Equinor-og-ned

Started by ConTrari1, 07.08.2021, 10:56:33

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Jan Herdal er utrettelig i sin kamp mot klima-sløsing:

For 50 milliarder kroner reduserer Equinor den globale oppvarmingen med ca. 0,00004 grader. Halleluja!


Equinor tar grep og vil redusere "den globale oppvarmingen" med noe sånt som 0,00004 grader. Kostnaden er anslått til 50 milliarder kroner. Oljeselskapet skal redusere sine CO2-utslipp med 5 millioner tonn innen 2030. Hvor mye CO2 er dette egentlig?

Equinors "klimakutt" fram til 2030 utgjør vel 1 prosent av Kinas økning bare i 2018. Kinas totale årlige utslipp er på ca. 10 milliarder tonn CO2. Norges samlede utslipp utgjør ca. en halv prosent av det. Equinors kutt igjen utgjør ca. 10 prosent av Norges totale utslipp.


https://derimot.no/ikke-for-en-neve-dollars-enormt-norsk-pengebruk-for-a-redde-klimaet-uten-effekt/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.