Doconomy -din vei til karbonfrihet

Started by ConTrari1, 23.09.2021, 11:50:46

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Bruker du for mye penger på ting som skaper co2-utslipp? Hvordan skal du vite når du har "sluppet ut" for mye? Fortvil ikke, Doconomy hjelper deg!

Et kredittkort / banksystem som sier stopp når du har nådd din utslippsgrense, da er det slutt på kreditten! Regner med at det i utgangpunktet er et beløp / co2-mengde man selv bestemmer, men det kan vise vei til en eksternt pålagt styring av dine innkjøp.

"Du vil eie intet og være lykkelig." -Klaus Schwab.

By introducing the same intuitive tool in banking, we can track our consumption, challenge our personal status quo, and make informed choices. The DO card gives us new clarity, providing an automated breakdown of our spending by carbon footprint in fifty categories, from restaurants to health care to entertainment and transportation. The card shows us the average carbon emissions for each industry and divides it by the money spent.

• A transparent credit card enabling climate action
• A climate-responsible savings account
• UNFCCC certified projects for climate compensation
• Nudging for further reduction of CO2 emissions

DO is currently only available in Sweden.


Og måtte det forbli der!

https://doconomy.com/

George Gammon på Twitter:
Doconomy is a new credit card endorsed by WEF. 👇

It tracks the environmental impact of everything you buy (including food) and cuts you off when you reach a carbon emmision threshold.

Covid restrictions are just prepping YOU for permanent "climate change" restrictions.


https://twitter.com/GeorgeGammon/status/1440326918323130380?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1440326918323130380%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdisqus.com%2Fembed%2Fcomments%2F%3Fbase%3Ddefaultf%3Dresettt_i%3D88759820https3A2F2Fresett.no2F3Fp3D887598t_u%3Dhttps3A2F2Fresett.no2F20212F092F222Faustralia-er-pa-bristepunktet-politiet-matte-flykte-fra-rasende-demonstranter2Ft_e%3DAustralia20er20pC3A520bristepunktet3A20Politiet20mC3A5tte20flykte20fra20rasende20demonstrantert_d%3DAustralia20er20pC3A520bristepunktet3A20Politiet20mC3A5tte20flykte20fra20rasende20demonstrantert_t%3DAustralia20er20pC3A520bristepunktet3A20Politiet20mC3A5tte20flykte20fra20rasende20demonstranters_o%3Ddescversion%3D33fd930adde1d4970f3f907d75eb8409

Doconomy and Mastercard announce their joint effort to combat climate change by enabling DO – a free and easy-to-use mobile banking service that lets users track, understand and reduce their CO2 footprints through carbon offsetting. The launch of DO sets a new standard for purpose-driven payment services and is a major step in Mastercard's commitment to drive innovation for a sustainable future.

https://www.mastercard.com/news/press/2019/february/mastercard-and-doconomy-launch-the-future-of-sustainable-payments/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#1
Den digitale revolusjon med sine uendelige muligheter for tidligere uhørt kontroll av befolkningens gjøren og laden eter seg inn i alle samfunnssegmenter.
Big Brothers kontrollregime beskrevet i boka 1984* er således oppfylt for lengst.
Men enn så lenge kan vi flire av ting som foreslås som frivillige kontrolltilbud, slik som Doconomy der man frivillig underlegger seg CO2-kontroll.
Fliret vil nok falme fort etter hvert som styresmaktene ser stadig nye kontrollmuligheter og pålegger folk tilhørende registreringssystemer, og at man samtidig vil ha sanksjonsmetoder (bøter, utestengelse fra ulike samfunnsposisjoner; sosiale fora; frie reiser, osv.), når man ikke gjør som styringsverktøyene forlanger.
Corona-registreringene vil nok etter hvert bare bli sett på som en mild begynnelse.
Det er bare å vente og se...

*Handlingen i 1984 er lagt til et Storbritannia, omdøpt til Airstrip One, som sammen med Amerika, Oseania og deler av Afrika utgjør staten Oceania. Mesteparten av handlingen foregår i et mørkt og dystert bysamfunn, London, hvor «Storebror» alltid ser deg og Tankepolitiet til en hver tid overvåker innbyggerne. Ideologien i samfunnet kalles Ingsoc (engelsk sosialisme). Det styrende sjikt (som personifiseres i den ikke-eksisterende Storebror) er Partiet. Partiets mål er å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og fremtid. I tillegg har disse styresmaktene utviklet et nytt språk, «Nytale», som er en forenklet versjon av dagens språk, med så få beskrivende ord som mulig og ingen synonymer. Dette vil også gjøre det enklere å endre fortiden, da Partiet alltid har kontroll over all informasjon i samfunnet.

Staten er delt inn i følgende ministerier; Sannhetsministeriet, som driver med propaganda og omskrivning av virkeligheten, Overflodsministeriet, som sørger for at det er konstant matmangel, Fredsministeriet, som tar seg av krig og Kjærlighetsministeriet, som er et fryktet terrororgan. I nytale kalles disse institusjonene for minisann, miniflod, minifred og minikjær.

Samfunnet er dessuten delt inn i tre klasser: «Det indre parti», «Det ytre parti» og «Proletarene».

Hovedpersonen «Winston Smith», som er en lavere funksjonær i Sannhetsministeriet, befinner seg i stor fare da hans hukommelse fortsatt fungerer, stikk i strid med styresmaktenes retningslinjer. I løpet av historien får Winston kontakt med motstandsbevegelsen. Han utvikler dessuten et forhold til den yngre jenta Julia, som arbeider i en annen avdeling i Sannhetsministeriet. At de finner sammen er ikke direkte ulovlig, men implisitt vet de at det likevel «er ulovlig». Samtidig dras han mot O'Brien, et høytstående medlem av Det indre Parti, som får Winston til å tro at det finnes en mulighet til å gjøre motstand mot regimet.ConTrari1

"Samfunnet er dessuten delt inn i tre klasser: «Det indre parti», «Det ytre parti» og «Proletarene»."

Denne klassedelingen er kopiert nokså direkte fra Platons Republikken.

Plato divides his just society into three classes: the producers, the auxiliaries, and the guardians. The guardians are responsible for ruling the city. They are chosen from among the ranks of the auxiliaries, and are also known as philosopher-kings.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Ingvar Åberge

Dei opererer jo berre med gjennomsnittlege karbonavtrykk, noko som ikkje stimulerer til lågutsleppsløysingar innan kvar bransje. No er det ikkje slik at eg er så oppteken av å få ned CO2-utsleppa, men gitt at det er det som er målet burde det jo vera økonomiske insentiv som premierte vare- og tenesteleverandørar med låge utslepp.

ConTrari1

Quote from: Ingvar Åberge on 10.10.2021, 15:46:35
Dei opererer jo berre med gjennomsnittlege karbonavtrykk, noko som ikkje stimulerer til lågutsleppsløysingar innan kvar bransje. No er det ikkje slik at eg er så oppteken av å få ned CO2-utsleppa, men gitt at det er det som er målet burde det jo vera økonomiske insentiv som premierte vare- og tenesteleverandørar med låge utslepp.

Hei, og velkommen Ingvar! Det er et godt poeng du tar opp her, dette er et "verdinøytralt" system som ikke skiller mellom å kjøpe "riktige " eller "gale" varer, f. eks. burde Greta Thunberg straffes på co2-puingen for å spise importerte bananer i stedet for kortreiste gulrøtter.

"– a free and easy-to-use mobile banking service that lets users track, understand and reduce their CO2 footprints through carbon offsetting."

Og hva består "offsetting" i? Co2 kvoter?

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.