Alle påstander rundt "klimakrise" er ikke-dokumenterte og falsifiserte

Started by Telehiv, 08.11.2021, 12:46:07

Previous topic - Next topic

Telehiv

Den såkalte "klimakrisen" som posørene ankommer i jetfly for å løse i Glasgow (reell forurensing er som kjent ikke del av den klimaindustrielle agenda) er basert på en strøm av feilaktig/tendensiøs databruk og god gammeldags cherrypicking.
Helt fra hovedbudskapet "global oppvarming", som har sviktet de siste par tiårene, til alle klimatiske katastrofer som skulle følge i kjølvannet. Ikke minst i USA. Men der har ekstremværmønsteret tvert i mot bedret seg over de siste tiårene, og her er de siste tiårs temp-utvikling:Fra alarmismebom om ny "istid" til feilende spådommer om ukontrollert global oppvarming
Den varme fasen på 1980-90-tallet var som forventet etter de tre kalde tiårene etter andre verdenskrig som var mye kaldere enn de varme tiårene i mellomkrigstiden tross høyere CO2-nivå i atmosfæren - allerede her skulle varselklokkene for CO2-hypotesen skingret i seriøse akademiske kretser.

Problemet var at Hansen et al midt på 1980-tallet var begynt en høyprofilert og ikke-returnerbar framskrivning av global oppvarming ensidig koblet til CO2-innholdet i atmosfæren. Akkurat som noen i den samme alarmistklikken fram til bare noen år tidligere framskrev de kalde tiårene etter krigen til ny "istid", fordi man bl.a. fant at forurenset atmosfære hindret solen i å varme jorden tilstrekkelig til å opprettholde global balanse. Alt dette med solens betydning for klimaet og reell forurensing "glemte" man imidlertid da man - i takt med trendskiftet fra kald etterkrigstid - raskt "avviklet" den nye istid og like raskt skiftet over til å hamre ensidig på CO2-hypotesen. Paradoksalt nok: Istidsfantastene hadde, selv om de bedrev ren, udokumentert scenariespekulasjon den gangen også, tross alt et fokus på reell forurensing og miljøvern, noe som har forsvunnet helt fra det politiske handlingsbildet under regimet for den maniske CO2-hypotesen.

"Når jorden ikke vil levere nok temp-økning, snekrer vi andre kriser"
Det har vært løyet mye i de ulike cover-up operasjonene i kjølvannet av dette, man både grøsser og flirer av "den tunge klimaforskeren" Trenberth som ikke kunne finne den spådde krisevarmen (noe som var en "travesty" for ham, jfr. Climategate-avsløringene) og mente den hadde skjult seg i dyphavene. I strid med alle marine sirkulasjonsprinsipper når seriøse oseanografer kom i tale.

Men da man etter mange års varmepause fra 1998 skjønte at "global oppvarming" ikke kunne forsvares med seriøse data, endret man dette alarmismeslagordet til "klimaendringer", underforstått menneskeskapt og ukontrollert global oppvarming.
Men ikke klarer man å vise signifikant global oppvarming de siste par tiårene, og ikke finnes det vitenskapelige holdbar dokumentasjon på noen av de "naturkatastrofer" man mener skyldes disse uspesifiserte "klimaendringene".

Alarmistene kommer ikke lenger forbi at "global oppvarming" befinner seg trygt innenfor normal historisk variasjon. For å holde "krisebutikken" gående har man i stedet klint til med de groveste bløffer om naturkatastrofer (angivelig forårsaket av den fraværende globale oppvarmingen, så ulogisk dette rimeligvis er), men alt er vitenskapelig falsifisert for lengst:
Energisk

Det blir stadig lansert nye betegnelser som skal overbevise "folket" om bløffen. Global oppvarming, klimaendringer, kriser på løpende bånd. Men ingenting harmonerer med realitetene. Begrepet "klimakrise" eksisterer ikke i noen av IPCC`s synteserapporter ( på tusenvis av sider ). Det er politikere og media som åpenbart mener at IPCC ikke tar hardt nok i, og derfor har lansert begrepet. Så mye for troverdigheten til disse.

translator

Denne videoen avslører hvordan IPCC og mediene lyver, trikser med grafer og velger ut kun de målingene de ønsker at politikere og publikum skal se. F.eks har vi alltid hørt at satellittmålinger av isen ved polene begynte i 1979. Dette stemmer ikke! Men IPCC og media har gitt oss denne bløffen fordi de tidligere målingene, også med satellitter, viste betydelig mindre is enn noen målinger senere!

Se hele videoen her (13 minutter):


https://videos.whatfinger.com/2019/09/22/my-gift-to-climate-alarmists-climate-alarmists-debunked/ 


"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 08.11.2021, 16:11:09
Denne videoen avslører hvordan IPCC og mediene lyver, trikser med grafer og velger ut kun de målingene de ønsker at politikere og publikum skal se. F.eks har vi alltid hørt at satellittmålinger av isen ved polene begynte i 1979. Dette stemmer ikke! Men IPCC og media har gitt oss denne bløffen fordi de tidligere målingene, også med satellitter, viste betydelig mindre is enn noen målinger senere!

Se hele videoen her (13 minutter):


https://videos.whatfinger.com/2019/09/22/my-gift-to-climate-alarmists-climate-alarmists-debunked/

Ja, dette er en av Tony Hellers kostelige avsløringer av hvordan alarmistene trikser med omtrent alt av historiske data, herunder cherrypicker ulike startår for ulike grafer (en dødssynd i seriøs forskning) for å underbygge påstandene om "klimakrise" med "unprecedented" forhold. Av samme grunn er Heller debunking target no. 1 i USA. Men de som gidder å se videoen vil se at han er ikke så lett å debunke, han bruker jo de samme grafene som alarmistene, men viser i tillegg fram de periodene alarmistene underslår:

I eksempel etter eksempel viser Heller hvordan alarmistene på alle områder har valgt det "beste" startåret for å illudere "krise". En av grovisene som han viser fram er startåret 1979 som alarmistene insisterer på å bruke for nordområdene (fordi det da snudde fra kaldt til varmt) fordi man "ikke hadde satellittdata før 1979". Heller viser til at man også her bedriver ren løgn og historieforfalskning, det var jo innsamling av satellittdata hele 1970-tallet (han beviser det med fotokopier bl.a. av utskrifter), men som ikke passer inn i alarmistnarrativet.

Anbefaler alle som ikke har sett Hellers dokumentasjoner før å se denne videoen.
De snakker for seg selv...

 
 

Telehiv

Quote from: Energisk on 08.11.2021, 15:48:05
Det blir stadig lansert nye betegnelser som skal overbevise "folket" om bløffen. Global oppvarming, klimaendringer, kriser på løpende bånd. Men ingenting harmonerer med realitetene. Begrepet "klimakrise" eksisterer ikke i noen av IPCC`s synteserapporter ( på tusenvis av sider ). Det er politikere og media som åpenbart mener at IPCC ikke tar hardt nok i, og derfor har lansert begrepet. Så mye for troverdigheten til disse.

Energisk,
viktig påpeking du har der: Det er ikke IPCCs faglige påstand dette med "klimakrise", det er som du sier, politikere, media og selvsagt skokken av useriøse aktivistgrupper som ut fra ulike motiv kjører på med dette.