Sverige - det nye Libanon?

Started by Telehiv, 14.09.2021, 10:50:48

Previous topic - Next topic

Telehiv

En del tidligere realitetsfornektende svensker begynner å ligne små kattunger som gradvis får åpnet øynene:

https://www.document.no/2021/09/14/ny-grotesk-rekord-i-sverige-blodigste-sommer-i-moderne-tid/


Oisann - Moderaternas leder Ulf Kristersson mener nå at noe må gjøres med innvandringsvolden i Sverige

Men hvor lenge er det til Norge begynner å vise de samme tegn til sosiale avgrunnsområder og no-go soner?
Vi må vel bare håpe at vi kan lære såpass av Sveriges utvikling at vi unngår å helt blåkopiere dem om en ti-femten års tid?
Foreløpig syns jeg Norge har manøvrert betydelig bedre, men kanskje ikke fordi vi er så mye mindre selvskadende på innvandringsområdet. Kanskje bare at vi ikke har nådd opp i de samme relative innvandringstallene fra de vanskeligste kulturene ennå?

Hvis den nye regjeringen utviser mer klokskap og distribuerer de antatt mest problematiske gruppene mer rundt i landet og ikke lar dem bygge et uhåndterlig "ny-Malmø" i Oslo er det kanskje mulig å ro dette bedre i land?

Vi får håpe SP anvender sin vilje til desentralisering nettopp her, eller?!
For en del forskning har jo allerede vist at typiske problemgrupper kommer bedre ut i Norge om de plasseres mer spredt i distriktene i stedet for å bidra til økt (dysfunksjonell) gettoisering i Oslo.

 

Telehiv

Om noen lurer på om det haster med å få orden på de allerede eksisterende innvandrerproblemene og -kostnadene, så gir Nettavisens opplysninger et bilde av hva vi ikke ønsker skal utvikle seg videre:Nettavisen: https://www.nettavisen.no/okonomi/nye-ssb-tall-sosialhjelpen-til-innvandrere-gar-til-himmels-far-nesten-6-av-10-kroner/s/12-95-3424177217

Saken er deretter kommentert hos HRS:
https://www.rights.no/2021/09/sjokktall-innvandrere-utgjor-under-20-prosent-mottar-naer-60-prosent-av-all-sosialhjelp/
Telehiv

Det er dette vi for en hver pris må søke å få redusert framveksten av her i Norge:https://www.document.no/2021/09/15/risiko-for-blodhevn-mellom-stridende-klaner-i-sverige/


Telehiv

Danskene har greid seg betydelig bedre enn svenskene så langt, men også derfra kommer det likevel jevnlig øks- og kniv meldinger av denne type, f.eks. fra det som tidligere var lille snille Esbjerg:

https://www.document.no/2021/09/15/voldsomt-gjengoppgjor-med-okser-og-kniver-i-danmark/


Telehiv

#4
I kjølvannet av det tragiske knivdrapet mot en NAV-ansatt i Bergen i går, så er det likevel kommet mye lengre i Sverige.
NTB melder nå om nær en dobling av kniv- og skuddskader i Sverige det siste tiåret, og da er ikke drapene med i tellingen en gang.

Lenke: https://www.document.no/2021/09/21/kraftig-okning-av-kniv-og-skuddskader-i-sverige/

Det svenske samfunnet lever dessverre altså stadig mer opp til det som tidligere ble kalt "fordommer".
Men etter hvert som disse fordommene har vist seg å bli mer og mer ubehagelig korrekte har man skiftet retorikken over til å kalle folks forsøk på virkelighetsbeskrivelser (aka fordommer) for "rasisme" og nærmest gjort det ulovlig selv for profesjonelle samfunnsvitere å snakke om de reelle årsaksbildene bak. Selv om det er forhold som i økende grad tyranniserer folks tidligere trygge hverdag.

Det var en gang samfunnsvitere kunne omtale virkeligheten litt friere enn nå: 
En av mine gamle professorer påpekte flere ganger at man ikke skulle kimse av fordommer som grunnlag for reell samfunnsinformasjon og sosial innsikt:
"Grunnen til at fordommer eksisterer skyldes at de stort sett er korrekte" pleide han å si.
Her ville han jo fått støtte i premissene for Fredrik Barths berømte transaksjonsanalyse, som sier at samfunnsaktørene (dvs. folk flest) har en rasjonell virkelighetsforståelse og foretar verdimaksimerende valg - når de gis anledning til å tenke selv utenfor religiøs og maktpolitisk tvang.

Jeg kan dessverre ikke se at noen samfunnsviter lenger får gå fritt rundt og forsvare folks sunne fornuft på et sånt grunnlag:
Man sier i stedet det politisk korrekte, svelger sin vitenskapelige stolthet og fornekter virkeligheten - og mottar sin støtte fra Forskningsrådet som før.
Telehiv

Stilt overfor en stadig mer uhåndterlig innvandrerkriminalitet er det nå Sossarna som kryper til korset og beklager at de ikke har våget å omtale dette av frykt for å bli stemplet som rasister....som om noen tror at de vil ta noe mer modig tak i dette nå?

https://www.document.no/2021/09/22/sveriges-innenriksminister-angsten-for-rasismeanklager-forte-til-at-innvandreres-kriminalitet-ikke-ble-omtalt/