Funksjonelle alternativ mangler: Olje og gass vil øke i mange tiår

Started by Telehiv, 21.10.2021, 11:30:19

Previous topic - Next topic

Telehiv

Mange av de store industrilandene har vedtatt å stenge ned atomkraftverkene sine. Dette forsterker den akselererende energikrisen verden nå opplever, siden de dysfunksjonelle alternativene vind og sol ikke er - eller vil være - i nærheten av å erstatte bortfallet av fossil energi på en tilfredsstillende måte.

Folk uten CO2-forvirrede skylapper har sett dette for lengst:
a) Før de tusenvis av klimaposører ankommer COP26 i Glasgow i sine jetfly (sic) om ei drøy uke er det et enormt sprik mellom IPCCs selvskadingsbesvergelser om å kutte ut fossil energi, versus
b) verdens fortsatt nødvendige løsning for å sikre enker og faderløse mat og varme, arbeid og fungerende helsevesen: Fortsette å bruke den nødvendige mengde olje og gass til reelle alternativer foreligger.

Opp mot IPCCs 1,5 graders mål (med sine selvskadende og dysfunksjonelle virkemidler) ser den reelle og ansvarlige verdens energiplanlegging derfor slik ut (grafen er basert på IPCCs klimasensitivitetsanslag for CO2, for dem som tror på disse anslagene):Reuters har tatt opp disse uløselige sprikene mellom verdens energibehov og IPCCs selvskadingsplaner:
Lenke: https://www.reuters.com/business/energy/big-fossil-fuel-producers-plans-far-exceed-climate-targets-un-says-2021-10-20/

Christian Skaug har kommentert samme problematikk hos Document i dag, og påpeker det opplagte:
"Avviket mellom visjon og virkelighet kan forventes å sette sitt preg på det globale klimatoppmøtet som begynner i Glasgow om ti dager."

De såkalte "grønne" alternativene til fossil energi utgjør fremdeles bare en svært liten del av verdens energidekning til en høyere og mer ustabil kostnad, og i tillegg ser man stadig tydeligere at de ikke engang er "grønne" men derimot gjør store innhogg i natur og miljø, uerstattelige mineralkilder, osv. Disse fakta burde våkne journalister stilt kritiske spørsmål om under kommende COP 26. Men det blir vel den vanlige medlallingen denne gangen også? Men slik ser altså verdens faktiske energibilde ut:https://www.document.no/2021/10/21/de-fleste-olje-og-gassprodusenter-vil-oke-produksjonen-de-neste-tiarene/

   

     

Telehiv

De som ikke surrer rundt med "grønne" (les: miljøherjende), dyre og dysfunksjonelle "klima"-visjoner uten å ta ansvar for hva verden faktisk trenger av energi de neste tiårene, sitter i øyeblikket og studerer på hvor mye man kan risikere at det "grønne" skiftet vil drive opp prisen på de funksjonelle energikildene (olje, gass, kull).
Utlagt: Hvor mye mer (utover den allerede pågående og akselererende energikrisen) husholdningene vil måtte dekke inn med sine sure lønninger for å betale klimaposørenes flyreiser til stadig nye konferanser. Det ser ikke bra ut:

Gassprisene har eksplodert allerede, og oljen kan drives over 100 dollar fatet
Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste tidligere denne uken at Cushing-lagrene falt til 31,2 millioner fat, det laveste nivået siden oktober 2018. Lagernivået i Cushing, Oklahoma har historisk vært en god indikator på videre utvikling i oljeprisen, og dette lover ikke godt for dem som frykter enda dyrere energi framover:  Ifølge Bloomberg var Brent-oljen over 100 dollar forrige gang lagrene i USA var på like lavt nivå.

Mizuho Securities-direktør Bob Yawger har nå kommentert til IEA:
"Glem «fuel switching», OPEC+ og dollarsvekkelse. Dersom lagrene i Cushing fortsetter å synke kan dette bli veldig stygt, veldig fort".

Opp mot dette kommer hele kobbelet med klimaposører som skal overbevise verden om at det "grønne" skiftet verken gir energikrise eller driver opp prisene. Jo da, vi er i vitenskapens trygge og "settlede" hender, det er nå ikke lenger usle 97%, men hele 99,1% av de meningsberettigede enige om.

