Author Topic: Carol Muffet i CIEL: "Karbonfangst er feil strategi"  (Read 390 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 521
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Klimadebatten preges av en rekke urovekkende maktgrep og derav en frustrerende undergraving av etterprøvbar vitenskap:
- klimamakta er låst i CO2-hypotesen og vil ikke debattere alternative forståelser rundt "klimaproblematikk"
- reelt miljøvern havner fullstendig i bakleksa mens man jager "løsningen på CO2-skapt klimakrise"
- ikke minst her i Norge har flere næringsinteresser sett business i å skaffe seg en statstøttet business på CO2-fangst

Men er det bare business og uten klima- eller miljømessig verdi?Heldigvis finnes det noen få personer i "klimamaktposisjoner" som fremdeles klarer å tenke litt utenfor handlingsrammene i den mest fanatiske CO2-boksen: En av de som nå uttaler mistro til karbonfangst og mener det ikke er noen farbar vei av mange årsaker er Carroll Muffett som er administrerende direktør for ikke-profitt organisasjonen Center for International Envitormental Law (CIEL). En rapport publisert av CIEL tidligere denne måneden konkluderte med at karbonfangstteknologiene som finnes i dag både er ineffektive, lite økonomiske, usikre samtidig som det forlenger avhengigheten av fossile industrier. Videre tviler CIEL på skalerbarheten til karbonfangstteknologien.

Dette kommer altså fra en organisasjon som ellers befinner seg midt i klimaindustriens mainstream-holdninger. Muffett siteres likevel bl.a. på at:

– Selv om teknologien har fantes i tiår med subsidier fra staten, står fortsatt distribusjon av CCS over store utfordringer med gjennomførbarhet, effektivitet og utgifter.

Videre påpeker hun at skalerbarheten (at CO2-fangst kan foretas på et industrielt funksjonelt nivå) er ikke bevist, jfr. CIELs ferske rapport om saken:
"Ettersom skalerbarheten til karbonfangst og kostnadene knyttet til det ikke er bevist betyr det at det ikke kan ha en signifikant rolle i den kjappe reduksjonen av globale utslipp som er nødvendig for å nå 1,5 graders målet", sier CIEL og refererer til målet nedfelt i Paris-avtalen om å ikke øke temperaturen på jorden over 1,5 grader.

Og dermed rykker CO2-politiet ut før trykksverten er tørr, se f.eks. Finansavisens artikkel om dette i linken nedenfor.
 
Link: https://finansavisen.no/nyheter/borsoppdatering/2021/07/21/7708115/karbonfangst-er-en-falsk-losning-pa-klimaproblemene

« Last Edit: 21.07.2021, 13:21:11 by Telehiv »