Børs og klima: Er "grønne selskaper" liv laga?

Started by Telehiv, 31.01.2022, 12:54:20

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg antar at mange av brukerne her på forumet også er interesserte i børsforhold, og kanskje selv er aktive der?
Som pensjonert har jeg nå fått tid og anledning til å bli heltids investor etter å ha fulgt børsutviklingen i mange tiår, og ser at ett forhold kan være spesielt relevant for dette forumet:

Framveksten av en myndighetsoppmuntret klimaindustri har medført at Oslo Børs de senere årene har blitt nærmest invadert av såkalte "grønne aksjer".
Typisk var at disse først ble priset til himmels, riktignok av et rimelig ukvalifisert analytikerkorps, men nå faller sammen på bred front:
- "Grønne" løsninger viser seg å ikke være lønnsomme på en rekke områder, og børsnoterte selskaper av denne type preges nå av stadig nye kapitalinnhentinger.
- Flere av disse selskapene peker også mot ytterligere kollaps dersom offentlige støtteordninger faller bort og ny kapital ikke lar seg hente inn.

Jeg tenkte derfor å kjøre en tråd som tar for seg innmarsjen av disse nye "klimaopportune" selskapene på Oslo Børs og i hvor stor grad disse er:
a) liv laga på lengre sikt i kraft av et reelt forretningsmessig grunnlag - f.eks. dersom bedre teknologi enn i dag introduseres, eller
b) er spekulative gold digger-foretak som posisjonerer seg mot statens rikholdige klimasubsidiekasse (inkl. diverse lovede statlige investerings- og innkjøpsordninger) og vil kollapse når hypen dabber av og kassa tømmes.

Jeg tillater meg et foreløpig svar før det gis et mer utfyllende:
- svært mange av de såkalte grønne aksjer har opplevd lovende kursutvikling i oppstarten på Oslo Børs, og noen har holdt seg der 
- samtidig var det tidlig mange frittstående økonomer som jamførte dette med dotcom-boblen for et par tiår siden
- og etter hvert har også de mest klimahenførte analytikere innsett det samme; at det ikke var samsvar mellom prisingskriterier og reelle markedsforhold
- bekymringsverdig mange av disse selskapene har etter hvert derfor opplevd til dels store kursfall, og mange småaksjonærer er allerede blitt bortimot ruinerte i mange av disse selskapene
- dokumentasjon på dette kan sjekkes ved å se på Oslo Børs' grafer for "grønne" selskaper 

Hvem vinner og taper på grønn opportunisme på børsen?
Bl.a. Røkke-systemet har en rekke nystartede "grønne" selskaper kynisk rettet mot å høste av støtte-, finansierings-, og innkjøpsordninger så lenge helan går. Og når/hvis festtalene dabber av, og korken settes i flaska?
Det typiske for børs er at proffene har hanket inn en stor eiersits allerede ved børsintroduksjonen, og så redder seg ut med diverse tricks mens småaksjonærene sitter igjen med svarteper og tar støyten når hypen svikter.

Er det fare for at småaksjonærene risikerer ekstra juling når det gjelder (nye) "grønne" aksjer?
Svar: Ja, mye tyder på det, la oss se på det tallmessige grunnlaget for dette:

Det er kommet 127.000 ferske investorer på Oslo Børs siden 2020
Dette ifølge daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge. Stiftelsen skal bidra til å øke nordmenns kunnskap om aksjemarkedet.
Skaug påpeker at Oslo Børs har falt mindre enn en del andre børser i starten av 2022, blant annet fordi oljeprisen har steget mye og motvirket nedturen. Men hvis fallet skulle tilta fremover, så vil det kunne bli en overraskelse for mange nye investorer, tror hun.
– Børsen hadde 544.000 aksjonærer ved årsskiftet, og av dem kom rundt 127.000 inn etter børsfallet i mars 2020. Disse aksjonærene har i prinsippet ikke opplevd noen nedtur før. Det er omtrent som de rundt 110.000 boligkjøperne som aldri har opplevd en renteøkning før. Det er en viss fare for at disse blir redde hvis det kommer en nedtur, sier Skaug til E24.

På kort tid har vi gått fra å ha 5-6 grønne aksjer på børsen til nå mer enn 55 grønne aksjer.
Oslo Børs har sortert en rekke selskaper som grønne, enten basert på sine løsninger, produkter, tjenester og andre faktorer. I 2019 omtalte aksjeanalytikere kun et fåtall selskaper som grønne og det var da som regel snakk om Tomra, Nel, Rec, Scatec, VOW, Bonheur og Borregaard. Denne listen har med en rekke nynoteringer endret seg betydelig. I grafen nedenfor ser du de grønne selskapene med flest private aksjonærer, sortert per 30.juni 2021:Den digitale revolusjon har åpnet for selvstyrte børsinvesteringer for alt fra studenter til grønne fanatikere:
Med internett og den digitale revolusjon har stadig flere "vanlige folk" kunnet entret aksjemarkedet for en billig kurtasje, uten å måtte gå veien om de tidligere obligatoriske (og overbetalte) meglerhusene.   

