TU med tysk klima-eventyr

Started by ConTrari1, 29.07.2021, 10:06:19

Previous topic - Next topic

ConTrari1

Det sier mye om hvilket latterlig mikrofonstativ for klima-fanatikerne TU er blitt, når de ukritisk gjengir en rapport som hevder at Tyskland kan dekke hele sitt energi forbruk -ikke bare el-produksjon, men hele energiforbruket!- med fornybar energi.

Nordstream 2 blir forbigått i taushet. Ikke ett ord om hvor mange km2 som må dekkes av nye vindmøller, for ekspansjonen skal visstnok skje i hovedsak med landbasert vindkraft, særlig i sørlige deler av landet. Ikke ett ord om den massive motstanden mot nye vindmøller på land, eller om de strenge reglene nå gjør det svært vanskelig å bygge ut mer av dette.

TU er en ynkelig svada-blekke, rett og slett.

Ifølge de beregningene som er gjort i rapporten vil ikke bare behovet for elektrisitet, men hele energibehovet, kunne dekkes med fornybare kilder.

Spesielt vil landbasert vindkraft spille en viktig rolle, og utvidelse av vindparker, spesielt sør i landet, vil være essensielt.


https://www.tu.no/artikler/rapport-hele-tysklands-energibehov-kan-dekkes-med-fornybare-kilder-om-10-til-15-ar/512178
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.