Godt valg!

Started by Telehiv, 13.09.2021, 16:19:07

Previous topic - Next topic

Telehiv

Foreløpig lever vi i ubehagelig uvisse om de sanseløse klimaselvskaderne i de tre-fire unevnelige lekepartiene får nye nakketak på norsk økonomi uten å oppnå det ringeste rent miljømessig.
Man kan jo i et svart øyeblikk tenke seg hvis MDG kommer i vippeposisjon mot en Støre-regjering. Da fins det ikke nok sedativer på norske apoteker til å sikre nattesøvnen.

På den annen side er det omtrent like problematisk å finne noen partier å stemme på som fremdeles har som redelig og overordnet mål å ta vare på Norge og våre verdifulle egalitære og humane tradisjoner - og som har reelle muligheter til å komme med i styringsbildet. Denne runden, i hvert fall.

Så mitt håp ved dette valget er at vi, mens vi venter på mer voksne og modige folk, får et resultat som gir minst mulig skade på de norske dyder og grunnlaget for den norske velferdsstaten.

Som sagt: Godt valg!

 

ConTrari1

Det var da ikke så verst? MDG under streken, Venstre dessverre over, men "langsom død"-partiet KrF under, som nok vil akselerere undergangen, og good riddance!

"Andre" derav først og fremst Demokratene, nådde ikke opp (men de økte nesten  100%), men jeg tror de vil vokse stødig i årene som kommer. Venstre-høyre aksen er død, nasjon kontra globalisme vil tvinge seg frem i større grad.

VG utroper Sp som valgets store vinner, men er det sant?  De lander langt under  meningsmålingene for det siste året, som viste opp mot 20%. Da kan ikke 13,5 være noe jubel-resultat, selv om de går mer frem enn alle andre.

Og Erna er nok på vei til New York og FN for å gjøre seg enda feitere. Og Støre får ingen enkel jobb når Ap-Sp-Sv ikke gir rent flertall. Lykke til med å temme Rødt / MDG. Det beste er nok å søke flertall fra sak til sak, og da med partier på høyresiden. Det er egentlig det mest demokratiske man kan gjøre, for folket som helhet ser ut til å ønske seg en sentrum-regjering, men uten KrF / Venstre som gisselholdere.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

#2
Hm, VG får så hatten passer i eget kommentarfelt:

Dagfinn Johnsen
for to timer siden (redigert)
Det må gjøres noe med de som missbruker sin journalist stilling til å forfekte og favorisere egne meninger. MDG har blitt favorisert og tatt med i alle sammenhenger i flere år nå. Omtalt i fordelaktige ordelag og knapt nok fått kritiske spørsmål. Propaganda i ren Gøbbel stil...Vi har en forferdelig nyhetsformidling i landet vårt. Det viser seg tilslutt at MDG er på størrelse med de andre...Altså partier som aldri blir omtalt, aldri får si hva de står for og ingen husker navnet på engang.. Spesielt ille er det i NRK.

pluss 48

minus 4


Og, et tankekors at H, Frp og Sp har 85 mandater, altså flertall. Tror ikke Sp vil gjøre avbikt nå, men om en stund..? Er Bonde-Norge svorne tilhengere av det urbane og fjernt-fra-virkelighetens Sv? Vedum har sagt han ikke vil regjere med dem, men kanskje må han bite i gresset for en stund, inntil han innser at...blått gress er mer grønt enn rødt gress?

Eller kan det bli aktuelt med regress?

"Regress (av latin regressus, «tilbakegang») innebærer at man har krav på å få dekket et pengebeløp man har betalt på vegne av en annen."

