Disse enorme inntektsmulighetene vil våre grønne fanatikere ødelegge

Started by Telehiv, 30.09.2021, 09:10:39

Previous topic - Next topic

Telehiv

Gud velsigne Vårherre, som Aukrusts Ludvig sa på en lykkelig og solrik dag.
Det samme sa jeg i går da det ble klart at SV ikke nådde fram med sin ønskede rasering av olja (les: norsk økonomi) og dermed trakk seg ut av regjeringskabalen. Men det er ikke bare SV som gjør sitt beste for å rasere det som betaler skadene fra våre klimaposører av ulikt slag; så Vårherre grep også inn mot MDG og sendte dem under sperregrensen, og lot samtidig det ganske folk forstå at gamle ærverdige Venstre er blitt en av de største selvskapte parodier i norsk politisk historie. Alle disse tre leke- og poseringspartiene gjør sitt beste for å rasere norsk økonomi og velferd under dekke av å redde verden.

Men også i Ap lusker selvskaderne rundt med sine konspiratoriske undergravingsstrategier mot vår gudbenådede petroleumsindustri med det geniale særskatt-grepet i bunn, f.eks. Espen Barth-Eide som flere ganger har sagt at norsk oljeindustri nå representerer "så stor økonomisk risiko" at skatteregimet må endres dramatisk. Denne globalistinspirerte lobbygruppen vil ha skatteregimet omtrent slik som i Storbritannia som har latt de internasjonale oljegigantene ta ut alt de ønsker med alle sine tricks i ludo, og som derfor ikke har ei krone på bok etter over 70 års oljevirksomhet. Selvsagt løper Barth-Eide ærend for noen unasjonale krefter her, for den norske petroleumsskattemodellen har vært, og er, grunnen til at Norge nå har ca. 12000 milliarder kroner på bok. Jeg har omtalt Barth-Eides og en del andres potensielle landssvik på dette området i flere innlegg tidligere her på forumet, så det får være for denne gang. 

Men la oss ta et eksempel på denne voldsomme "risikoen" i vår nyere tids oljesaga: Johan Sverdrup-feltet var ett av prosjektene grønnfanatikerne mente ville bli en økonomisk katastrofe fordi verden ikke ville trenge olje og gass lenger...feltet ble nedbetalt etter 16 mnd. drift og betaler nå alene for hele den grønnfanatiske politikerbestanden og en god del av de sosiale kostnadene grønngalskapen ellers koster det norske samfunnet.

Men hele oljeregimet må til for å holde Norge flytende økonomisk etter hvert: De samme grønnfanatikerne får heller ikke nok innvandring, som pr. dato er estimert til å koste det norske samfunnet ca. 200-250 milliarder kroner pr. år. De grønne posører tror likevel at alt dette de steller til av sjokkutgifter for det norske samfunnet kan dekkes med fuglekverner og solceller, samtidig som all fossil energi skal stenges ned så fort man bare klarer.


Etter bare 16 måneder i drift var Johan Sverdrup-feltet nedbetalt i begynnelsen av mars 2021.

La oss ta en eksersis i oljens faktiske bidragsforhold her til lands:

Norsk sokkel betaler foreløpig posørpartienes selvskading av norsk økonomi
Oljedirektoratet utarbeidet i fjor høst en grundig analyse av den samfunnsøkonomiske verdien av leting på norsk sokkel. Direktoratet tok med alle kostnader for feltene, fra leting til utbygging og drift, og beregnet deretter de samfunnsøkonomiske enhetskostnader.

Barth-Eide et als bløffing om "økt økonomisk risiko" på sokkelen:
Et av de sentrale funnene Oljedirektoratet gjorde var at enhetskostnaden var betydelig lavere de siste tjue årene (etter år 2000), sammenlignet med tiåret før (1990-årene). De siste tjue årene har gjennomsnittlige enhetskostnader vært 22 dollar per fat. Med en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar fatet, var lønnsomheten og skatteinngangen dermed svært høy.

