Main Menu

PETM

Started by Ingvar Åberge, 10.10.2021, 19:12:53

Previous topic - Next topic

Ingvar Åberge

IPCC likar å bruka oppvarminga på overgangen mellom paleocen og eocen for cirka 55 eller 56 millionar år sidan som ein modell for dagens globale oppvarming. Denne episoden kan ein finna omhandla her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene%E2%80%93Eocene_Thermal_Maximum

Youtube har ein masse dokumentarar om temaet, utan at eg har sett på langt nær alle:

https://www.youtube.com/results?search_query=petm

Det som synest nokså klart er at jorda i utgangspunktet var vesentleg varmare enn i dag, med begge polane isfrie og eit derav fylgjande høgt havnivå. På toppen av dette kom så ei oppvarming på mange grader i løpet av geologisk sett kort tid. Mykje av landjorda vart til tropisk regnskog, medan havet vart forsura og mogelegvis oksygenfattig.

Ein reknar med at store utbrot av basaltisk lava i Nord-Atlanteren utløyste det heile. Kva som vidare skjedde finst det ulike meiningar om. Eg lurer på kva folk tykkjer om denne nokså ferske artikkelen om temaet?

https://andymaypetrophysicist.com/2021/08/18/the-paleocene-eocene-thermal-maximum-or-petm/

Her er mellom anna sagt at det var svovelet frå vulkanismen, og ikkje karbonet, som forsura havet. Det kan høyrast plausibelt ut. Svovelsyre i havet vil på den andre sida frigjera CO2 til atmosfæren. Men isoptopprofilen syner jo at det kom ein sterk innfluks av organisk karbon inn i karbonatsystemet på denne tida. Det tilseier at korkje vulkanismen eller avgassing frå havet var hovudkjelda til karbondioksidet i atmosfæren.

Men kan det stemma som Andy May skriv at toppen i CO2 kom nokre hundre tusen år etter temperaturtoppen? Kva kan i så fall ha vore årsaka til det? Eller skuldast dette at ein ikkje greier å kalibrera dei geologiske laga rett?

Telehiv

#1
Quote from: Ingvar Åberge on 10.10.2021, 19:12:53
Men kan det stemma som Andy May skriv at toppen i CO2 kom nokre hundre tusen år etter temperaturtoppen? Kva kan i så fall ha vore årsaka til det? Eller skuldast dette at ein ikkje greier å kalibrera dei geologiske laga rett?

Først, velkommen til forumet og dine bidrag, Ingvar!
Du stiller spennende spørsmål rundt historiske klimaendringer som krever litt arbeid, en målrettet repetisjon i historiske studier før man kan svare presist på de spørsmål du setter opp.

Uansett, håper ikke jeg tar feil når jeg får inntrykk av at du tenker at IPCCs ensidige CO2-narrativ - at CO2-økning kommer først og varmen etterpå, og som ligger som hovedpremiss i alle deres klimamodeller - trenger en utfordring. 

For det er jo mye annen forskning som peker på det motsatte; at CO2-stigningen kommer etter temperaturøkning med en del hundre år etterslep. Her hjemme har bl.a. Humlum, Solheim og Stordahl tatt opp problematikken i en leseverdig artikkel hos forskning.no for noen år siden:

https://forskning.no/klima-kronikk/kronikk-temperaturen-styrer-atmosfaerisk-co2/1176963

PS: Rundt 2007 var det etter at en del ny IPCC-kritisk forskning dukket opp, mye debatt rundt dette med at CO2-økning ikke var blitt observert til å drive temperaturen (i hvert fall i visse faser), men at man tvert i mot fikk en forsinket oppgang av CO2-nivå etter temperaturstigning ("lagging"-debatten). Et eksempel på omtale som prøver å balansere mellom begge sider finnes bl.a. i denne artikkelen i New Scientist, som argumenterer for at:
- både CO2-økning etter temperaturstigning er observert + at CO2 deretter kan drive temperaturen (forsterkningsteoriene)
- artikkelen prøver forøvrig avslutningsvis å begrunne hvorfor temperaturen, tross de mange alarmistiske forsterkningshypotesene, likevel ikke vil løpe av gårde

Lenke: https://www.newscientist.com/article/dn11659-climate-myths-ice-cores-show-co2-increases-lag-behind-temperature-rises-disproving-the-link-to-global-warming/

Telehiv

#2
Ingvar, som svar på flere av dine spørsmål om de lange klimalinjer er denne ferske videoen (17 interessante minutter) et relevant innspill:

https://wattsupwiththat.com/2021/10/10/the-antarctic-refrigerator-effect/

Jim Steele argumenterer bl.a. om hvorfor CO2 ikke kan være noen sentral initieringsfaktor i de store, lange klimaendringsfasene.
Og at en bedre forståelse av Antarktisk energisirkulasjon kan forklare mye av de historiske klimafasene;
- As a result of a 50 million year cooling trend, the earth is now locked into a fluctuating balance between cold ice ages and warm interglacials

PS: Andy Mays fyndige sluttord i artikkelen du linker til synes forøvrig ikke å kræsje med Jim Steeles argumentasjon om at IPCCs monomane CO2-hypotese ikke holder mot reell empirisk testing (jeg har uthevet i rødt der IPCCs modellsjonglering får passet sitt skikkelig påskrevet av May):

"The IPCC wants to use the PETM as an example of what can happen today, but they admit low to medium confidence in the amount of carbon released during the PETM and their inferred increase in CO2 can only account for half the estimated warming during that time (IPCC, 2021, p. 5-14). They are also trying, without success so far, to model global temperatures in the PETM. Their models of the CO2 impact on climate in the PETM and other selected periods do not predict the warming observed, so one could reasonably conclude that this means the models are not working. But, in AR6, they conclude that it means the feedbacks to surface temperature are changing with surface temperature. Thus the feedbacks have feedbacks (IPCC, 2021, p. 7-78). They do not believe the models can be incorrect, they conclude that we simply need to introduce another factor. This is Karl Popper's definition of pseudoscience, a hypothesis that cannot be falsified. The PETM is an interesting time in geological history, but the causes of the warming, the lower ocean pH, the limited ocean extinctions, and increasing mammalian diversity are unclear. One thing for sure, the PETM is not an analogue for today."