ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor

Started by Telehiv, 17.08.2021, 11:33:51

Previous topic - Next topic

Telehiv

Overskriften om "tredobling av strømprisen siden i fjor" er nå helt utdatert:
Strømprisen sender nå helt vanlige folk på fattigkassa, og Fredrik'en benyttet anledningen til et avslørende Debatten rundt temaet, der vi atter fikk demonstrert at politikerne ikke kommer til å gjøre annet enn å prate seg bort fra den klimaposørskapte energikrisen de selv har skapt - både de som i 8 år under Erna dro oss inn i den ødeleggende frimarkedsbaserte prisgaloppen på strøm, og de som nå sitter og ikke tør å reversere galskapen. 

Hovedproblemet er selvsagt at ingen i verken forrige eller nåværende regjering tør å røre en tomme av ACER og tilhørende EU-underdanighet. Dermed vil denne galskapen fortsette til det blir så ille at ikke-parlamentariske krefter (trolig med hjelp av deler av fagbevegelsen) tar grep selv og parkerer de selvskadende EU-dilterne på gangen mens de rydder opp.

PS: Hvor lenge kan tidenes mest ukvalifiserte olje og energistatsråd (Marte Mjøs Persen) overleve som barnelespende ignorant? Det var jo fysisk vondt å høre denne feilplasserte stakkarens tomprat også i kveld: Hun skulle "se på saken" var det eneste vi registrerte i den tilbakevendende barnelespestotringen. Mens hele folket skriker på handling...Støre må ha hatt et grenseløst behov for å putte inn et faglig nek (riktignok fra rett region iht regjeringskabal-stolleken, men Bergen har jo ikke en eneste kompetent politiker lenger) som gissel for å unngå Barth Eide i den stolen. Det må jo snart bli et folkekrav å slippe å høre Persen snakke barnespråk som "fåsjæmpel" (i.e. "for eksempel") i TV-ruta. Dette var ei tullhøne som løp rundt i Bergens gater med en illrød hanekam og AKP-slagord før hun oppdaget at lykken lå i å liste seg opp den bergenske AP-stigen som reformert besteborger. En stige som dessverre var så kort og tom for seriøse kandidater at hun oppdaget til sin sanseløse glede at hun var havnet på øverste trinn før hun fikk lespet kake. Deretter har hun vært sentral i å ødelegge byens trivsel sammen med de førerkortløse i SV og MDG. Og stolt av det, sies det.


Affen

Med det såkalte "Grønne skifte" kommer man til å ta drepen på det norske samfunnet.
Med stadig synkende temperatur og følgelig større kraftbehov for boliger, kjører man på med elektrifisering
av biler, båter, fly, anleggsmaskiner etc..  Ja kort sagt alt som drives av en forbrenningsmotor skal over til elektrisk drift.
På toppen kommer også galskapen med elektrifisering av sokkelen og CO2-fangst og lagring.

Det skulle være interessant å få et intervju med denne karen i dag, Søviknes og høre hva han nu sier om strøm-prisen.

https://www.youtube.com/watch?v=yDhrIvMKalw&t=136s

Den som lever får se, heter det.

Telehiv

Godt å høre fra deg igjen, Affen!
Du har alltid noe godt i påsan!


Affen

Takk for det, Telehiv.  En får prøve å henge med i svingene så godt en kan, vet du   :)

Telehiv

Mens jeg går her og aner fred og ingen fare i deilige Snyden siden jeg har stengt ned det meste av elforbruk og akter å fortsette slik, detter det inn en melding fra netteier BKK om prinsippene for nettleie: "Kunder som bruker veldig lite strøm får også en økning. Årsaken er at den faste delen av nettleien øker".

Logikken er jo fullstendig pervers, utlagt i forståelige ord: Prøver du å spare strøm, straffer vi deg på nettleien. Du skal blø uansett.

De eier rett og slett ikke skam. Og myndighetene lar dem ture fram. Utleie av gule vester kan bli big business til slutt?


Telehiv

Quote from: Telehiv on 30.11.2021, 22:57:05
PS: Hvor lenge kan tidenes mest ukvalifiserte olje og energistatsråd (Marte Mjøs Persen) overleve som barnelespende ignorant? Det var jo fysisk vondt å høre denne feilplasserte stakkarens tomprat også i kveld: Hun skulle "se på saken" var det eneste vi registrerte i den tilbakevendende barnelespestotringen. Mens hele folket skriker på handling...