Denne utviklingen har forsterket seg etter hvert som børsene har hatt langvarig oppgang som også de nye (amatør-) investorene har kunnet få del i. Oljefondet kan ha gitt urealistiske tanker om fortjeneste på børs: Parallelt med stadig flere amatørinvestorer på børsen har vi sett en mangeårig sterk oppgang i det norske oljefondet. Oljefondets sjef Nicolai Tangen har en stund imidlertid signalisert at man må forvente mer "rufsete" terreng i aksjemarkedet de nærmeste årene, og at man ikke bør ha de samme høye forventninger til avkastning som de senere årene.

Betydningen av en stor mengde nye amatørinvestorer på børsen opp mot en mer "rufsete" framtid kan etter hvert bety en del for volatiliteten i markedet, da disse kan lures og manipuleres og skremmes til å ta panikkbeslutninger. Siste året har vi sett en rekke eksempler på dette, noe som har understreket relevansen av det nedlatende begrepet "truseskvetter", når disse senker aksjekursen med sin kortsiktige og/eller uvitende amatørpanikk. Problemet med inkompetente aksjehandlere m/tilhørende irrasjonell truseskvetteratferd øker selvsagt med antallet, og denne gruppen begynner nå altså å bli betydningsfullt stor.

Lenke: https://e24.no/boers-og-finans/i/Or0VeA/oljefondet-om-rufsete-boerser-det-generelle-raadet-er-aa-sitte-stille


Telehiv

Listen over grønne aksjer (pr. august 2021)
Listen nedenfor består av selskaper ansett som grønne fra børsens side. Listen er sortert etter selskapenes markedsverdi (Mcap). Av disse 54 selskapene er 23 nye i 2021, derfor er avkastningstallene for 2021 basert på åpningskurs første handledag. Merk at listen er manuelt oppdatert og tastefeil kan forekomme.
Merk også at de angitte tapene i en rekke av selskapene er blitt mye større siden denne statistikken ble satt opp.Svak overvekt i det grønne
Total markedsverdi på aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth utgjør til sammen kroner 3.536 milliarder.
Verdien av de grønne aksjene utgjør kr 329,6 milliarder som tilsvarer 9,3% av børsens totale markedsverdi.

Privatpersoner eier grønne aksjer for 19,8 milliarder som tilsvarer 6% av de grønne aksjeverdiene, eller 12,2% av privatpersoners aksjeformue. Det kan derfor svært forenklet påstås at privatpersoner i sum har en svak overvekt i det grønne (i forhold til børsens største og mer proffe investorer). Menn eier for mest i grønne aksjer, hele 85% av de grønne aksjeverdiene, mot normalt 80% av aksjeverdiene.

Lenke: https://aksjenorge.no/aktuelt/2021/08/04/10green/


Telehiv

Faresignalene om kommende fall for grønne aksjer ble tydelige allerede for omtrent ett år siden:

Lenker:
https://www.nettavisen.no/okonomi/gronne-aksjer-i-fritt-fall-verdier-for-titalls-milliarder-kroner-borte/s/12-95-3424125272

I mai 2021 kom nye erkjennelser:
https://e24.no/boers-og-finans/i/X8X29o/nel-stupte-paa-boers-etter-tallslipp-gratisreisen-er-over-i-de-groenne-aksjene

Her er vi i begynnelsen av 2022:
https://www.dn.no/bors/robert-nass/oslo-bors/det-gronne-skiftet/brastopp-for-gronne-aksjer-mens-fossil-energi-fosser-frem-det-har-vart-en-ganske-dramatisk-rotasjon-der/2-1-1158875

Vi kan la den erfarne investoren Peter Hermanrud oppsummere den sørgelige status pr. januar 2022:

– Jeg har lenge trodd at dette er en boble. Grunnen til det er at investorene har fullstendig urealistiske forventninger til at alle selskaper med en bra produktidé og høye vekstambisjoner kommer til å tjene masse penger, uansett hvor utfordrende teknologien er eller hvor tøff konkurransen blir. Nå sprekker boblen i alt fra grønne aksjer til teknologi uten inntjening, til bitcoin og GameStop. Det gjør fryktelig vondt for mange, sier Peter Hermanrud til Finansavisen.

– Dette er slutten

Taperlisten på børsen har selskaper som Capsol, M Vest Water, DLT, Harmonychain, Norsk Solar, Horisont Energi, Napatech og AutoStore.

– Det er godt mulig det rebounder, men dette er slutten. Nå er boblen punktert. Jeg tror ikke det er mulig å få luft inn i boblen igjen annet enn periodevis. De høye kursene har bare vært basert på at andre kjøper på enda høyere nivåer. Nå har mange brent seg stygt, sier Hermanrud.


Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/01/24/7807279/boblen-er-punktert-og-det-er-panikk-men-borsfall-gir-muligheter