Nytter det å snakke fornuft om elektrifisering av sokkelen?

Started by Telehiv, 28.12.2021, 12:19:40

Previous topic - Next topic

Telehiv

En liten del av den lokalproduserte gassen på de norske feltene har hittil blitt brukt som en stabil og billig el-kilde for plattformene. Men det skal de ikke få lov til lenger; all gassen skal sendes til Europa for at ikke Norge skal belastes ifht det latterlige CO2-kvotesystemet man har kokt sammen. Man styrer kort sagt mot å ødelegge ikke bare den lokale plattformøkonomien, men hele norsk industri- og husholdningsøkonomi for å vise verden hvor flinke man er til å overholde noen sammenraskede nasjonale CO2-mål. Og håper at ikke den samme verden oppdager at det globale CO2-regnskapet går i minus på denne måten...

Galskapen med å elektrifisere sokkelen er blant de mest pinlige klimaselvskadingsøvelsene flertallet av partiene fremdeles nekter å forlate. Og verre: Uskolerte og fanatiske klimaaktivister og de dummeste og mest clickbait-kåte journalistene kappes med disse politikerne om å gi støtte til utenlandskabler som tar altfor store deler av den rene vannkraften ut av fastlandets energisystem samtidig som vi ikke lenger skal få lov å bruke lokal gass på plattformene. Eller i egne gasskraftverk om vi ønsker det. For i denne sinnsvake "klimalogikken" er det som kjent bedre å sende gassen langt av sted for å brennes der...

Resultatet: Elektrifisering av sokkelen i kombinasjon med utenlandskabler er drepende for norsk økonomi, en ren selvskading.

Tidligere fullt vannkraftdekkede Norge har gjennom utenlandskablene allerede havnet i en økende energikrise med rabiate strømpriser styrt av den selvpåførte energikrisen i Europa. Norske strømpriser er allerede sendt - helt unødvendig - til himmels til skade for norsk næringsliv og til mareritt for landets enker og faderløse, mens man forsvarer seg i stortinget med at landets CO2-regnskap vinner på å elektrifisere sokkelen. Selv om det globale CO2-regnskapet går i minus, og de reelle miljøeffektene er ytterligere negative.
Men fornuft preller av som vann på gåsa.

Her er enda en fagperson som prøver å opplyse disse miljøpolitiske skadedyrene om hva som er fornuftig her, men sikkert til ingen nytte denne gangen heller. Ingeniøren Henning Flingtorp skriver klart og tydelig at:

"Det er ikke for å redusere CO2-utslippene norske myndigheter har besluttet å elektrifisere landet, det er for å kunne enkelt komme unna de territoriale EU-kravene for CO2-utslipp. Myndighetene vet at elektrifiseringen forverrer det globale CO2-utslippet."

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/12/09/7785634/elektrifisering-er-en-logn


Ex-administrator

Elektrifisering av sokkelen er en av de største skandalene i Norge i min levetid. En ekstrem kostnad for staten (utbyggingen), en ekstrem kostnad for alle innbyggere og bedrifter (i form av dyrere strøm, nettleie og annen beskatning), mindre mulighet for eksport av strøm, samt at hele greia samlet gir høyere CO2-utslipp totalt i verden.

Jeg tror nok at politikerne går stille i dørene for å slippe å gjøre andre inngripende tiltak som skal tilfredsstille EU-kravene, og at realitetene i denne suppa ikke vil bli oppgjort før flere tiår inn i framtida.

Telehiv

Quote from: Administrator on 29.12.2021, 10:01:08
Elektrifisering av sokkelen er en av de største skandalene i Norge i min levetid. En ekstrem kostnad for staten (utbyggingen), en ekstrem kostnad for alle innbyggere og bedrifter (i form av dyrere strøm, nettleie og annen beskatning), mindre mulighet for eksport av strøm, samt at hele greia samlet gir høyere CO2-utslipp totalt i verden.

Jeg tror nok at politikerne går stille i dørene for å slippe å gjøre andre inngripende tiltak som skal tilfredsstille EU-kravene, og at realitetene i denne suppa ikke vil bli oppgjort før flere tiår inn i framtida.

