Equinor skal bli "Europaledende på grønn energi": Hvem tar tapene denne gang?

Started by Telehiv, 09.10.2021, 12:49:36

Previous topic - Next topic

Telehiv

Equinor kan være i ferd med å sette nye gigantverdier på spill
VG melder i dag om Equinors nye stormannsgale planer om å bli "Europaledende på grønn energi".
Og VG er selvsagt like ukritisk og uforstående som før om de faktiske energitekniske og lønnsomhetsmessige risiki rundt de ulike "grønne" energiformer.


INVITERER (til ny fest i den mest fordrukne krystallkula?): Anders Opedal og Equinor inviterer leverandørindustri, forskningsmiljøene, partene i arbeidslivet, og myndighetene til å delta i selskapets industriplan. Foto: Hallgeir Vågenes

Jeg frykter våre grønnforvirrede politikere kommer jublende til å kaste seg på stormannskarusellen med norske skattepenger (fra olja...) her også. For foreløpig synes det ikke som man har lært noe fra Equinors tidligere sanseløse og stormannsgale bortroting av 300 milliarder kroner i Nord-Amerika, samt et dusin andre mislykkede satsinger andre steder i verden. Hele tiden er det norsk sokkel, norske leverandører og i siste instans norske skattebetalere som har måttet blø for galskapen når regningen skal gjøres opp:
- Norske serviceleverandører er skvist til beinet, siden Equinor (som kontrollerer 80% av verdikjeden på sokkelen) i en årrekke har forsøkt å ta inn igjen tapene ved å misbruke sitt monopol på norsk sokkel. Som har ført til at Norge har fått ut langt færre kroner fra norsk sokkel enn om Equinor hadde forholdt seg mer edru til de opprinnelige (kloke) intensjonene for utvikling, organisering og skattlegging. 

Nå skal Equinor på nytt - også denne gang tydeligvis uten nødvendig korreks fra folk med gangsynet for teknisk lønnsomhet og bærekraft i orden -  begynne å spille med monopolet Norge har tildelt dem, men denne gangen med planer om å bli konger på den "grønne" haugen.

Sjekk hvem som skal betale gildet!
Equinor legger ikke skjul på at Equinor selv ikke akter å dekke inn mer enn 100 mrd. av de 350 mrd. kronene de ser for seg at det skal satses på grønn magi de første 10 årene (sic - noen som husker USA?!).

VGs artikkel er ikke uventet et ukritisk mikrofonstativ for Equinors planer:

"Satser 100 milliarder selv
Strategien som konsernsjef Opedal har invitert VG til hovedkvarteret i Stavanger for å presentere, vil kreve investeringer på 350 milliarder kroner over 10 år. Equinor selv vil legge 100 milliarder kroner i potten, anslår han
– Vi skal bygge på Equinor's industrielle tradisjon og historie, og vår evne til å omsette teknologi til store prosjekter. Vi er i gang med havvind og fornybar energi, og så skal vi etablere transport og lagring av CO2, samt hydrogen, som nye satsningsområder, sier Opedal."


Her får man en liten ide om hva stormannsgalskapen rettet mot ulønnsom energisatsing vil koste resten av samfunnet denne gangen:

"Han sier at Equinor vil invitere andre selskaper og miljøer inn til samarbeid. LO og NHO er allerede om bord.
– Vi klarer ikke dette alene, sier Opedal.
Invitasjonen går til leverandørindustrien, til forskningsmiljøene, partene i arbeidslivet, og til myndighetene:
Regnestykket går heller ikke opp uten Stortinget og regjeringen stiller opp. Risikoavlastning som Opedal kaller det:
– CO2-avgiften kan gjøre nytte for seg to ganger, sier han.
– Fram til 2035 vil det bli innbetalt 100 milliarder kroner i CO2-avgift fra norsk olje og gassindustri. Vi vil argumentere for at halvparten av dette kan være det offentliges andel av dette, sier Equinor-sjefen."


VG prøver en liten kritisk tanke i farten, men grønnforvirringen når ikke langt når de tenker høyt:
"Skattebetalerne tar allerede en betydelig del av regningen for «Langskip», pilotprosjektet for CCS for karbonfangst og lagring, i Norge."

Men både VG og andre skal nok få anledning til å tenke høyt senere, med spørsmål som:
""Hvem i huleste ga Equinor lov til å begynne å spille med fellesskapets verdier på denne måten?!"
Og derav: "Hvordan kunne våre politikere si ja til disse feilsatsingene?"

Les hele VGs artikkel med dette i bakhodet:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9K65R5/equinor-sjefens-gigantplan-satser-350-milliarder-paa-groenn-industri