Global temperaturutvikling holder ikke tritt med CO2-hypotesen

Started by Telehiv, 05.10.2021, 12:18:00

Previous topic - Next topic

Telehiv

Det er lagt fram mange eksempler på at global temperatur ikke følger stigningen i atmosfærens CO2-innhold de siste tiårene.
Nedenfor en figur som viser HadCRUT4s observasjoner versus CO2-målingene fra Mauna Loa observatoriet.
Noe som indikerer at mainstream klimaforsknings påstander om effekten av CO2 på global temperatur ikke holder.
Eller sagt på en annen måte: Det har de siste to tiårene blitt stadig tydeligere at IPCCs klimamodeller overdriver effekten av CO2 ifht de faktiske observasjoner.

Likevel har IPCC i sine rapporter hevdet en stadig sterkere andel "menneskeskapte klimaendringer" til de nådde klimaks i 2021 med å hevde at omtrent alle klimaendringer er menneskeskapte, jfr. fig. nedenfor om utviklingen i de tidligere IPCC-rapportene (2001, 2007, 2013).

I fravær av synlige bevis for disse påstandene finner Norges mest ukritiske og maniske IPCC-klakkør, Bjørn Samset, det derfor nødvendig å hevde at "de menneskeskapte klimaendringene er mer komplekse enn det som kan vises i et slikt diagram".
Ja, du store, det er jo helt korrekt: Diagrammet viser f.eks. ikke at de største ismassene i verden (over 90%), Antarktis, har vokst de siste tiårene. Tross den angitte økningen i atmosfærisk CO2.

Utlagt: CO2-hypotesen gjelder bare for den nordlige halvkule?!Telehiv

For ordens skyld, her er siste oppdaterte globale data fra Roy Spencers satelittbaserte UAH-målinger, som altså ikke viser signifikant global temperaturstigning de siste par tiårene (i.e. innenfor usikkerhetsmarginene):
Telehiv

Ellers er det igjen tegn til at snømengden på nordlige halvkule fortsetter å øke, her er åpningsdata denne høsten som viser at 2021-22 sesongen allerede er ca. 250 Gigatonn over referanseperioden 1982-2012. Her også altså: IPCCs alarmistiske spådommer om utviklingen i snømengde blir mer og mer feilaktig for hvert år som går:PS: Hvis noen vil ha mine tips for de neste 30 års global utvikling, er det at vi vil få en omvendt polsituasjon i fht. dagens varmere nord og kaldere sør:

- jeg tror vi i løpet av få år vil se en økt nedkjøling av nordkalotten og en tilsvarende mindre kald sørkalott.
- det vil i så fall falle inn i det sykliske 30/60-års mønsteret siden midten av 1800-tallet.

Klimaendringer krever tid og tålmodighet:
Forhåpentligvis blir bildet såpass tydelig innen de neste ti år at også en nyslått pensjonist kan glede seg over en evt. korrekt spådom. For som kjent er de fleste kritikere av mainstream klimaforskning (CO2-bestanden) i det alderssjiktet, dvs. uten større frykt for å ødelegge sin framtidige karriere. Jeg unner alle disse modige og forskningsetiske idealistene en faglig bekreftende alderdom!

ConTrari1

India opplever uvanlig lave temperaturer og monsunregn uten opphold.

The city where I live, Bangalore, in India's southern tip, experienced a very mild summer, accompanied by ample rainfall. The elevated landscape of the city — 3,000 feet above sea level — contributed further to the lower temperatures, thus remaining below average during the only season in the year where residents expect hot weather.

-----------

And it was not just Bangalore that experienced a cool summer in India. Chennai, Kolkata, and many other regions across the country experienced lower-than-normal daytime temperatures from April to June, a time when they ordinarily record their maximum temperatures for the year.

To make things more interesting, India's two monsoon seasons have occurred without a gap this year. Usually, citizens get a respite from monsoon rains in late September and early October. But this year, the summer monsoon extended all the way to October, the second most delayed withdrawal in 41 years.


The winter monsoon has been predicted to begin right at the heels of the previous one in October's second week. So technically, people in some parts of the country will enjoy a non-stop rainfall season that began in June. Reservoirs have become full in the agricultural hotspots of southern India and above-normal rainfall ensured enough water for farmers in the northern state of Uttar Pradesh, the country's most populous.

The Indian Metrological Department has declared the monsoon rainfalls as normal, indicating a healthy rainfall which would further increase the country's agricultural output to record levels.