Sett stemmer i stedet for penger, så har vi kanskje i en ikke så fjern fremtid en situasjon der Vedum krever betaling for å ha løftet Støre opp i salen, mens vestkantmonarken hever blikket høyt over gjødsel-lukta på Hedmarken og menger seg heller med latte-kratiet i fordums proletar-bydeler på østkanten. Og bakom gliser Lan... Ta-raa! Høyresidens kavaleri kommer til unnsetning! (I gamle dager kalte man  kavaleri-kompaniene i Innlandet rundt Mjøsa: Stolte Stange, Raske Ringsaker og Tapre Toten.) Bøhler eller ei (og han kom ikke inn på Stortinget, en bittersøt hevn for Ap), Sp er IKKE et nyfødt urbant parti, deres kjernesaker er langt nord for Vål'enga, som VG treffende beskriver Sp;

"Folk som egentlig er større og sterkere, har prøvd å kopiere dem. Frp vil ha miljøvennlig jernbane i nord. Ap er på nippet til å gå inn for jordmødre i kommuner der det knapt er folk under overgangsalder."

Sp er snu-kappen-med-vinden partiet par excellence. Svorne solskinnseilere. "Gjør døren høy, gjør porten vid, den Herren Vedum kommer hit"?


https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/lVvKz7/han-er-valgets-store-vinner
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Jeg hadde et knippe gode venner samlet til valgvake i går, og tross ulike partiprioriteringer samlet alle seg i en felles skål over at MDG havnet under sperregrensen. At KrF led samme skjebne er ikke så viktig, det viktigste er selvsagt at hatefulle mennesker med teatervitenskap grunnfag (uten avlagt eksamen) og uten sertifikat ikke får bedret adgang til å torpedere grunnlaget for den norske velferdsmodellen.

Så nå gjenstår å se om SP fastholder å ville holde SV utenfor regjering?
Landet må selvsagt unngå at SVs variant av klimaposering påfører landet samme skade som MDG kunne klart i vippeposisjon.


ConTrari1

Quote from: Telehiv on 14.09.2021, 09:47:32
Jeg hadde et knippe gode venner samlet til valgvake i går, og tross ulike partiprioriteringer samlet alle seg i en felles skål over at MDG havnet under sperregrensen. At KrF led samme skjebne er ikke så viktig, det viktigste er selvsagt at hatefulle mennesker med teatervitenskap grunnfag (uten avlagt eksamen) og uten sertifikat ikke får bedret adgang til å torpedere grunnlaget for den norske velferdsmodellen.

Så nå gjenstår å se om SP fastholder å ville holde SV utenfor regjering?
Landet må selvsagt unngå at SVs variant av klimaposering påfører landet samme skade som MDG kunne klart i vippeposisjon.

Sp-nestleder Ola Borten Moe vil ha en mindretallsregjering med Sp og Ap.

Hva Vedum vil, vet vel bare spåmaskinen...eh, slåmaskinen. Ap kan nok holdes i strammere Sp-tøyler uten Sv med på lasset.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener også at det er en politisk avstand mellom Sp og SV.

– Det er svært vanskelig å si noe om. Vi skal gå inn i de samtalene vi har blitt invitert til av Jonas Gahr Støre, og vi skal se hva som kommer ut av de samtalene, men foreløpig er vårt foretrukne alternativ et alternativ med Sp og Ap, sier Arnstad på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.


Mens Sv er sugen på taburetter:
SV-nestleder Kirsti Bergstø ser ingen avstand.

– Jeg skjønner ikke hvor avstanden er så stor at man må lage den større i den offentlige samtalen. Skal man få snudd sentraliseringspolitikken og erstatte den med nærhet, så er det klart at SV må være med på det, sier hun.


Men skal de få taburetter, må de nok svelge noen tabu-retter, aka kameler.

https://resett.no/2021/09/14/borten-moe-vil-ikke-i-regjering-med-sv/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 14.09.2021, 10:34:12
Quote from: Telehiv on 14.09.2021, 09:47:32
Jeg hadde et knippe gode venner samlet til valgvake i går, og tross ulike partiprioriteringer samlet alle seg i en felles skål over at MDG havnet under sperregrensen. At KrF led samme skjebne er ikke så viktig, det viktigste er selvsagt at hatefulle mennesker med teatervitenskap grunnfag (uten avlagt eksamen) og uten sertifikat ikke får bedret adgang til å torpedere grunnlaget for den norske velferdsmodellen.