Admin, takk for at du ser galskapen og gir din stemme med i kritikken.
Nettavisen har i dag tatt inn en sterk kritikk fra Kjell Erik Eilertsen, som bl.a. viser hvor ille Faktisk.no og NRK opptrer som tildekkere og bortsnakkere av disse skandalene:

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/faktisk-no-og-nrk-banaliserer-om-stromprisen/o/5-95-366001

Det kritiske spørsmålet nå er:
Hvor i alle dager kan folk flest (ofrene) henvende seg for å oppnå en opprydning i denne nasjonale selvskadingsgalskapen?
Alle energimaktinstanser + de organer som egentlig skulle passet på dem gjør jo sitt beste for å skjule for offenligheten hva som er sannheten her!

Jeg låner translators sørgelige men akk så korrekte diagnostikk i slike sammenhenger:

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund


Telehiv

Regjeringen (dvs. Ap) lunken til Sp-krav om reforhandling av kraftavtalerSp stemte mot ACER i 2018
Alle politiske partier gjemmer seg nå i kriker og kroker for å ikke bli konfrontert med sine famøse bidrag til å legge Norge åpent for Europas energiskandaler. Heldigvis noterer vi at Marit Arnstad og Sp nå står fram og krever at man må begynne en reforhandling av kraftavtalene med Europa. Sp og SV var de eneste partiene som i 2018 gikk i mot å tilslutte seg at ACER skulle styre reglene for kraftutveksling i Europa, herunder Norge.

De som stemte oss inn i ACER:
ACER (EUs energibyrå) er et regelverk som ble innlemmet i norsk lov gjennom et stortingsflertall i 2018 bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og MDG. 

Nå gjenstår å se om SV vil støtte Sp i kampen for å reforhandle kraftavtalene, eller om de drar en "Libya" igjen og støtter Ap i videre bortsnakking (SV er partiet som ble opprettet for å være mot NATO men var med på NATOs krigsforbryterske ødeleggelse av Libya da de satt i Stoltenbergs Ap-regjering).

Lenke: https://www.dn.no/politikk/kraft/strom/marit-arnstad/regjeringen-lunken-til-sp-krav-om-reforhandling-av-kraftavtaler/2-1-1136941

Vedum har forøvrig fulgt opp med å skrinlegge den tredje nye utenlandskabelen kabelen North Connect:
Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/jap28o/vedum-gravlegger-northconnect-for-godt

Telehiv

Vil regjeringen knekke Finnmarks energisituasjon med stenging av gasskraftverket på Melkøya?
Nå er denne trådens påpeking av galskapen med elektrifisering av sokkelen over ett år gammel, en galskap alle skikkelige folk som ikke har direkte grafsemotiver i klimagrøtfatet har vært tydelige på lenge. Men saken er enda mer brennaktuell nå:


Melkøya utenfor Hammerfest får i dag strøm fra et gasskraftverk. Nå skal etter planen strømmen hentes fra land - og spise opp mesteparten av kraftoverskuddet i Finnmark. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Planen for det neste store elektrifiseringsprosjektet i Norge. Melkøya, Norges største CO2-utslipp, ligger nå til behandling i regjering. Og "planen" er? Jo, Melkøya skal kvitte seg med det kortreiste eksisterende gasskraftverket og i stedet få strøm.

Men de som ennå har vettet i behold er selvsagt "sterkt bekymret" for (egentlig: de vet) at Melkøyas strømforbruk - som er om lag like stort som Finnmarks samlede forbruk i dag - skal føre til energimangel og økte priser i Nord-Norge. Men som vanlig har alt som heter "klimaforskere" forholdt seg musestille i frykt for å få kutt i sine judaspenger.