Havvind knapt lønnsomt - når turbinene ikke står stille, for da er samfunnstapene enorme - jfr. UK nå
En gammel kjenning, professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger, peker på at investeringer i olje og gass har i dag mange ganger så høy avkastning som investeringer i havvind.
På Equinors siste kvartalspresentasjon framgikk det at mens nye olje- og gassprosjekter ga en avkastning på 30 prosent, var målet for havvind nedjustert til mellom 4 og 8 prosent, påpeker Osmundsen.
Han underbygger dette med at mens planlagte petroleumsprosjekter i Equinor har en forventet nedbetalingstid på halvannet år, så er det typisk mer enn 15 år for havvindprosjekter. Han trekker også fram gassens rolle som betydelig framover, i en tid med nedtrapping av kullkraft og kjernekraft.

Lønnsomt også i Barentshavet
Også for Barentshavet var ODs konklusjon økt lønnsomhet. Hver tusenlapp som er blitt investert i Barentshavet de siste ti årene, har gitt nærmere 2500 kroner tilbake.

Områdene i Barentshavet og Norskehavet som ble tatt inn i den 25. konsesjonsrunden, var omstridte. Les: Mål for grønn politisk sabotasje. Som selvsagt har gjort at oljeselskapene lurer på hvor langt de grønne fanatikere kan skade de norske oljeindustriplanene. Og de blir usikre på om Norge er stedet å være: Olje- og energiminister Tina Bru uttalte til Aftenposten at hun ikke var overrasket over den labre interessen, men påpekte samtidig at TFO-tildelingene viser at det fremdeles er stor interesse for leting på norsk sokkel.

Europa vil skrike etter norsk gass i mange tiår
Spennende i Barentshavet:
Det er mye gjenværende gass på norsk sokkel, noe som kan øke interessen om å gjøre store funn fra selskapenes side. Vi ser også eksempler på gassutbygginger med bratte produksjonsprofiler og dermed kortere tilbakebetalingstider, sier Osmundsen.

Osmundsen peker også på trenden i Europa hvor det satses mye på gass. Noe gassrøret mellom Russland og Tyskland viser, samt selskaper fra Tyskland og Polen som leter etter gass i Norge.
Han minner også om Shells kutt i oljesatsing, og i stedet øker den for gass.

Norsk sokkel har hatt begrensninger i rørkapasiteten i sør, men nå blir det ledig kapasitet. Vi trenger Barentsrøret, som Gassco har beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Osmundsen, og legger til at det nå er et bra tidspunkt for Støre-røret i Finnmark. Storskalasatsinger innen hydrogen og ammoniakk vil kreve mye gass. Gasspotensialet anses spesielt stort i Barentshavet og så langt er det primært blitt lett etter olje der, sier Osmundsen.

Som sagt: Gud velsigne Vårherre for å ha holdt de nasjonale selvskadingstroppene utenfor regjering, i denne runden i hvert fall.Telehiv

I nedenstående artikkel gis det annet eksempel på hvilke enorme norske energiverdier de klimafanatiske ønsker å rasere, slik at verdensmarkedet - som selvsagt ikke endrer behovsbilde pga. norsk selvskading - i stedet må hente skitnere olje og gass fra andre land enn Norge.

Det er dessuten energiteknisk galskap å sende vår rene vannkraft på langdistansetur i utenlandskabler:
De fleste vet kanskje ikke at energitapet i disse lange utenlandskablene er hele 20% begge veier!?
Tenk hvor mye ren vannkraft vi på denne måten sender ut i det tomme intet, kraft vi i stedet kunne brukt mer effektivt og mye billigere i nærmiljøene her hjemme.

Det verste er at vi som strømkunder ikke nyter mye godt av prissjokket utenlandskablene medfører:
På kun tre dager tjener Norge mer på gasseksport enn på eksport av strøm til Europa i et helt år!
Selv i et normalår er inntektene fra gass 100 ganger så høye som eksporten fra vind- og vannkraft, skriver Dagens Næringsliv.

