Carol Muffet i CIEL: "Karbonfangst er feil strategi"

Started by Telehiv, 21.07.2021, 13:19:19

Previous topic - Next topic

Telehiv

Klimadebatten preges av en rekke urovekkende maktgrep og derav en frustrerende undergraving av etterprøvbar vitenskap:
- klimamakta er låst i CO2-hypotesen og vil ikke debattere alternative forståelser rundt "klimaproblematikk"
- reelt miljøvern havner fullstendig i bakleksa mens man jager "løsningen på CO2-skapt klimakrise"
- ikke minst her i Norge har flere næringsinteresser sett business i å skaffe seg en statstøttet business på CO2-fangst

Men er det bare business og uten klima- eller miljømessig verdi?Heldigvis finnes det noen få personer i "klimamaktposisjoner" som fremdeles klarer å tenke litt utenfor handlingsrammene i den mest fanatiske CO2-boksen: En av de som nå uttaler mistro til karbonfangst og mener det ikke er noen farbar vei av mange årsaker er Carroll Muffett som er administrerende direktør for ikke-profitt organisasjonen Center for International Envitormental Law (CIEL). En rapport publisert av CIEL tidligere denne måneden konkluderte med at karbonfangstteknologiene som finnes i dag både er ineffektive, lite økonomiske, usikre samtidig som det forlenger avhengigheten av fossile industrier. Videre tviler CIEL på skalerbarheten til karbonfangstteknologien.

Dette kommer altså fra en organisasjon som ellers befinner seg midt i klimaindustriens mainstream-holdninger. Muffett siteres likevel bl.a. på at:

– Selv om teknologien har fantes i tiår med subsidier fra staten, står fortsatt distribusjon av CCS over store utfordringer med gjennomførbarhet, effektivitet og utgifter.

Videre påpeker hun at skalerbarheten (at CO2-fangst kan foretas på et industrielt funksjonelt nivå) er ikke bevist, jfr. CIELs ferske rapport om saken:
"Ettersom skalerbarheten til karbonfangst og kostnadene knyttet til det ikke er bevist betyr det at det ikke kan ha en signifikant rolle i den kjappe reduksjonen av globale utslipp som er nødvendig for å nå 1,5 graders målet", sier CIEL og refererer til målet nedfelt i Paris-avtalen om å ikke øke temperaturen på jorden over 1,5 grader.

Og dermed rykker CO2-politiet ut før trykksverten er tørr, se f.eks. Finansavisens artikkel om dette i linken nedenfor.

Link: https://finansavisen.no/nyheter/borsoppdatering/2021/07/21/7708115/karbonfangst-er-en-falsk-losning-pa-klimaproblemene


Telehiv

Normalt karbonfangst-tilbedende e24 har muligens fått opp et øye, og smeller i dag til med dette oppslaget:

Karbonfangst (CCS)
Langskip-budsjettet nær havari

EU har avslått å gi støtte til norsk karbonfangst i det for lengst budsjetthavarerte Langskip-prosjektet til Solberg-regjeringen.
Men de vanlige selvskaderne SV og MGD som ikke bare er klimaignoranter, men heller ikke forstår forskjell på millioner og milliarder, forlanger nå at Norge i stedet skal ta hele regningen. I så fall sprenges kostnadsrammen Stortinget har vedtatt for norsk CO₂-håndtering.
Dette kommer på toppen av bl.a. at Norcems fangstanlegg for CO₂ i Brevik for lengst har sprukket så det dundrer.
Det ser dessverre ikke ut til at den nye regjeringen har mot til å stanse denne halsløse ferden mot det økonomiske stupet.
Men men, så lenge folk ikke protesterer skikkelig og bare finner seg i de nye meningsløse regningene på skatteseddelen er det ikke mye man kan gjøre foreløpig. Men det kommer selvsagt en dag da norske energiofre, når ribbet helt til skinnet, vil måtte kreve at noe drastisk må gjøres med Norges hemningsløse øding på dødfødte klimaposeringsprosjekter.   

Lenke: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/lVQR1M/langskip-budsjettet-naer-havari-etter-et-knapt-aar


ConTrari1

Også fra Aftenposten, da! Hvor er Olemann?
5,5 mrd for Oslo-anlegget uten EU-støtte? Hva så? Det er bare halvparten av hva byrådet skal bruke på sykkelveier i Oslo!

Det butter imot rund baut:

Norge ligger bare an til å kutte utslipp av 13 millioner tonn klimagasser innen 2030, ifølge en rapport utarbeidet av Norsk Industri og DNV. Det offisielle målet er kutt på 29 millioner tonn, bittelitt mer enn hva Kina slipper ut per dag.


Fordi vi allerede er så "co2-rene" (og det uten at skogene telles med i klimaregnskapet, som i våre naboland) blir det ikke lett å finne nye kutt-sektorer.

En av grunnene til at det er vanskelig å kutte, er ifølge rapporten at energiforbruket i Norge allerede er ganske rent. Derfor må kuttene gjøres i sektorer som er vanskelige å omstille og elektrifisere, som olje- og gassindustrien, tungtransport og landbruk. Det må imidlertid omstilling til i disse sektorene for å nå målene, slår rapporten fast.

Spørsmålet er om Norsk Industri har laget rapporten for å tekkes klima-besatte politikere og dermed hente ut mer subsidier til prosjekter som ikke er tuftet på realiteter men ønskedrømmer.


https://www.document.no/2021/11/23/norges-klimamal-tilsvarer-en-dags-utslipp-i-kina/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 23.11.2021, 10:03:37
Også fra Aftenposten, da! Hvor er Olemann?
5,5 mrd for Oslo-anlegget uten EU-støtte? Hva så? Det er bare halvparten av hva byrådet skal bruke på sykkelveier i Oslo!

Det butter imot rund baut:

Norge ligger bare an til å kutte utslipp av 13 millioner tonn klimagasser innen 2030, ifølge en rapport utarbeidet av Norsk Industri og DNV. Det offisielle målet er kutt på 29 millioner tonn, bittelitt mer enn hva Kina slipper ut per dag.


Fordi vi allerede er så "co2-rene" (og det uten at skogene telles med i klimaregnskapet, som i våre naboland) blir det ikke lett å finne nye kutt-sektorer.

En av grunnene til at det er vanskelig å kutte, er ifølge rapporten at energiforbruket i Norge allerede er ganske rent. Derfor må kuttene gjøres i sektorer som er vanskelige å omstille og elektrifisere, som olje- og gassindustrien, tungtransport og landbruk. Det må imidlertid omstilling til i disse sektorene for å nå målene, slår rapporten fast.

Spørsmålet er om Norsk Industri har laget rapporten for å tekkes klima-besatte politikere og dermed hente ut mer subsidier til prosjekter som ikke er tuftet på realiteter men ønskedrømmer.


https://www.document.no/2021/11/23/norges-klimamal-tilsvarer-en-dags-utslipp-i-kina/

Du sier mye fornuftig her, ConTrari1.
Det underliggende problem er også her den ikke-faglige og politikerdrevne klimagalskapen som hindrer enhver fornuftig energipolitisk vurdering.