Reineierne på Fosen vant i Høyesterett !

Started by frankolsen, 11.10.2021, 21:02:43

Previous topic - Next topic

frankolsen

Høyesterett gir medhold til reineierne i Fosen.
Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.
https://e24.no/naeringsliv/i/9Kov1w/reineiere-paa-fosen-vant-over-vindkraftutbyggerne-i-hoeyesterett

Nå blir det spennende å se om dritten virkelig blir revet eller om Staten på ett eller annet vis klarer å sno seg ut av det  :D

ConTrari1

Quote from: frankolsen on 11.10.2021, 21:02:43
Høyesterett gir medhold til reineierne i Fosen.
Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.
https://e24.no/naeringsliv/i/9Kov1w/reineiere-paa-fosen-vant-over-vindkraftutbyggerne-i-hoeyesterett

Nå blir det spennende å se om dritten virkelig blir revet eller om Staten på ett eller annet vis klarer å sno seg ut av det  :D

De snor seg nok ut. Samene kan kompenseres, er ikke Joika-kaker rasistisk? Fjern rasismen og møllene står.

Men saken må svi noe aller h...., dette er Høyesterett, ENSTEMMIG, ikke en genserkledd demonstrant med lav Løkka-faktor. Å rive 150 enorme konstruksjoner vil koste flesk, er vel mer sannsynlig at mølle-selskapet slår seg konkurs enn å ta en slik kostnad, dersom de blir pålagt å fjerne fugleklaskerne. Og da er det Staten som sitter med svarteper, det vil si deg og meg, nå igjen.

Gjenbruk? Fjerne propellene og ha 150 stk verdens flotteste fuglekikkertårn? Med garantert innsyn til andre kikkere? 10 meter høye lysende skilt på toppen av tårnene med "Nei til vindkraft!"?

Enkleste er å få Riksantikvaren på banen og erklære hele anlegget bevaringsverdig.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Ikke mye nytt for oss, men fint å se at enda flere går ut mot den håpløse vindkraften:

NTNU-forsker radbrekker vindkraft som energikilde: – Vi trenger ikke flere luftslott på folkets regning.

– Tar man utgangspunkt i idealiserte, uavhengige værsystemer, viser en simulering at man trenger faktisk fire vindkraftanlegg for å klare å garantere produksjonen av ett, og LCOE blir minst tre ganger høyere enn det mange tror. Dessverre er virkeligheten verre. I toppåret 2020 produserte vindkraften i Norge 9,9 TWh, men timesproduksjonen var nede i 8,3 MWh, og i omtrent 100 dager i året var totalproduksjonen under 20 prosent av kapasiteten!

Tyskland som skrekkeksempel

Emblemsvåg viser til at Tyskland har subsidiert fornybarbransjen med 500 milliarder euro siden 2011. De har økt (den teoretiske) kapasiteten med 80 prosent, mens produksjonen kun er økt med 5 prosent.

Han viser til den tyske riksrevisjonen som peker på det grønne skiftet som en trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning.

– Siste kostnadsestimat er på hele 6.000 milliarder euro, eller fem oljefond! påpeker NTNU-forskeren og fortsetter:

– Nå i 2021 har Tyskland 25 prosent lavere vindkraftproduksjon, gassforbruket har økt med 15 prosent, svartkull har økt med 36 prosent, brunkull har økt med 44 prosent, og landet får den høyeste økningen i klimagassutslipp siden 1990. Bærekraftig?

Den ramsalte kritikken mot vindkraft og dennes lobbyister avsluttes slik:

– Og hvis vindkraft er så konkurransedyktig, hvorfor legges 400 vindkraftanlegg ned i Tyskland når de ikke lenger får subsidier etter 20 år med drift og anleggene er nedbetalt?


Tyskerne kan få kjenne på en lokal menneskeskapt liten istid i vinter. Det er vanskelig å unngå å si: Vel fortjent! "La dem spise iskrem!" som Marie Antoinette angivelig sa, eller noe sånt. Eller kanskje var det Biden. Tyskerne kan i det minste spare strømmen til frysebokser når de bor i en.

https://resett.no/2021/11/22/ntnu-forsker-radbrekker-vindkraft-som-energikilde-vi-trenger-ikke-flere-luftslott-pa-folkets-regning/

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.