Den sterke nedbøren  har også renset luften i New Dehli, der det nå er mindre luftforurensning enn på flere år. Men selvsagt er alt dette vannet katastrofalt...

https://www.americanthinker.com/blog/2021/10/in_this_years_cool_summery_india_no_signs_of_global_warming_at_all.html
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Kloden fortsetter å kjøles ned, vi må derfor dessverre frykte nye og enda mer skamløse avsporings- og omforklaringsprosesser fra the usual suspects framover - men en gang må vel offentligheten begynne å lure på temperaturøkningene og krisene som aldri kommer?:

THE GLOBAL AVERAGE TEMPERATURE DROPPED 0.29C LAST MONTH — NOW SITS AT JUST 0.08C ABOVE THE 30-YEAR BASELINE
The Version 6.0 global average lower tropospheric temperature (LT) anomaly for November, 2021 has come in at 0.08 deg. C above the 30-year baseline. This is down quite a bit (0.29 deg. C) from the October, 2021 value of 0.037 deg. C, and down substantially (0.51C deg. C) from where we were at the beginning of 2020.Lenke: https://electroverse.net/global-temp-dropped-0-29c-last-month/

Og bare for å nevne det i farten:

ARCTIC SEA ICE EXTENT CURRENTLY SECOND-HIGHEST IN 15 YEARS, AND GROWING...

Lenke: https://electroverse.net/arctic-sea-ice-extent-currently-second-highest-in-15-years-and-growing/

PS: Dette er allerede utdatert; nå er det snakk om "highest-in-15-years-and-growing"
Men krise er det!!

Sabben

En film som burde vært obligatorisk i grunnskolen og interessant for de fleste for å få ett innblikk i narreriet som for tiden er i fokus.
Del gjerne denne rundt på div media.

Logg inn med email og se gratis

https://www.aclimateconversation.com/
 

Telehiv

Quote from: Sabben on 17.10.2023, 11:38:25En film som burde vært obligatorisk i grunnskolen og interessant for de fleste for å få ett innblikk i narreriet som for tiden er i fokus.
Del gjerne denne rundt på div media.

Logg inn med email og se gratis

https://www.aclimateconversation.com/

Jeg har sett gjennom denne filmen. Det er to ting som framkommer hver gang noen virkelig regner på de faktiske kost/nytteforholdene rundt vind og sol:

1) Hvor lite IPCC/FN/politikere og klimaaktivister generelt selv har regnet på faktisk kost/nytteeffekt av vind og sol som hovedenergikilde i moderne energikrevende samfunn
2) Hvilke enorme og helt uhåndterbare kostnader disse dysfunksjonelle alternativene medfører ifht fossilkraft og kjernekraft (vi må nesten se bort fra de få land som har fossekraft i tilstrekkelig grad)

Denne filmen regner på dette, og finner (hvis jeg husker riktig) at et fullstendig energiskifte til vind og sol vil koste USA ca 290 trillioner (norsk: billioner) dollars, altså 13 ganger det amerikanske brutto nasjonalproduktet. Eller: 1,1 mill dollar per hode. Selvsagt fullstendig ødeleggende og urealistisk.

stjakobs

Her er et innspill fra "The Royal Society Publishing":

Revisiting causality using stochastics: 2. Applications
Demetris Koutsoyiannis, Christian Onof, Antonis Christofidis and Zbigniew W. Kundzewicz
Published:25 May 2022

Der en del av konklusjonen faktisk er

"The remaining real-world case study led to an important side product of the current research. This is the surprising finding that, while in general, the causal relationship of atmospheric T and CO2 concentration, as obtained by proxy data, appears to be of HOE type with principal direction T→[CO 2]
, in the recent decades, the more accurate modern data support a conclusion that this principal direction has become exclusive. In other words, it is the increase of temperature that caused increased CO2 concentration.
"

Lenke --> https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2021.0836


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Telehiv

Quote from: stjakobs on 15.12.2023, 11:53:15In other words, it is the increase of temperature that caused increased CO2 concentration.[/i]"

Lenke --> https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2021.0836


Ja, du viser her til en fysikkteoretisk variant av å regne seg fram til "temperaturøkning før CO2-økning". Dette er samme funn som jeg omtalte hos Emren 2023 på en annen tråd, men der han har (historisk-empirisk) hovedfokus på den akselererende temp-oppgangsfasen etter den lille istids bunnivåer, uten at det samtidige ikke-akselererende CO2-nivået kunne ha noe med det å gjøre.
Det baller på seg med stadig mer både teoretisk og empirisk falsifisering av CO2-hypotesen.

Lenke: https://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=2297.0
https://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=2297.0