Men Asbjørn Torvanger i Cicero klarer ikke å holde kjeft lenger: "Systemsvikt"
Klimaforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero har i lang tid ytret seg kritisk om elektrifisering av norsk sokkel som klimatiltak. Han mener politikerne overser et helt sentralt poeng hvis elektrifisering skal gi mening:

"En premiss for at elektrifisering skal fungere er at vi blir kvitt det fossile innslaget i økonomien, særlig i energisektoren. Problemet med norsk politikk - og elektrifiseringen av Melkøya - er at ideen er god hvis vi kunne fått det til uten fossil kraft. Men der er vi ikke i dag, og vil ikke være på mange, mange år".

Jeg antar det er uro i maktens korridorer i Cicero nå, når Torvanger i tillegg åpent støtter Frps påpeking av at elektrifisering av Melkøya og norsk sokkel gir liten mening hvis målet er å få ned klimautslippene i Europa.
Mer om saken her:

Lenke: https://borsen.dagbladet.no/nyheter/klimatopp-stotter-frp/78217240 

Telehiv

Torvangers kritikk omtales flere steder nå, og hos iNyheter gjengir de en av hans uttalelser:

"Klimaforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero mener politikerne som er for dette overser et helt sentralt poeng.
– Hovedproblemet er at det [gass, red.anm] tyter ut en annen plass i systemet i form av klimautslipp, for eksempel ved at Tyskland må produsere mer kraft basert på kull. Skjønner du ikke hvordan systemet fungerer, har du et problem, sier Torvanger.

– Slik du ser det, er problemet at politikerne ikke skjønner systemet, eller at de har på skylappene og ser norske utslipp isolert?
– Jeg har stilt meg spørsmålet selv. Jeg tror det en kombinasjon av systemsvikt i klima- og energipolitikken – spesielt i koblingen mellom disse områdene, mangel på forståelse og at man er for opptatt av ideologi. Sektorinteresser kan ha fått for stort gjennomslag, som ikke nødvendigvis er i tråd med Norges samlede interesser, sier Torvanger.

Olje- og gassnæringen befinner seg i kvotepliktig sektor kjøpe kvoter i EU/ETS for å redusere utslippene sine. I tillegg må de betale CO2-avgift til staten. Siden staten tar mesteparten av investeringene under nåværende skatteregime, gjør det elektrifisering av enkeltprosjekter lønnsomt for petroleumsselskapene. Men det gjør det altså ikke nødvendigvis samfunnsøkonomisk lønnsomt – eller gir noen klimaeffekt, sier Cicero-forskeren."


Så da gjenstår å se; om regjeringen og dens energimedløpere klarer å banke galskapen gjennom i stortinget.

Lenke: https://inyheter.no/10/01/2023/klimaforsker-i-cicero-gir-full-stotte-til-frp-meningslost-a-elektrifisere-melkoya-og-norsk-sokkel/

PS: Stadig flere medier melder om saken
Ser ut til at selv store deler av MSM, samt de organene som av og til vet forskjell på en million og en milliard, begynner å forstå at regjeringen styrer mot en massiv nasjonal selvskading på energiområdet. Finansavisen har f.eks. dette oppslaget nå, i essens siteres det fra det kortere NTB-oppslaget som sirkulerer nå:

https://www.finansavisen.no/energi/2023/01/11/7975914/klimatopp-stotter-frp-elektrifisering-av-sokkelen-gir-liten-mening

Telehiv

Oppfølger til de to foregående innleggene om den varslede katastrofen for Finnmark/Nord-Norge om planene for elektrifisering av Melkøya faktisk gjennomføres:

Nå har det i utgangspunktet "umulige" partiparet Frp og Rødt slått seg sammen om å få stortinget til å ta affære i saken:

https://www.document.no/2023/01/11/vil-ha-stans-rodt-og-frp-ber-om-at-melkoya-elektrifisering-behandles-i-stortinget/

Hvis stortinget likevel ikke klarer å hindre Støre & co å kjøre på med mer grotesk klimafaktaforvrengning og tilhørende selvskading av dette slaget er jeg redd folk kommer til å ty til drastiske virkemidler etterhvert. Det går vel en grense for hva det norske folk kan tåle av EU/WEF-krypende og livsfjern og nasjonsdrepende Oslo vest-posering snart?