Så nå gjenstår å se om SP fastholder å ville holde SV utenfor regjering?
Landet må selvsagt unngå at SVs variant av klimaposering påfører landet samme skade som MDG kunne klart i vippeposisjon.

Sp-nestleder Ola Borten Moe vil ha en mindretallsregjering med Sp og Ap.

Hva Vedum vil, vet vel bare spåmaskinen...eh, slåmaskinen. Ap kan nok holdes i strammere Sp-tøyler uten Sv med på lasset.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener også at det er en politisk avstand mellom Sp og SV.

– Det er svært vanskelig å si noe om. Vi skal gå inn i de samtalene vi har blitt invitert til av Jonas Gahr Støre, og vi skal se hva som kommer ut av de samtalene, men foreløpig er vårt foretrukne alternativ et alternativ med Sp og Ap, sier Arnstad på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.


Mens Sv er sugen på taburetter:
SV-nestleder Kirsti Bergstø ser ingen avstand.

– Jeg skjønner ikke hvor avstanden er så stor at man må lage den større i den offentlige samtalen. Skal man få snudd sentraliseringspolitikken og erstatte den med nærhet, så er det klart at SV må være med på det, sier hun.


Men skal de få taburetter, må de nok svelge noen tabu-retter, aka kameler.

https://resett.no/2021/09/14/borten-moe-vil-ikke-i-regjering-med-sv/

Borten Moe som olje- og energiminister kunne trolig motvirket/reversert en del av den skade som allerede er påført oljenæringen fra lekepartiene.


translator

#6
Som et apropos til denne tråden, og den andre tråden Telehiv startet om Sverige som dagens Libanon, gjengir jeg NorgesRøst sin kommentar på document.no:

Rustad sin analyse av SV og Rødts velgere er helt korrekt. Det bare å ta en titt på tallene som viser oppslutning om de rødgrønne partiene i Oslos ulike bydeler og valgkretsene innenfor disse igjen. (https://www.vg.no/valgnatt/... Tallene er svært avslørende.

Valgkartene over Oslos ulike bydeler og de vedlagte stolpediagrammene, forteller svært tydelig noe som vi aldri tidligere har sett på tilsvarende måte i norsk historie. Stemmegivningen viser at Oslo er en ekstremt splittet by, en splittelse som følger like mye demografiske/religiøse/kulturelle som sosioøkonomiske ulikheter. De rødgrønne, spesielt SV og Rødt har enorm oppslutning i innvandrertunge strøk som langt overgår de samme partienes oppslutning bant nordmenn i resten av Oslo og landet for øvrig. Tilsvarende er partiene på høyresiden nesten utradert i flere innvandrertunge bydeler, mens de derimot har stor oppslutning i det mer norsketniske Oslo og Norge for øvrig.

Når MDG, Rødt og SV snakker om "kampen mot forskjells-Norge" eller "fattigdomsbekjempelse", så forstår alle at dette er kodeord for mer import av fattigdom og mer subsidier til fattigdommen som allerede er importert. Rødgrønne partier som Rødt og SV lover mer cash, men også mer makt (les: mer rom for islam i Norge) dersom de nye innvandrergruppene stemmer på dem. Store grupper av de islamske innvandrerne forstå hvem som er for dem, og de svarer med å gi dem sin stemme. Igjen er det bare å ta en nøye titt på stemmegivingstallene i Oslo for å se dette bildet avtegnet.