Som jeg tok opp foran, hvor lenge kan en så komplett inkompetent statsråd kunne sitte i denne jobben?
Norge har verdens mest avanserte olje- og energitekniske infrastruktur og forvaltningsregime, mens Persen har et par grunnfag i litteratur og "kultur" e.l.....
Hennes stab vil selvsagt, så lenge det går, måtte trå til og hjelpe henne å unngå alle offentlige situasjoner, herunder redegjørelser i stortinget, som kan avsløre at hun ikke aner hvor hun har havnet, og hva som kreves av reell innsikt i en slik jobb.
Nå skygger hun allerede banen i stortinget:

Lenke: https://resett.no/2021/12/02/rodt-ville-ha-redegjorelse-fra-olje-og-energiministeren-fikk-avslag/


ConTrari1

Herregud mann, gi henne tid til å google "olje".

Ser du frem til karantene-tiden?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

I dag får vi ytterligere bekreftet at denne stakkarslige energistatsråden vil oppføre seg som verst fryktet.
Document (dessverre bak betalingsmur) har i dag denne ingressen:

Regjeringen setter hensynet til EU høyere enn til egne borgere
Av: Christian Skaug   7. desember 2021, 14:09

Energiministeren vil ikke redusere krafteksporten for å senke strømprisen. Det betyr at Norges regjering nå er et administrativt organ for EU som ikke arbeider for Norges befolkning, men for unionen. Da Norge var i union med Sverige, motarbeidet ikke regjeringen i Stockholm norske interesser aktivt slikt regjeringen i Oslo gjør i dag.

Lenke: https://www.document.no/2021/12/07/regjeringen-setter-hensynet-til-eu-hoyere-enn-til-egne-borgere/

Det store hjertesukket:
Hvor lenge skal Norge finne seg i at hele politikerkobbelet når de prøves, uten et eneste partiunntak, danser selvskadende og landssvikende for EU i alle henseende, der energiidiotiet tar kaka fullstendig?

Det er jo ingen hjelp i å skifte regjering, alle løsninger ender jo uansett med et knippe unasjonale globalister som sikler etter fete EU- og FN-bein hele gjengen. Det norske folk betaler gildet mens denne gjengen driver privat matauk og plyndrer statskassa for pendlerpenger m.m.

Stakkars enker og faderløse som skal vasse i imaginær snø til arbeid til vinteren (de kan jo ikke ta bilen, det er ikke praktisk eller økonomisk mulig lenger).

stjakobs

Pensjonist Harald Mellerud, som i sin tid var leder for Salten Kraftsamband, har skrevet denne artikkelen. Dette er en kopi fra Avisa Nordland den 7.12.2021:

QuoteJeg er en eldre mann nå, men eldre mennesker kan fortsatt ha noe å bidra med blant alle de yngre som i dag i stor grad dominerer debatter og har posisjoner i samfunnsmaskineriet.

Jeg var i mitt yrkesaktive liv leder for et av Norges største kraftselskaper, Salten Kraftsamband AS på Fauske. Sammen med nær 200 medarbeidere hadde vi kompetanse og økonomiske ressurser som ga oss posisjoner innenfor all energiforvaltning og tilknyttede aktiviteter.

Dette var også grunnen til at jeg personlig hadde sentrale verv i styrer og komiteer innenfor Samkjøringen av kraftverkene i Norge, Vassdragsregulantenes forening, Eurokraft Norge AS, Norsk Energiverk Forsikring AS, Nordenfjelske Energi AS for å nevne noe.

Jeg må få nevne at jeg var en av motstanderne til den liberalisering av kraftforsyningen som politikerne på Stortinget gjennomførte i 1991.

Finn Lied, Arbeiderpartiet's dyktige og meget kunnskapsrike talsmann innenfor energiforvaltning, uttalte om den nye liberale energiloven : «Feil lov i feil land til feil tid».

Men politikerne valgte ikke å lytte til ham i sin liberaliseringshunger.

I dagens debatt om strømpriser og forvaltning av våre vannkraftressurser framkommer det til stadighet mange feilaktige påstander som jeg tillater meg å bemerke og korrigere:

Definisjon av forsyningssikkerhet i Norge innenfor et tidsrom 1. januar til 31. desember år om annet gir et feilaktig bilde av forholdene. Forsyningssikkerheten i vårt vannkraftbaserte system er alltid å ha tilstrekkelige tilgang på strøm til å dekke alt innenlands forbruk i det minst vannrike år av 20,- såkalt bestemmende år.
Det å trekke inn utenlandskabler og Putin's prisfastsettelse av gass er i denne ammenheng villedende. I beste fall mangel på systemforståelse.
Vi kan utmerket godt i vår vannkraftforvaltning utveksle kraft med utlandet.

Og det skal vi også gjøre.

