Kan Røkke få seg en grønnskolling-smekk?

Started by Telehiv, 16.08.2021, 12:33:47

Previous topic - Next topic

Telehiv

Røkke har vist nese og teft for å handle seg inn i oppgangssektorer der man kan bygge seg raske formuer om man spiller tøft og raskt, først fisk, så verft og offshore, osv.
Mange kastet seg etter bjellesauer som Røkke da disse signaliserte at man ville høste av statens rause sponsing av "grønne" satsinger. Dermed hanket de inn store kapital oppstartspotter og børsnoterte en rekke selskaper som "grønne". Noen har imidlertid allerede raskt fått smake på nedturer da det etter hvert har vist seg at store deler av "det grønne skiftet" lever på statlige støtteordninger, jfr. Ulltveit-Moe som ruinerte seg på feilsatsing i REC Silicon når markedets egne jernlover begynte å bestemme løpet.
Men der dukket Røkke selvsagt opp og kjøpte boet for småpenger og fikk en rask mangedobling til Ulltveit-Moes trolige tennerskjærende konstatering. Nå har REC imidlertid toppet ut og falt jevnt siden februar, så man får bare se om dette blir mer liv laga senere. Med solceller på taket på bobilen min kan jeg jo ikke erklære solceller til småskalabruk for unyttig, selv om dette er en teknologi som trolig ikke egner seg/lønner seg til større formål.   

Men hvor lenge vil Adam være i det grønne Paradis?
På dagens Oslo Børs får vi forsterkede tegn til at disse "grønnskollingene" begynner å slite med "det grønne skiftets" faktiske bærekraft og lønnsomhet: Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind faller i dag henholdsvis 7,26 prosent til 21,84 kroner og 7,04 prosent til 4,97 kroner. Riktignok på en lett nervøs børs.
Vi noterer oss uansett at Aker Carbon Capture er på sitt første fall siden noteringen i fjor høst, mens Aker Offshore Wind er nå omtrent halvert fra høyeste notering på nyvinteren i år. 
Så får tiden vise om karbonfangst og vind vil bli lønnsomme på sikt, når statlige støtteordninger og tilrettelegginger evt. faller bort?


Den store industriplanen for karbonfangst: Big Catch™ Proven integrated. Cost effective. Modular.