Selvfølgelig elsker ikke norske salongsosialister i media og akademia islam mer enn resten av befolkningen, like lite som de elsker palestinaaraberne selv om de støtter deres lederes militante kamp mot Israel. For de mørkerøde salongsosialistene fra borgerlige hjem er islam og palestinisme utelukkende en brekkstang til å fremme egen politisk karriere og knuse sine motstandere og en sivilisasjon som de selv hater. Da finner man de underligste sengepartnere.


https://www.document.no/2021/09/14/skogpod-14-september-de-rode-er-annerledes/

For øvrig er jeg glad for å se Carl I. Hagen tilbake på Stortinget, og ikke minst at han i intervjuer i dag i Dagsrevyen og andre steder talte klimaeliten (også i sitt eget parti) midt imot!
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

ConTrari1

Med fly til MDGs valgvake -de burde ha kastet ham ut, slik et stygt vardøger som han er. Kanskje hadde de klatret de få promillene de trengte for å komme over 4%, men med ham til stede? KARMA!

Da den første prognosen ble offentliggjort klokken 21.00 ble det stemning på MDGs valgvake. Det så ut til at dette ville bli noe stort. Men så falt stemningen, sperregrensen kom i veien. Ulltveit-Moe synes at dette var ergerlig.

– Klart det er ergerlig. Spesielt ergerlig er det at vi ikke nådde ni til ti prosent oppslutning i Oslo. Vi fikk tre mandater, hvilket er mer enn tidligere, men det er likevel veldig skuffende, sier han.


– Jeg hadde trodd at vi kunne komme på vippen. Det ser ikke sånn ut nå.


https://resett.no/2021/09/15/ulltveit-moe-tok-fly-til-mdgs-valgvake-ble-skuffet/

Ulltveit Moe er naturens egen skuffelse, et nedturens naut. Fra Trondheim kunne han ha reist med tog, men måtte selvsagt fly. Som amoralsk elitist har han neppe tenkt over sitt eget "klimasvik".
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Akk, hvor er det blitt av den nøytrale frie pressen?! Om vi noen gang har hatt noe slikt da...
Uansett, som mange av oss andre har Tore Kristiansen registrert at media på bred front først drev ukritisk markedsføring av MDG, deretter har man nå startet omfattende anklagestrømmer mot alle som har gjort at MDG trynet når folket endelig fikk tale med stemmeseddelen.

Kristiansen konstaterer litt oppgitt at "pressen nå går inn i en kollektiv sorg- og forklaringsmodus".

Link: https://www.document.no/2021/09/16/mdg-floppen-pressen-sorger-nesten-like-mye-som-partiet-selv/

PS: Et par av ansiktene i NRKs valgstudio da det ble klart at det snudde ned for MDG, lignet forøvrig fælt på det kostelige ansiktsuttrykket til Tove Bjørgaas da Trump i sin tid vant valget mot alle odds:

 


ConTrari1

Quote from: Telehiv on 16.09.2021, 09:56:03
Akk, hvor er det blitt av den nøytrale frie pressen?! Om vi noen gang har hatt noe slikt da...
Uansett, som mange av oss andre har Tore Kristiansen registrert at media på bred front først drev ukritisk markedsføring av MDG, deretter har man nå startet omfattende anklagestrømmer mot alle som har gjort at MDG trynet når folket endelig fikk tale med stemmeseddelen.

Kristiansen konstaterer litt oppgitt at "pressen nå går inn i en kollektiv sorg- og forklaringsmodus".

Link: https://www.document.no/2021/09/16/mdg-floppen-pressen-sorger-nesten-like-mye-som-partiet-selv/

PS: Et par av ansiktene i NRKs valgstudio da det ble klart at det snudde ned for MDG, lignet forøvrig fælt på det kostelige ansiktsuttrykket til Tove Bjørgaas da Trump i sin tid vant valget mot alle odds:Vel, valgvaken tok i det minste rotta på plandemien en gang for alle. Kyss og klem og trøsteskuldre i nærkontakt. Hundrevis av personer som gjorde seg til forbrytere.