Men vi må gjenopprette et Samkjøringen som hele tiden kontrollerer og vurderer forsyningssikkerhet der tilgang på rimelig kraft til industri og bosetting i Norge har et politisk bestemt fundament. I klartekst innebærer dette at vannkraftprodusentene må pålegges et styringsverktøy for sin produksjon som sikrer kraftbalanse med rimelige kraftpriser. Det kan ikke lenger være slik at kraftselskapenes produksjon kun er styrt av selskapenes føringer for optimal inntjening av vår felles eiendom vannkraften. Vår vannkraft bør ikke være en handelsvare med utlandet uten overordnet hensyntagen til industri og bosetting innenlands.

Siden Arbeiderpartiet har en sterk posisjon i LO bør de lytte til noen av nestorene der som jeg erfarer har forstått problemene i dagens regime.

På svært kort sikt må nå de mest vanskeligstilte få hjelp med sine strømregninger. Men det er ingen mening i å fortsette med å bruke kontantoverføringer som løsning på mislykket liberaliseringspolitikk.

Systemet innen forvaltningen av våre vannkraftressurser må snarest endres.
Lenke til artikkelen i online-utgaven av Avisa Nordland:
https://www.an.no/vannkraften-i-var-energiforvaltning/o/5-4-1518335


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 07.12.2021, 22:28:21
Pensjonist Harald Mellerud, som i sin tid var leder for Salten Kraftsamband, har skrevet denne artikkelen. Dette er en kopi fra Avisa Nordland den 7.12.2021:

Steinar, takk for at du la ut denne viktige artikkelen.
Befriende å se at det ennå lever igjen noen voksne, ansvarlige energiforvaltere, selv om Mellerud er pensjonert nå. Melleruds klare tale om hva man engang visste var energiforvaltning til landets beste viser så altfor tydelig hva slags søppelpolitikere som råder nå.

Telehiv

Grådigheten og knefallet for EU gir stadig grimmere uttrykk for vår tapte kontroll med strømeksporten:

Strømkrisen: Nå eksporterer vi 17 ganger så mye som vi importerer

Til tross for at det er historisk lite vann i magasinene, går krafteksporten i rekordtempo.
Vannstanden i magasinene fortsetter å synke, ifølge nye tall fra NVE.
– Fremdeles nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av uke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 62,2 prosent, opplyser NVE i en melding.
– Gjennom uken gikk magasinfyllingen ned med 3,3 prosentpoeng, påpeker NVE.

Den normale fyllingsgraden de siste 20 årene er 75,8 prosent på samme tidspunkt.
Det er imidlertid enda mer anstrengt i problemområdene i Sør-Norge. I sørvest er fyllingsgraden bare 55,3 prosent.

Ifølge Statnett var nær 94 prosent av all strøm som ble sendt i Norges utenlandskabler, strøm som gikk ut av Norge. Netto eksport fra Norge var 711 GWh, 711.221.800 kWh, i forrige uke. Det var 65 prosent mer enn uken før, skriver Nettavisen.

Dette er nok strøm til å holde en million panelovner på 1000 watt gående døgnet rundt i over åtte år. Vi eksporterer nå altså 17 ganger mer strøm enn vi importerer.

Samtidig skal Statnett snart doble kapasiteten på den nye kraftkabelen til Storbritannia, som i likhet med Tyskland og Danmark har ekstremt høye strømpriser for tiden.


Lenke: https://resett.no/2021/12/15/stromkrisen-na-eksporterer-vi-17-ganger-mer-enn-vi-importerer/


Telehiv

Nå er vi altså allerede der vi her på forumet advarte om for flere år siden: ACER-avtalen ville sende norske strømpriser ut av kontroll. ACER-agitatorenes benektelser begynner nå å nærme seg kriminell villedning av offentligheten.

Når vi samtidig har visst at EUs tragiske forsøk på å overbevise hverandre om at vind og sol kan erstatte fossil energi og atomkraft ville slå dundrende feil, så var det klart allerede for flere år siden at norske strømkunder gikk mot en sikker ruin.

Spørsmålet er om vi noen gang klarer å stille noen av grønntullingene og EU-kåtingene ansvarlige for denne miseren.
Og ikke minst: Om våre egne politikere - når de nå kanskje begynner å skjønne hva de har rotet oss inn i - klarer å trekke oss såpass ut av denne galskapen igjen at vi kan hente tilbake noe av av vannkraften vi har betalt for med våre skattepenger i over hundre år, og som nå selges over våre hoder til EU.

Her et lite eksempel på det offentlige og mediemessige tullpratet og ansvarsfraskyvelsene som kraftbransjen får lov å fortsette med, når vi med vettet i behold har sett dette komme i mange år:
Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/pW4Kbw/kraftbransjen-reagerer-paa-hoeye-priser-dette-lover-ikke-bra