Dette altså samtidig med at norske strømkunder sitter med svarteper og svære betalingsutfordringer i runddansen med ny "grønn" (egentlig miljøskadelig) energi og sløsende utenlandskabler, der vi selger ren vannenergi og kjøper dyr skitten-kraft tilbake. Som du og jeg må betale.
Hvor lenge skal vi finne oss i denne selvskadende galskapen?

https://www.document.no/2021/09/29/norge-tjener-mer-pa-tre-dager-med-gasseksport-enn-ett-ar-med-kraft-til-europa/


ConTrari1

Sp i regjering er vel det vi kan håpe på at gir en mer edruelig politikk. Likevel kan det være nyttig å påføre folket et strømsjokk, så de forstår at grønn galskap koster.

"Du skal fryse og du vil være lykkelig", er det ikke noe sånt Schwab sier? Alt som varmer må bekjempes, snart kommer julenissen og plomberer alle pipene. Husk han var opprinnelig grønn:

http://news.bbc.co.uk/local/york/hi/people_and_places/history/newsid_8394000/8394067.stm

Ellers kan vi jo gå sammen med russerne om å tyne EU for alt vi måtte ønske oss. Det blir ikke mye naturgass i rørene hvis vi kniper til. Norgesveldet 2.0? Shetland? De beste whiskey-distriktene i Skottland? Båhuslen, selvsagt. Systembolaget i Strømstad må blinkes ut som hovedmål for norsk ekspansjon. Grantrærne i Jemtland kan svenskene beholde, det er jo der de skal plante ut utallige migranter.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Fredriks Debatten på NRK i kveld var ganske opplysende - og avslørende - om spillet rundt strømmen vår.
Det var f.eks. åpenbart at de som har mest å tjene på å forsvare utenlandskablene stod og forskjønnet tilstandene så det rant av dem. Men Fredrik fikk til slutt ut av ene damen at det ville ta "9 år" før prisene skulle slutte å stige.
Som om vi skal tro på at det slutter der?!
De som lurer på hva spillet går i men ikke fikk sett programmet kan jo hente ut opptaket hos NRK.

Noterte ellers med interesse at Ap har programfestet at straks de har fått regjeringen i gang skal sette ned et utvalg som skal gjennomgå denne energipolitikken. Sp har jo i tillegg vært det partiet som (kanskje i tillegg til Solvik-Olsen-fløyen i FrP) har mast mest om å slutte å eksportere strøm som råvare, og heller bruke den som innsatsfaktor i norsk foredlingsindustri, ikke minst i distriktene.
Det er å håpe at en snarlig og grundig gjennomgang av hele strømeksportpraksisen kan få litt mer orden på tingene enn den fritt fram-butikken som råder nå. En god del av befolkningen lever jo i økende utrygghet om de har råd til å holde varmen gjennom vintrene som kommer.

translator

Quote from: Telehiv on 30.09.2021, 22:21:29
Fredriks Debatten på NRK i kveld var ganske opplysende - og avslørende - om spillet rundt strømmen vår.

Enig i at når Solvang er på sitt beste, så er han god. Det var han for øvrig også i tirsdagens debatt om hvordan vi behandler de gamle på sykehjemmene.

Jeg synes også Solvik Olsen var god på en rekke punkter. Han var den eneste som poengterte at strømprisen er så høy på kontinentet fordi disse landene har ødelagt sin egen energiforsyning. Problemet er bare at Solvik Olsens daværende sjef Siv Jensen trakk inn Tord Lien fra Trønderenergi som olje og energiminister (=grønt lys for vindkraftutbygging) og ikke minst at Siv Jensens egen bror samtidig bygget seg opp til å bli en av Norges vindkraftbaroner. Dette skriver tidl. Frp-medlem (nå Demokratene) Kent Andersen om i sin bok Klima Antiklimaks.
https://www.documentforlag.no/produkt/klima-antiklimaks-pocketutgave/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Quote from: ConTrari1 on 30.09.2021, 18:00:45

Ellers kan vi jo gå sammen med russerne om å tyne EU for alt vi måtte ønske oss. Det blir ikke mye naturgass i rørene hvis vi kniper til. Norgesveldet 2.0? Shetland? De beste whiskey-distriktene i Skottland? Båhuslen, selvsagt. Systembolaget i Strømstad må blinkes ut som hovedmål for norsk ekspansjon. Grantrærne i Jemtland kan svenskene beholde, det er jo der de skal plante ut utallige migranter.