How dare you!!! Nå kan vi alle gjøre akkurat som vi vil, hvis noen reagerer så henvis til våre politikere. Også Steigan tar opp dette temaet nå:

Hadde liknende utagering utspilt seg på et skjenkested eller en konsert, ville arrangøren eller utestedet risikert strenge reaksjoner. Fra myndigheter som jobber på vegne av nettopp de politikerne som mandag kveld innførte kollektiv koz & klemz på valgvakene sine.

Så vil det vel vanke saftige bøter? Å nei, du skal nok  vente like lenge på det som på klimakrisa, dvs til evig tid.

https://steigan.no/2021/09/hurra-pandemien-er-over/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Sabben

Litt utenfor valgvaken, men oppfordrer alle til å se intervjuet med Spetalen som var i Nettavisen før valget.

https://www.nettavisen.no/okonomi/oystein-stray-spetalen-advarer-gronne-investorer-de-vil-tape-alle-pengene-sine/s/12-95-3424177786

Godt at det fremdeles finnes media i Norge som tør å publisere og ikke minst at vi har tunge samfunnspersoner som formidler sine meninger uten grønne filter.

Telehiv

#11
Sabben,
flott at du henter fram denne artikkelen, for her serveres helt vanlig lønnsomhetsregning (som er tvunget til opphør hos grønngærningene) som viser hvordan klimahypen vil styre verden mot et kræsj vi foreløpig knapt forstår rekkevidden av.
I essens forårsaket av at grønngærningene skal tvinge gjennom å bruke dysfunksjonell, ulønnsom og reelt miljøskadelig "grønn energi" før man har seriøse alternativ på plass.

Meningsløsheten illustreres fint med Spetalens sammenligning av vindmølleeffektivitet (og da har vi ikke engang begynt å snakke om instabiliteten ved vind) mot fossil energi (og da har vi ikke engang begynt å snakke om moderne grensesnitt for atomkraft):

"Investoren trekker frem sammenligning mellom oljeselskapet Equinor og verdens største vindmølleselskap, danske Ørsted A/S.
- Equinor produserer cirka to millioner fat oljeekvivalenter. Hvis vi tar det opp mot Ørsted, så produserer de med alle sine AV-møller, cirka 50.000 fat, altså én førtiende del av hva Equinor leverer, påpeker han.
"

Noen som orker å beregne miljøavtrykket av denne ineffektive vindmøllegalskapen? Det er selvsagt mye verre råvare- og giftbruk enn noe fossilt alternativ.
Et annet eksempel på ineffektiviteten ved vindmøller:

"Et annet eksempel som Spetalen løfter frem er Troll-feltet, som er et av de største gassfeltene i verden.
- Hvis vi skal erstatte med havvindmøller, må vi finne plass til 12.000 vindmøller i Nordsjøen. Og det er bare for gassen på Troll, så det er helt umulig å få til, utbryter Spetalen i intervjuet."


Konklusjonen må man være grønngæren for å ikke innse:
"- Her kommer noen til å tape pengene sine. Det kommer til å bli helt katastrofe, forklarer han."

Problemet er at de grønngærne posørene ikke blir stilt til ansvar for dette, men du og jeg som akselererende skatte- og avgiftsmål. Noen som fremdeles orker å huske at denne nyttig-idiotgjengen for våre globalister i de største partiene til og med hevdet at ACER var bra for miljøet, og at ACER i alle fall ikke ville øke strømprisene?!"


ConTrari1

Elprisen går rett i været, og det er nok det eneste som kan stagge de grønne fanatikerne som er jevnt fordelt i omtrent alle partier på Tinget. Noen år med kunstig høye priser -mye på grunn av karbon-skatt på fossil kraft i EU- som svir skikkelig på pungen, så kan mye av den politiske kapitalen ved klimasaken forsvinne like kjapt som Ullstein-Moe'ske investeringer, og det er bare dette som får politikere til å endre retning. Fakta er irrelevant for dem.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.