Hvorfor får skandaleselskapet Rebaioli bygge kraftledninger i Norge?

Started by Telehiv, 09.08.2021, 10:15:46

Previous topic - Next topic

Telehiv

Som de fleste snart burde ha skjønt nå; Statnett driver ikke lenger kraftnettet etter den gamle parole om å sikre norske brukere, næringsliv som husholdninger, de beste og rimeligste betingelser. Tvert i mot har de lokket de naive globalistpolitikerne våre til å velsigne utenlandskabler, Acer og andre kraftgrep som ender med å fylle Statnetts lommer og tømme forbrukernes lommebøker.
For å vise den totale arroganse overfor nasjonale hensyn, har Statnett heller ikke gitt opp å gi den 400 mill. store kontrakten for arbeidet med kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn i Nordland til den italienske leverandøren Rebaioli S.p.A. som ikke er stort mer enn et rent røverfirma som har bløffet med anbud, mekket på regnskap osv. i årevis. 

Men bildet er enda verre, allerede i 2014 ble enorme kontrakter gitt til italienske leverandører, da Statnett signerte fire kontrakter til 1 milliard kroner, bl.a. den på 400 mill. til Rebaioli. Ledningsbyggingen på strekningen var delt opp i fire forespørsler, med følgende tildeling:

* Ofoten – Kvandal, 51 km: Rebaioli
* Kvandal – Bardufoss, 73 km: Conzortio Italia 2000
* Bardufoss – Balsfjord fundamenter, 31 km: Nettpartner (tidligere Istad)
* Bardufoss – Balsfjord master og linestrekk, 31 km: Conzortio Italia 2000

Selv NHOs Energi Norge har våknet nå og kaller avgjørelsen om å la Rebaioli få fortsette uforståelig. Men Statnett lar seg altså ikke stanse av milliontap, milliongjeld og en omfattende restruktureringsprosess hos sin italienske leverandør Rebaioli.Linker:
https://www.bygg.no/statnett-signerte-fire-kontrakter-til-1-milliard-kroner/1195619!/

https://www.dn.no/energi/strommetjenester/statnett/anbud/statnett-vil-gi-storkontrakt-til-italiensk-selskap-i-okonomisk-trobbel-nhos-energi-norge-kaller-avgjorelsen-uforstaelig/2-1-1032584

Kort sagt:
- Hvor er våre ansvarlige politikere?
- Hvor lenge skal dette pågå?
- Hvor er våre nasjonale leverandører med over hundre års erfaring med norske klima- og landskapsforhold?


Telehiv

Her er en artikkel som tar for seg kontroversielle vindprosjekter, der italienske Rebaioli også har hatt fingrene inne:

https://motvind.org/overforingslinjer/

Godt at noen er såpass våkne at de ser galskapen.
Uten at jeg tror det hjelper våre politikere eller medier til større forstand.