De falske flomnarrativene

Started by Telehiv, 16.08.2021, 11:17:14

Previous topic - Next topic

Telehiv

IPCCs korte og politiske tilleggsrapport - som systematisk og tendensiøst bløffer media og politikere om hva som faktisk står i den 4000 siders vitenskapelige delen i siste IPCC-rapport (AR6) - gjør bl.a. sitt beste for å gi inntrykk av at ekstremvær er på sterk opptur, og selvsagt menneskeskapt. All seriøs omgang med historiske data, som vi allerede har vist til flere ganger her på forumet i det siste, viser imidlertid at fakta er omvendt; det siste hundreåret viser en global nedgang i både orkaner, flommer osv. Og det globale antallet døde pga. ekstremværhendelser er redusert med over 90%(!) det siste hundreåret - samtidig med en dobling av verdens folketall....

I nyere historisk tid er de kanskje største flomkatastrofene kjent fra Øst- og Sørøst-Asia. En av de verste inntraff i elven Yangtze i Kina i 1931, da fire millioner mennesker omkom; de fleste av sult etter at risavlingene ble ødelagt. Neppe menneskeskapt den gangen, vel?

Norge har også sin flomhistorie. I 1345 ble Gaula rammet av flom som fikk ustabile jordmasser til å gli ut og demme opp elven. Mange mennesker og dyr druknet i oversvømmelsene ovenfor raset. Da demningen senere brast, skjedde nye ulykker nedenfor. Den største flomulykken som har rammet Norge i historisk tid er den beryktede Storofsen i juli 1789. Den skyldtes lang tids regn etter en sen teleløsning (igjen viste langvarig kulde seg som kilde for økt naturskaderisiko), og rammet særlig Gudbrandsdalen og Østerdalen. Vannføringen i nedre Glomma var trolig nær 5000 m³ per sekund. Det er antatt at det omkom 68 mennesker. Menneskeskapt?!?

Her hjemme har vi likevel de faste alarmistene som Samset o.a. som dukker opp hver gang det har regnet eller flommet mye, og påstår at dette er "det verste som er registrert siden målingene begynte" (en fin måte å unngå å snakke om akk så veldokumenterte historiske hendelser), og at de er "sterkt bekymret", osv. Men sannheten er her, som ute i verden, at de bløffer så det renner av dem, mens de håper at det fremdeles ikke finnes nok oppvakte eller redelige folk i media til å avsløre dem. Men bare med å ta en liten runde i bokstavelig talt knallharde (jfr. flomsteiner) historiske bevis, kan vi lett gi noen udiskutable eksempler på den uvitenskapelige frekkhet som råder i disse "klimaforskningens" sjarlatankroker:

Arendalsvassdraget
Dette vassdraget er dårlig regulert, og folk har i tillegg fått bygge inn i gamle flomsoner. Så hver gang det flommer her, er det "tidenes verste" hos klimaalarmistene. Men sannheten er denne:


Knut Nilsen viser hvor høyt vannet kom på flomsteinen på Reiersøl i Froland i 2015. Helt øverst på steinen er merket som viser hvor høyt vannet gikk i 1892. Var det "menneskeskapt" i 1892 også?!?

Mjøsa og Gudbrandsdalsvassdraget
Under 20-årsflommen i 2007 dukket de faste alarmistene opp, men selvsagt uten å opplyse publikum om de faktiske historiske flomforhold i området:


Flomstein ved Mjøsa. Den høyeste markeringen nær toppen er fra 1789. Var den "menneskeskapt" den gangen også?!?
Dagens påståtte "klimakrise" er ikke å finne på denne steinen.


Slik kan vi holde på.
Men når "klimaforskningen" skal fortelle disse historiene blir de som regel ikke til å kjenne igjen, om de i det hele tatt refereres til som historiske ekstremhendelser ærlige forskere selvsagt bør forholde seg til.

PS: Tips til journalister:
Neste gang Bjørn Samset høytidelig forkynner på Dagsrevyen at "dette er den verste flommen som er registrert siden målingene begynte", bør NRKs klimagruppe kanskje stille ham dette spørsmålet på rappen:
- Kunne de, Samset, vise oss den lokale flomsteinen som kan underbygge Deres påstand?

Disse steinene er ikke så lett å trikse med som modeller og grafer....Telehiv

#1
Mens klimaalarmistene i media og de mest useriøse "klimaforskerne" (Samset-syndromet) gjør omtrent årlige forsøk på å bløffe om "tidenes flom" både her og der (mens flomstenene vist til i starten her viser hvor frekt de lyver), så er vel nå tiden kommet for oss andre til å vise fram "tidenes laveste vannstand" i våre magasiner.

Forårsaket av selvskadende klimaalarmister som kombinerer gauling om "klimakrise" med systematisk undergraving av landets energitilgang. Herunder heie på utenlandskabler der vi selger ren vannkraft til utlandet og kjøper skitten kullkraft tilbake.
Som vi så lader våre klimafrelsende elbiler med....

Heia Parisavtalen - en velsignelse for enker og faderløse!   

Energisk

Etter flommen kom det mange bilder på nettet. Ett av bildene var ganske avslørende ( finner det ikke igjen etter å ha lett mye ). Det viste hovedgaten i en by der hovedledningen for overvann var lagt rett under gatelegemet i hovedgata. Ingen sikkerhetsløsninger som kunne ta over dersom ledningen gikk tett ( noe som åpenbart hadde skjedd ). Ledningen var tilsynelatende 2 meters betongrør ca. 1000-1200 mm diameter. Etter mitt syn en alvorlig konstruksjonsfeil. Også her i landet har slike feil ved broer, kulverter og stikkrenner i ettertid sluppet ansvaret for flomskader. Det er alltid klimaet !

Telehiv