PS: "Konsensus" er nå visst regnet som det sterkeste potensmiddelet hos fotformskofolket.Telehiv

EUs "handlekraft" på veien til det grønne energisammenbruddet og ruineringen av folks privatøkonomi som de selv har vært sentrale i å skape kommer til å bli legendarisk:

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/eEqVkO/eu-landene-oppfordres-til-aa-selv-ta-tak-i-hoeye-stroempriser


ConTrari1

Vi blir gjort til energi-slaver. De fattigste blir tilgodesett med litt tilskudd fra Staten, resten må bare finne seg i permanent lavere levekår. Dette er ikke et resultat av feilslått energi-politikk, det er en bevisst handling for å svekke folket. Det er ett av virkemidlene for å gjennomføre The Great Reset.

Det er "Batter the Building" for å kunne "Build Back Better". Bortsett fra at det blir mer "Bitter" enn "Better". Ingen regjeringer er så dumme at de med åpne øyne gir seg inn på slik galskap. Mange av dagens politiske ledere har gått på lederskolen til Klaus Schwab (første kull i 1992) og de praktiserer nå sin lære. Men vi får se om det reiser seg en sterk nok folkelig motstand til å presse presteskapet til retrett. For dette er krig. Vi er i krig, og fienden er de vi blåøyd kaster bort våre stemmesedler på. Man må ikke tro at alle de pågående og kommende krisene er tilfeldige.

Vi har energikrise, forsyningskrise, økonomisk krise under oppseiling, Corona-krise (på grunn av tiltak og tvang, ikke sykdom) og tillitskrise mellom folk og folkets førere og forførere. Dette er reelle kriser, i motsetning til klimakrisen, som bare benyttes som moralsk ferniss for annen undertrykking. Vi merker lite av dette i Norge så langt, bortsett fra strømprisen, for vi tjener som vanlig fett på andres problemer.

Det er dessverre altfor naivt å tro at frihet og demokrati er en slags naturgitt ressurs, som alltid er tilgjengelig. De er under konstant angrep, og må kontinuerlig forsvares, for det er alltid mørke krefter på ferde for å tilrane seg mer makt, og de kan aldri få nok av den.Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

translator

Quote from: ConTrari1 on 22.10.2021, 12:00:49
Vi har energikrise, forsyningskrise, økonomisk krise under oppseiling, Corona-krise (på grunn av tiltak og tvang, ikke sykdom) og tillitskrise mellom folk og folkets førere og forførere. Dette er reelle kriser, i motsetning til klimakrisen, som bare benyttes som moralsk ferniss for annen undertrykking. Vi merker lite av dette i Norge så langt, bortsett fra strømprisen, for vi tjener som vanlig fett på andres problemer.

Det er dessverre altfor naivt å tro at frihet og demokrati er en slags naturgitt ressurs, som alltid er tilgjengelig. De er under konstant angrep, og må kontinuerlig forsvares, for det er alltid mørke krefter på ferde for å tilrane seg mer makt, og de kan aldri få nok av den.

Rene ord for pengene, Contrari!
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Quote from: translator on 22.10.2021, 19:01:33
Quote from: ConTrari1 on 22.10.2021, 12:00:49
Vi har energikrise, forsyningskrise, økonomisk krise under oppseiling, Corona-krise (på grunn av tiltak og tvang, ikke sykdom) og tillitskrise mellom folk og folkets førere og forførere. Dette er reelle kriser, i motsetning til klimakrisen, som bare benyttes som moralsk ferniss for annen undertrykking. Vi merker lite av dette i Norge så langt, bortsett fra strømprisen, for vi tjener som vanlig fett på andres problemer.

Det er dessverre altfor naivt å tro at frihet og demokrati er en slags naturgitt ressurs, som alltid er tilgjengelig. De er under konstant angrep, og må kontinuerlig forsvares, for det er alltid mørke krefter på ferde for å tilrane seg mer makt, og de kan aldri få nok av den.

Rene ord for pengene, Contrari!

Takk translator, men hvor er pengene?! Det er visst ingen "onde kapitalkrefter" som vil avse en liten skjerv til de som angivelig skal være lakeier for oljelobbyen og andre skumle makter. Kan det være fordi de onde kapitalkreftene rett og slett er på den andre siden, på globalist-Bill Gates-Klaus Schwab siden? Der flyter iallfall milliardene fritt.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

