konsekvenser og skjulte trusler:

https://e24.no/olje-og-energi/i/0Ge0VJ/advarer-norge-mot-brems-i-stroemeksport-dypt-bekymret

Nå er det ass-covering procedures som gjelder
Paniske politikere har nå bestilt bøttevis med lydige bestillingsverk som skal fortelle oss at "Putin og hans krig har skylden for strømpriseksplosjonene".
Sannheten er selvsagt noe helt annet; nemlig at EU har avskaffet sin egen funksjonelle energibasis til fordel for svermerisk grønt sludder og ren energipolitisk selvskading.

Da en rekke forstandige kritikere av ACER og utenlandskablene advarte for flere år siden om at "det grønne skiftet" i EU ville føre oss nettopp ut i denne energikrisen, ble de utledd og deplattformet etter beste evne hos konsensusdilterne.
Det eneste man kunne svare med var at "dere får vente og se". Nå har globalistmakta fått se.

Nå prøver de samme folka å bestille "analyser" som skylder på Putin i håp om å gjemme eget ansvar.
Igjen avfeies slike påpekninger om hva som er faktum.
Derfor gjenstår bare dette atter en gang: "Vent og se om prisene kommer ned igjen når det er fred i Ukraina..."

Bortsett fra at da er halve Norge på fattigkassa og næringslivet kan ha blitt satt tilbake en hel generasjon.Telehiv

I en ny artikkel i Nettavisen finner dere beviset for at Støre (og Erna for den del) lyver som en hund når de påstår at Putins krig er årsaken til strømpriseksplosjonen her til lands.
I artikkelen er lagt ut en graf som viser at strømpriseksplosjonen startet allerede vinteren 2020/våren 2021, dvs. straks de to siste utenlandskablene ble satt i drift - og lenge før krigen i Ukraina og Putins gassrasjonering tok til:Lenke: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/krangelen-om-arsaken-til-priskrisa-er-avlyst/o/5-95-608549

Et nytt hjertesukk: Hvorfor er det ingen journalister som klarer å lese slike grafer og/eller har mot til å spørre hva Jonas & Erna et al driver og lyver om?Telehiv

Nå har også en av verdens mest anerkjente økonomer de siste tiårene, Hans-Werner Sinn, rykket ut og gitt klar beskjed om hovedårsaken til Tysklands og EUs energikrise:

"Tysklands katastrofale avhengighet av russisk gass, som har gitt oss dagens energikrise, er et resultat av en tankeløs energipolitikk som skyldes «det grønne skiftet»" sa han for et par dager siden i et et intervju med Berliner Zeitung.

Lenke: https://www.document.no/2022/08/20/det-gronne-skiftet-har-skylden-for-energikrisen/

Det er to ting vi kan merke oss med dette utspillet:

1. Igjen er det en professor emeritus (74 år gammel) med blytung erfaring som finner det nødvendig å arrestere den eskalerende klimaindustrigalskapen. At pensjonerte forskningsnestorer er omtrent de eneste som tør å synge ut er karakteristisk for hvilket forsker- og forskningsødeleggende regime vi har med å gjøre.

2. For dem som husker noen få år tilbake; Sinn har gitt beskjed om "grønne" villfarenheter før, da han allerede i 2019 publiserte en studie i Tysklands ledende økonomiinstitutt Ifo som hevdet at de samlede utslippene fra elbiler var klart høyere enn fra en dieselbil når man la den tyske energimiksen i 2018 til grunn. "Grønnskollingene" angrep ham selvsagt med ville skrik og trusler, men selvsagt uten å kunne motbevise hva Sinn pekte på. Her er litt om den saken:

Lenke: https://www.nettavisen.no/okonomi/toppokonom-hans-werner-sinn-forsvarer-sjokkstudie-om-elbiler/s/12-95-3423679253


translator

Les Kent Andersen også. Her legges ingen fingre imellom:

QuoteKlimapolitikken og energisvindelen basert på «grønt skifte» nærmer seg kollapsen. Jeg har lenge tippet 2025, men både kostnader rundt Covid-19, og krigen i Ukraina er med på å avsløre monsteret grønne politikere har skapt: Ekstreme energipriser, ekstrem prisstigning, høy inflasjon og høyere renter er i ferd med å lamme vestlig økonomi og få alt til å gå i stå, mens konkursene sprer seg. Fordi dumskap.

Og fortsatt må folk ha energi. Det holder boblen oppblåst. Energi ER moderne samfunn, men målet er å gjøre det til et luksusgode. Akkurat som kjøtt, bilkjøring og flyging, for da går CO2 utslippene ned, og vi når «klimamålene» som er viktigere enn alt annet – selv om det er helt uviktig. ALT skal bli et luksusgode, du skal eie ingenting, ha ingen penger, ingen frihet, og myndighetene skal gjøre deg lykkelig gjennom å fylle deg med skam fordi du ødelegger planeten. Yeah, the silliness is back.

https://www.document.no/2022/08/25/den-gronne-bobleokonomien-naermer-seg-kollapsen/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Om noen har vært bekymret for om EU ser på Norge som noe annet enn en diltende melkeku så kan de slappe helt av: EU akter å tvinge Norge til å fortsette å levere dem strøm - og våre EU-posisjonssiklende politikere i både Ap og Høyre kommer til å adlyde som før.

Lenke: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/eu-advarer-norge-kutt-i-krafteksporten-er-i-strid-med-reglene/15055030/

translator

Se dette intervjuet:

QuoteIntervju med Trygve Tamburstuen

Trygve Tamburstuen var statssekretær under Bjartmar Gjerde, den første olje og energiministeren. I dette intervjuet forteller Tamburstuen om bakgrunnen for dagens strømkrise. Det var en varslet storm, men politikerne, kraftselskap og eierne på børsene så så store fordeler i et liberalisert kraftmarked at de ikke ville «ta ned» gullhøne som la gulleggene.

Derfor gikk det som det gikk. Putin satt med bukten og begge endene. Norge tjener på krigen. Det blir ikke sagt høyt, politikerne skylder på Putin. Men sannheten er at staten og Equinor blir søkkrike. Forbrukerne derimot blør og det gjør de fordi vi importerer den høyeste strømprisen i Europa.

https://www.document.no/2022/09/02/se-intervjuet-med-trygve-tamburstuen-pa-doctv-i-kveld-kl-21-00/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

I NRKs Debatten i kveld fikk Øystein Stray Spetalen frem et poeng jeg ikke var klar over:

EU (Tyskland) inngikk avtaler om gasskabler til Russland for å holde prisen på norsk gass NEDE. Det lyktes nesten, men så kom krigen i Ukraina med ditto sanksjoner som gjør at Putin kan tjene langt mer på gassen enn han ellers ville gjort. Norges eksportkabler, som betyr ingenting for EU (15 TW av et daglig behov på 20 000 TW), er et bunnløst hull som er i ferd med å ruinere vanlige nordmenn og rasere norsk industri. Også snakker politikerne om SOLIDARITET??!!

https://www.nrk.no/norge/oystein-stray-spetalen-moter-olje--og-energiminister-terje-aasland-til-debatt-1.16093953
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Her er et annet intervju med Spetalen der han kommenterer de samme sakene, bl.a. at EU har jobbet med å drive ned prisen på norsk gass i 30 år - og nå forlanger de at Norge skal være "solidariske" og sette en max-pris på gassen vår.
Det er jo ikke grenser for useriøst kannestøperi noen steder lenger:

Lenke: https://dntv.dn.no/m/tQNCbyEb/spetalen-intervjuet1