Ny kunnskap om sykliske klimaforhold støtter naturlig variasjon

Started by Telehiv, 30.05.2021, 15:06:36

Previous topic - Next topic

Telehiv

CO2-hodene har lenge prøvd å undertrykke betydningen av naturlige klimavariasjoner med basis i solaktiviteten og de tilhørende dynamiske sirkulasjonsendringer i både hav og atmosfære, fordi dette undergraver CO2-hypotesen.
Jfr. Michael Mann som nylig fant at han ville avskaffe hele AMO-syklusen, fordi det "egentlig ikke finnes et slikt syklisk mønster". Sagt på en annen måte: CO2 overstyrer alt.

De siste par årene har det imidlertid kommet mye ny forskning som sier det motsatte; påviser svikt i (de CO2-drevne) modellene, og at de naturlige syklusene spiller en langt større rolle enn mainstream klimamodeller forutsetter.

Et stort forskningsteam har f.eks. sett på de siste seks tiårenes klimamodeller, og i fjor sommer publiserte Smith et al Nature-studien "North Atlantic climate far more predictable than models imply", der det sies at:
"decadal variations in North Atlantic winter climate are in fact highly predictable, despite a lack of agreement between individual model simulations and the poor predictive ability of raw model outputs."

Fig. : Undervurderte (naturlige) signaler


Link: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2525-0#:~:text=Here%20we%20assess%20retrospective%20climate,ability%20of%20raw%20model%20outputs.

Etter dette har flere studier bekreftet de samme funnene
I september 2020 leverte f.eks. Lüdecke et al studien "Decadal and multidecadal natural variability in European temperature" som korrelerte AMO, NAO og solflekker mot europeiske temperaturdata for perioden 1901–2015 og fant en klar kobling mellom NAO og de sentrale/nordlige temperaturene for Europa i perioden mars-desember.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364682620301115

I april 2021 kom enda en studie fra Lüdecke et al, "Decadal and multidecadal natural variability of African rainfall", som viste hvordan afrikansk klimavariabilitet er koblet til naturlige hav- og solsykler.
Hovedpoenget i alle tre studiene er at man ut fra observasjonsdata ikke kan hente ut et tilsvarende empirisk mønster ved å fokusere på ulike CO2-nivåer.

Link: https://notrickszone.com/2021/03/05/no-mention-of-co2-new-study-shows-african-climate-variability-strongly-linked-to-natural-cycles/

Telehiv

Ny studie: CO2-endringer følger etter temperaturendringer
Debunkingen av CO2-hypotesen fortsetter i stadig flere studier, ikke minst på basis av empiriske observasjoner (bl.a. proksidata) over lange tidsintervall. I en ny studie minner Dr. Pascal Richet om "(the) most fundamental tenet of science, the principle of non-contradiction" når han gjennomgår store mengder iskjernedata som viser at større historiske endringer i CO2-nivå (som refleks av temperaturendringer) observeres så sent som opp til 7000 år i etterkant. Richet finner altså at dette er the "opposite conclusion" of "a driving role [for] CO2 assigned by climate models".

Her er noen sitater å merke seg i studien:

"The greenhouse effect of CO2 on...today's climate remains to be documented," og for CH4, "a causal correlation is actually nonexistent".

"Significant contributions of CO2 and CH4 to temperature changes at the Earth's surface remain unsubstantiated by direct, independent evidence."

"Current models suffer from the circular nature of the reasoning", og da også mht. antagelsen om feedback for CO2, som blir et typisk eksempel på den beklagelige argumentasjonsfeilen "reductio ad absurdum".

Link: https://hgss.copernicus.org/articles/12/97/2021/hgss-12-97-2021.pdf

Apropos sirkelslutninger: Curry har tatt inn et eksempel
CO2-hypotesens forsvarere har selvsagt det motsatte synspunkt - nemlig at det er CO2 som styrer temperaturendringene og ikke omvendt, og forsvarer sine klimamodeller ut fra det. Judith Curry har tatt inn et slikt eksempel: Thomas Anderls artikkel "Simplified climate modelling. Part 1: The role of CO2 in paleoclimate".

Anderl forsøker å argumentere for at CO2 og temperatur følger hverandre historisk, men en rekke kommentatorer både hos Curry og hos WUWT (som har lånt artikkelen fra Curry) peker på at det "forenklede" i hans argumentasjon mer typisk er cherrypicking av historiske data som ikke ødelegger forutsetningene i klimamodellene. Altså sirkelargumentasjon. 

Hos WUWT er en rekke kommentatorer opptatt av denne type sirkelslutninger, eksempelvis:
"Thats alot of ignored factors to get to a simplified model ... i.e. and one big faulty assumption, that CO2 drives temperature sometimes but not others ... i.e. pure BS wrapped up in citations and formulas ... Classic appeal to authority ..."

Neste kommentator er ikke mindre tydelig:
"Yup, it's circular logic applied in spades."

Linker:
Curry: https://judithcurry.com/2021/05/29/simplified-climate-modelling-part-1-the-role-of-co2-in-paleoclimate/
WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/05/30/simplified-climate-modelling-part-1-the-role-of-co2-in-paleoclimate/