Ny Equinor-skandale? Forskere: 400 mrd satsing på Doggerbank "ikke lønnsomt"

Started by Telehiv, 19.11.2021, 08:55:15

Previous topic - Next topic

Telehiv

Equinors utenlandsskandaler, særlig i Nord-Amerika, ble tidlig advart om her på forumet. Og vi fikk sørgelig rett; til slutt måtte tallene på flere hundre milliarder kroner i tap på bordet. Nå kan det enorme vindprosjektet på Doggerbank seile opp som et nytt økonomisk havari, i tillegg til den enorme økologiske belastningen dette vil bli på viktige og tradisjonsrike fiskeriområder:

Norske fiskere vet hvor Doggerbank ligger (og vil få uvurderlige fiskefelt rasert/blokkert av vindanleggene), her et bilde for de som ikke kjenner området:


Lønnsomheten er sterkt omstridt
Noen forskere har (omsider) sett med litt mer kritiske øyne på Equinors stormannsgale og stortapseksponerte planer for havvind på Doggerbank i britisk sektor. Det er professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger som har ledet en studie finansiert av Olje- og energidepartementet, som viser at Equinors prestisjeprosjekt med havvind på Doggerbank ikke er lønnsomt:

"Forskere slår fast at Equinors havvind-prestisjeprosjekt Dogger Bank ikke er lønnsomt
Frem mot 2030 skal Equinor investere 400 milliarder kroner i fornybarprosjekter. Nå slår forskere fast at Equinors prestisjeprosjekt og verdens største havvindprosjekt, britiske Dogger Bank, ikke er lønnsomt".

Lenke: https://www.dn.no/energi/havvind/equinor/petter-osmundsen/forskere-slar-fast-at-equinors-havvind-prestisjeprosjekt-dogger-bank-ikke-er-lonnsomt/2-1-1099651

DNs oppslag er dessverre bak betalingsmur, men vi skal komme mer tilbake til dette spesifikke forskerarbeidet etter hvert.

Bakgrunn: Doggerbankutbyggingen
2015 fikk et konsortium av tyske RWE, skotske SSE, og norske Statoil og Statkraft konsesjon til å bygge havvindmøller i britisk sektor. Anlegget ville bli verdens største av sitt slag. Som en del av forberedelsene ble det i 2013 satt ut to master for meteorologiske og oseanografiske målinger. Mastene er 93 m høye.
I 2017 inngikk danske Energinet.dk en samarbeidsavtale med tysk-nederlandske TenneT om å undersøke potensialet for bygge en kunstig øy i Nederlandsk sektor av Doggerbank, med havvindmøller omkring, og strømforsyning til fastlandet.
I 2019 meldte Equinor at en Joint Venture mellom Equinor og SSE er tildelt kontrakter av britiske myndigheter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW. Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C (Tidl. kalt Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.)


Tilbakeblikk: Hausserne og kritikerne
Bl.a. den britiske økonomiprofessoren Gordon Hughes ved School of Economics, University of Edinburgh har på basis av brede analyser levert flere viktige advarsler rundt kostnad/lønnsomhet for vindkraft, jfr. artikkelingressen her :

"Wind Power Economics: Rhetoric and Reality
I have collected data for more than 350 SPVs responsible for wind projects that have filed accounts since 2005. The dataset is unique and provides the basis for a detailed analysis of the actual costs of wind power."

Hughes' figur for kostnad mot kapasitet (nytte) går negativt:


https://www.netzerowatch.com/wind-power-economics-rhetoric-and-reality/

Her til lands har flere fulgt opp i samme gate, bl.a. erfarne fagfolk i den såkalte Seniortanken, som fikk dette oppslaget i Stavanger Aftenblad 25. nov i fjor:

"Utviklingen innen havvind går i feil retning
HAVVIND: Vi oversvømmes av reportasjer om havvindens goder for Norge. Politikere, til og med NHO og finansnæringen, mener at havvind kan erstatte verdiskapende arbeidsplasser innen petroleum. Mange trenger en bøtte kaldt vatn over hodet."

Lenke: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/0KBzGJ/utviklingen-innen-havvind-gaar-i-feil-retning

Dette fikk Per Thorvik i Sandnes til å rykke ut i Stavanger Aftenblad med en mer eller mindre betingelsesløs støtteerklæring til vindkraft, ikke minst for Equinors Doggerbank-satsing:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/86Gnlr/havvind-er-loennsomt-seniortanken-sprer-absurde-paastander

Seniortanken svarte på Thorsviks angrep med en kort artikkel:
https://www.seniortanken.com/absurd-om-havvind/

Dette bare noen eksempler på at meningene er sterke om havvind; og bildet er stort sett som ellers i det ufaglige klimaaktivistkaoset:
- klimaentusiastene heier på og de som kan å regne og vet noe om reell teknologi advarer.