EUs grønnskapte energikrise har kjørt seg ut i et dramatisk uføre der de bare pumper på med mer energipolitisk selvskading, i stedet for å begynne arbeidet med å gjenskape balansen i Europas grunnleggende energibehov:
- først benekter de at de "grønne" alternativene er selve kilden til energikrisen uten å tilby mer miljøvennlighet i det samlede bildet, og i tillegg representerer grove innhugg i tidligere uberørte områder (jfr. f.eks. de gigantiske raseringene av utmark til vindmøllene, og den ukontrollerte gruvedriften etter mineraler til batterier, solceller og andre "grønne" energitekniske villfarelser).
- deretter gjør de sitt beste for å hindre en modernisert og mer miljøbevisst bruk av fossil energi; her skal alt bare stenges ned uten at forbedringer rundt fossil energi skal satses på (mens verden går til helvete i den grønnskapte energikrisen)

Her er et eksempel på framferden:
https://resett.no/2021/10/27/eu-utsending-sier-eu-vil-fronte-kampen-mot-global-oppvarming-derfor-full-oljestans-i-arktis/

   

Telehiv

Quote from: Telehiv on 27.10.2021, 09:34:06
EUs grønnskapte energikrise har kjørt seg ut i et dramatisk uføre der de bare pumper på med mer energipolitisk selvskading, i stedet for å begynne arbeidet med å gjenskape balansen i Europas grunnleggende energibehov:
- først benekter de at de "grønne" alternativene er selve kilden til energikrisen uten å tilby mer miljøvennlighet i det samlede bildet, og i tillegg representerer grove innhugg i tidligere uberørte områder (jfr. f.eks. de gigantiske raseringene av utmark til vindmøllene, og den ukontrollerte gruvedriften etter mineraler til batterier og andre "grønne" villfarelser).
- deretter gjør de sitt beste for å hindre en modernisert og mer miljøbevisst bruk av fossil energi; her skal alt bare stenges ned uten at forbedringer rundt fossil energi skal satses på (mens verden går til helvete i den grønnskapte energikrisen)

Her er et eksempel på framferden:
https://resett.no/2021/10/27/eu-utsending-sier-eu-vil-fronte-kampen-mot-global-oppvarming-derfor-full-oljestans-i-arktis/


Nå viser det seg heldigvis at det fremdeles finnes folk igjen som hadde mot til å ta til motmæle mot EUs forsøk på å agere overformynder og bestemme over de arktiske forholdene, så Mann fikk så hatten passet av flere av landene som er representert på konferansen. Selv Støre har jo gitt beskjed om at han ikke tilslutter seg EUs krav her - men kan han kontrollere den kronisk illojale og løse kanonen på dekk (Barth Eide)?

Lenke : https://www.document.no/2021/10/27/arktiske-stater-vil-ha-seg-frabedt-a-bli-palagt-klimatiltak-av-eu/
ConTrari1

Klimakomedien nå nye høyder:

Energikrisen i EU kan føre til at både gass og atomkraft klassifiseres som «miljømessig bærekraftig» – i alle fall for en periode. Det vil være godt nytt for norsk olje- og gassindustri, som sender milliarder av kubikkmeter gass til Europa.


Men tyskerne skal likevel stenge sitt siste atomkraftverk neste år? Og hva betyr egentlig "for en periode"? Betyr det: "Vi glemmer å redde klimaet for en periode"? Men er det ikke nå som for  30 år siden tvingende nødvendig å kutte drastisk i utslippene øyeblikkelig!? Om fem år er det for sent!!

Og hva gjorde Trump? Han stimulerte til mer utvinning av naturgass -og gjorde USA energi-selvforsynt- som medførte større reduksjon i co2-utslipp enn de fleste klima-frelsende europeiske land. Nå blir han kopiert av EU. Får han EUs klimapris?

– Vi vil erstatte gass og olje i et lengre perspektiv, men på kort sikt vil gass spille en rolle. Den hjelper oss til å fase ut mer forurensende energikilder som for eksempel kull, svarte energikommisær Kadra Simson da hun 1. oktober møtte norske medier.

EU-landene importerer 90 prosent av all den gassen de bruker. Det er denne avhengigheten av import som EU vil redusere med satsing på fornybar. Omkring 20 prosent av strømmen i EU produseres med gass. Dette er grunnen til at høye gasspriser bidrar til å sende strømprisen til værs. Energikrisen gjør at alle ser at fornybar energi, kombinert med for eksempel batterier, ikke vil levere den sikkerheten som forbrukerne trenger. I alle fall ikke på kort sikt.


"...ikke vil levere den sikkerheten som forbrukerne trenger. I alle fall ikke på kort sikt." Ikke på lang sikt heller. De har jo hatt mange år på å bevise hvor vidunderlig  effektiv vind- og solkraft er.

https://www.tu.no/artikler/eu-kommisjonen-kan-apne-for-at-gass-merkes-som-gronn-energi/514597

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.