 

Telehiv

Den frittalende forsker Torvanger i Cicero følger opp med enda tydeligere og krassere kritikk av regjeringens elektrifiseringsplaner for sokkelen i Dagbladets oppfølgingsartikkel i dag, der han bl.a. påpeker:

Prissjokk
"Hvis du trodde strømprisene var høye i dag, er det bare å stålsette seg for framtida. Prisen vil både gå opp og bli mer ustabil med de politiske grepene som nå tas med høyt tempo i elektrifisering, framholder Cicero-forsker Asbjørn Torvanger.
- I alle scenarioer gir det to effekter: Prisen vil gå opp i Norge, noe vi alt ser, når vi er sterkere koblet til et marked i Europa der prisen ligger høyere og vil stige fordi hele samfunnet skal elektrifiseres. Etterspørselen vil gå opp uten at vi har vært i stand til å utvikle nok stabil grønn kraft, og dette blir vanskelig å få til over de neste tiåra. Da må man trå til med gass og delvis kull, eller mer kjernekraft, sier Torvanger, og kommer med følgende advarsel til slutt:
- Videre vil det gi langt større variasjon i kraftprisen. Det må både folk og industri innstille seg på. Bygger du ut vind, som Norge nå planlegger i stor skala, får du i snitt bare ut en tredjedel av det teoretiske potensialet til vindmøllene, derfor må du ha overkapasitet. Når det er mye vind får du overproduksjon og får lave kraftpriser. Men når det ikke blåser og balansekraften mangler, får du høy pris.
- Markedsmekanismen virker altså mot verdien av å bygge ut mer vindkraft, spesielt ved mangel på balansekraft og lagret energi."


Du store, tenk om vi hadde hatt flere like renhårige og modige forskere som Torvanger i norsk energidebatt!
Jeg kan til og med gi Dagbladet kreditt for å, overraskende nok fra det hold, kjøre oppklarende og nesten "kjetterske" artikler i denne saken. 

Lenke: https://borsen.dagbladet.no/nyheter/hoyere-og-mer-ustabile-strompriser/78253437


translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 13.01.2023, 00:47:48Få også med deg:

https://www.document.no/2023/01/11/politisk-krangel-gjor-enorme-gassfelt-i-nord-verdilose-mens-verden-skriker-etter-energi/

https://www.document.no/2023/01/12/doc-tv-hvorfor-vil-ikke-myndighetene-utnytte-vare-storste-ressurser-i-nord/'';

Artikkel og intervju med Alf R. Jacobsen

Ja, her legger du ut enda mer stoff som viser hvordan det rådende stortingsflertall (med Ap og Høyre i spissen) bare durer på videre med skamløse poseringsøvelser overfor klimamakten, dvs. vil sikre sine fremtidige posisjoner i klimaevangeliene utstedt av EU/WEF/FN - selv om dette også fører til en ødeleggende hindring av meget lønnsomme energiutviklingsmuligheter, ikke minst for Nord-Norge slik Jacobsen viser i både artikkel og podcast her.

Sagt på en annen måte: De nekter å innrømme noe som helst om hvor langt ut på kost-nytte vidotta de er og hvor miljøforverrende konsekvensene av den nye "grønne" energien faktisk er, og de akter å bare fortsette sin akselererende selvskading av norsk næringslivs bærekraft og forverre folks levekår til alt imploderer i et selvsluttet samfunnskræsj. Uten å ha oppnådd en tøddel mht. reelt miljøvern.

Dette vanstyret synes foreløpig ustoppelig og uløselig:
Ingen kritikk nytter, og det norske folk synes ikke å evne å kunne gjøre noe for å stoppe denne undergangsprosessen. I alle fall ikke med stemmeseddelen, for de fleste synes visst fremdeles å tro at dette vil endre seg om Erna kommer inn igjen? O salige enfold.

Josh' klimakalender for 2023 har mange underfundige betraktninger:PS: Alf R. Jacobsen er en av de siste journalister med ryggrad igjen nå, som nekter å la sin forstand trues til taushet av den opportunistiske mediemajoritet.