Vesten lager seg energikrise mens Kina hauger opp med nye kullkraftverk

Started by Telehiv, 08.09.2021, 11:13:57

Previous topic - Next topic

Telehiv

USA kjører en brutal nedstenging av sine kullkraftverk med en rekke delstatlige energikriser som følge, siden alternative (ikke-fossile) energikilder ikke på lange tider er i nærheten av dekke det faktiske behovet for å holde hjulene i gang:
På andre siden av kloden ler Kina hele veien til banken og har for tiden 43 nye og kjempestore kullkraftverk på beddingen.
Iflg. Energy Live News bygde Kina over tre ganger så mye kullkraftskapasitet som resten av verden i 2020 (!). Dvs. at Kina økte sin el-kapasitet med ca. 40 gigawatt i 2020, som igjen tilsvarer at man bygger ca ett stort kullkraftverk hver uke.Anthony Watts har kommentert saken her:
https://climaterealism.com/2021/08/while-the-united-states-closes-coal-plants-china-is-building-43-new-ones/

Heia Parisavtalen! Er det ikke så det heter?!Telehiv

Som nevnt i startinnlegget; Vesten graver sin egen energigrav i akselererende tempo mens Kina overtar verden.
Og det kan bli mye verre: USA under Biden synes å legge opp til å kjøre seg ut i en minst like ukontrollerbar energikrise - og ekstremt kostbar for forbrukerne - som EU med Norge ACER-diltende etter, jfr. at TU stolt skriver (dvs. uten å skjønne at de er ufrivillig medlallende):

"Biden vil ha 45 prosent solenergi innen 2050
Regjeringen til president Joe Biden mener USA bør hente nærmere halvparten av landets energibehov fra sola innen 2050"


Som kjent er dagens solbaserte andel av USAs energiforsyning kun 3 prosent. Men det amerikanske energidepartement konkluderer i en rapport med at solenergi kan stå for så mye som 40 prosent av energiforsyningen innen 2035 og 45 prosent innen 2050. Og dette altså med utgangspunkt i dagens 3 prosent.

En gang var det den meksikanske presidenten Porfirio Diaz som for drøyt hundre år siden sukket tungt:
"Stakkars Mexico, så langt fra Gud - og så nær USA".

Nå er det nok en stor andel av den tenkende delen av det (energiprisrammede) amerikanske folk som sukker like tungt:
"Stakkars USA, så langt fra reelt miljøvern - og så nær fullstendig klimaidioti".

PS: Det blir vel et lignende kjør med vindmøller når dette strander i nye sanseløse miljøskandaler og knapphet på de sjeldne (og ikke-fornybare) råmaterialene til solcelleanleggene. Den høyt elskede amerikanske nasjonalfuglen "the bald headed eagle" går en dyster framtid i møte. Disse nasjonalsymbolene og andre verneverdige storfuglarter ligger allerede i hauger rundt de (ikke-gjenvinnbare) vindmøllene der borte.Lenke: https://www.tu.no/artikler/biden-vil-ha-45-prosent-solenergi-innen-2050/513254

Vi bør vel også nevne at Biden har proklamert at halvparten av de nye bilene i USA skal være nullutslippsbiler innen 2030.
Vel, får vi levedagene skal det bli et interessant skue hvor disse råvarene tenkes hentet fra?

Lenke https://www.tu.no/artikler/halvparten-av-de-nye-bilene-i-usa-skal-vaere-nullutslippsbiler/512359