Author Topic: Sentral-Europa: VÃ¥rene er kaldere og kommer dessverre senere og senere  (Read 996 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 241
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Observasjoner viser også her det stikk motsatte av oppvarmingsalarmistenes påstander
Oppvarmingsalarmistene har hatt som et sentralt credo at vintrene vil bli varmere og at våren vil komme tidligere og tidligere år for år.

Vi husker for eksempel en velkjent alarmist - Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe ved Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) - som så sent som sommeren 2013 stod fram på den tyske TV-kanalen ZDF og hevdet akkurat dette: https://www.youtube.com/watch?v=v-OV_0_owYY&feature=youtu.be

Men sannheten er at han, for Sentral-Europas del, som saken i essens dreide seg om, kynisk må ha hevdet dette mot bedre vitende:

Han må (i beste fall) ha cherry-picket seg til noen helt lokale eksempler som kan leve opp til hans oppvarmingsforventninger, for EIKE - Europäisches Institut für Klima und Energie - melder nemlig igjen (denne statistikken har vært kjent lenge for seriøse forskere i Tyskland) at i det sentrale Europa har våren blitt kaldere og kaldere i hele 30 år, og våren har kommet senere og senere. Altså det stikk motsatte av det bl.a. Gerstengarbe så frekt hevdet i 2013.

Når vi har blitt vist bilder i hjemlige medier fra sentral-europeiske områder med reduserte snømengder og tidlig vår har vi altså (igjen) vært offer for cherry-picking og selektiv framvisning av naturforhold som ikke er i samsvar med overordnet statistikk.

Problemet med cherry-picking i et større bilde: "Justeruvesenet"
Reell GLOBAL klimastatistikk forutsetter som kjent 30 års seriøse observasjoner og en midlet verdi for samlet global temperatur. Nå er imidlertid mange områder på jorden preget av manglende og tvilsomme (landbaserte) måledata. Den såkalte midlingen er også gjenstand for betydelige justeringer (av mange kritikere kalt "juksteringer") og homogenisering av de 4 sentrale instituttene som driver med dette overfor IPCC-rapporteringen.

Flere seriøse forskermiljøer har i denne forbindelse dessverre måttet påpeke at landbaserte målinger mange steder er tuklet varmere enn de tilsvarende satellittmålingene (som denne lille lukkede kretsen ikke har like god kontroll med, for der sitter bl.a. Roy Spencer og John Christy og passer på). Når oppvarmingsalarmistene med henvisning til økt CO2-innhold i atmosfæren har meldt uavvendelig oppvarming i 30 år og det ikke har skjedd i de siste 20 årene, blir det åpenbart (altfor?) fristende å vise fram lokale områder som lever opp til disse "forventningene".

NB: "Omvendte" cherry-pickingeksempler viser først og fremst naturlig variasjon
Det jeg synes er like interessant med slik "omvendt cherry-picking" som EIKE-meldingen representerer (at man framviser et større land eller region som viser stikk motsatt av de vanlige alarmismespådommene), er derfor ikke at man med dette har funnet "beviser" for at klimaalarmistenes AGW/CO2-hypotese er feil (der holder det med å falsifisere gjennom ren analyse- og vitenskapsteori), men at verden bare i stor grad oppfører seg som før:

a) De sykliske klimaendringene kommer og går som overordnet mønster (30 varmere år, 30 kjøligere år, osv.), med de vanlige
b) regionale ulikheter som periodisk kan gi varmere lokale områder ett sted og kaldere områder et annet sted - innenfor samme klimasone!

Problemet med alarmister er derimot at de monomant insisterer på AGW/CO2-hypotesens Thermageddon for atmosfæren generelt, dvs. at alle områder - alle steder - nødvendigvis må bli oppvarmet pga menneskenes utslipp av drivhusgasser.

Men dette er altså nå empirisk motbevist i omtrent 20 år....

Og for Sentral-Europa/Tyskland får vi altså her et case som viser kaldere trend de siste 30 år

Link: http://notrickszone.com/2015/04/02/cooling-europe-temperature-vegetation-data-show-central-european-springs-starting-later/#sthash.Q8s9BLq3.dpbs
Link til tyskspråklig originalartikkel: http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/der-fruehling-beginnt-in-deutschland-seit-fast-drei-jahrzehnten-etwas-spaeter-warum/

PS: Det gir derfor en viss bismak i munnen å tenke på at nyttige idioter for varmismen arbeider i kulissene også her hjemme; jfr. det helt analoge narrespillet i NRK forleden, der et par selvoppnevnte klimabekymrere framviste det som viste seg å være et kystnært område ved Varangerhalvøya som nyslått snøfattig "kriseområde", mens sannheten om Varangerhalvøya ufrivillig kom fram i vakre bilder av en snødekt vidde et par dager senere, omtalt på forumet her: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=202.0
« Last Edit: 04.04.2015, 23:50:30 by Telehiv »