NTNU hudflettes for angrep på akademisk ytringsfrihet

Started by Telehiv, 16.12.2021, 11:15:23

Previous topic - Next topic

Telehiv

"Neste gang kan det være din tur"

Allerede i oktober 2013 var de to NTNU-professorene Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen ute med en uromelding om universitetets faglige tilstand med særlig årsakskritikk i dårlig ledelse. I kronikken Quo Vadis, NTNU? skrev de da: "Etter lang tids byråkratisk styre er NTNU stabilt blant de svakeste universitetene i Skandinavia".

Nå er de på banen igjen med artikkelen "Neste gang kan det være din tur", og skriver:
"Kronikken (i 2013) var et tappert, men forgjeves forsøk på å advare NTNU mot vanstyre, mot ledelse uten mot og ydmykhet."

Men siden dess er det som kjent oppstått et ytterligere, og trolig enda mer alvorlig, problem for NTNU utover generelt svakt faglig nivå: Brudd på den akademiske ytringsfrihet, så altfor tydelig eksemplifisert i Eikrem-saken.

De skriver nå:
Vi kan konstatere at våre spådommer er gjort til skamme; tilstanden er nå enda verre enn hva vi kunne forestille oss. Med promp og prakt skal NTNU være «det skapende universitet, for en bedre verden». Hva skal NTNU skape? Hva er en bedre verden? For hvem?
Etter dette regner vi med at vår emeritus-status ryker. Men til gjengjeld vil vi slippe å skjemmes over NTNU. Fra tribuneplass lever vi godt med det.Når risikerer man disiplinærstraff, oppsigelse, i verste fall avskjed ved NTNU? spør artikkelforfatterne.

Denne artikkelen lukter det krutt av:
Lenke: https://khrono.no/neste-gang-kan-det-vaere-din-tur/641150