Også fra Jo Nova; ser ut til at russerne nettopp har skviset gassforsyningen. Svaret fra britene er å gi grønt (sic) lys for nye mini-atomkraftverk.

Business Secretary Kwasi Kwarteng is poised to approve funding for British engineering giant Rolls-Royce to create a fleet of mini-reactors.

Ministers are understood to have adopted a 'change of focus' towards nuclear power amid the current crisis caused by rocketing global wholesale gas prices.

It comes amid news that Chinese investment in Britain's next generation of nuclear power stations is set to be banned on security grounds.

Mini reactors, known as Small Modular Reactors (SMRs), generate around 450 megawatts of power – around a seventh of what a conventional power station such as Hinkley Point produces.


Joanne kommenterer:
The irony — the renewables propaganda was so overdone that the EU and UK got caught with their pants down without enough stable fossil fuel powered electricity. European investors were so afraid gas and coal would be stranded assets that they stopped building reliable power generators. Russia supported the "anti-frack" movement in the West in order to sabotage competition, and now wants to squeeze a hot deal on its Big New Pipeline, so it has reduced the gas supply, so gas prices are headed for record highs and businesses are collapsing, food shortages are predicted.  In the short run coal is being reinstated — Drax is thinking of keeping coal plants running. But the only long term path out of the Green-Energy-Quicksand without breaking the sacred "anti-carbon-dioxide" jinx is with nuclear power.

So thus, the greedy power grab and profiteering by the renewables industry, the globalists, the Chinese, the Russians and the Greens may force out cheap coal in the long run, but accelerate the dawn of a new era of nuclear power.


https://joannenova.com.au/2021/09/greens-russia-renewables-industry-forces-uk-government-to-go-nuclear/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Og nå advarer EU oss mot å kutte ned strømeksporten til unionen Hva vil de gjøre? Strupe salget av elbiler? Hvor redde blir vi?

EU advarer mot å kutte norsk strømeksport via utenlandskabler. Flere har tatt til orde for å kutte eksporten kablene på grunn av den høye strømprisen i Norge.

– Her i Europa ser vi alle fordelene med et felles energimarked. Et mer omfattende strømmarked hjelper oss til å levere mer fornybar kraft, sier EUs energikommissær Kadri Simson fra Estland til TV 2.


https://www.document.no/2021/10/01/eu-advarer-norge-mot-a-kutte-stromeksporten/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Odd Handegård med god oppsummering av utviklingen i norsk energipolitikk fra 1990-talllet :

Den galskapen som har utviklet seg i den norske energibransjen, startet på begynnelsen av 90-tallet med liberaliseringen av kraftsektoren: Kraftbedriftene fikk i prinsippet lov til å selge strømmen hvor de ville, ikke nødvendigvis bare lokalt i bestemte områder av Norge. Kraftnæringen ble deretter gradvis omorganisert: Den sentrale bransjeorganisasjonen ble delt. Statkraft og Statnett ble opprettet. De største kraftlagene ble aksjeselskaper. Vi fikk det nordiske kraftmarkedet Nord Pool (som etter hvert er integrert i EU).

Vi fikk en rekke nye kraftkabler med en kapasitet som kan eksportere vesentlig mer enn vårt kraftoverskudd (mer enn halvparten av vår vannkraft). Vår vannkraft er omdefinert fra å være et nødvendig og rimelig velferdsgode for folk flest, til å bli butikk, med kolossale strømpriser til alle. – Var dette en planlagt utvikling, eller var det uforutsette konsekvenser av energitiltak uten klare mål?


https://steigan.no/2021/10/konspirasjonsteori-eller-planlagt-energipolitisk-utvikling/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.