Geotermisk oppvarming av jorden

Started by PetterT, 07.07.2021, 10:32:32

Previous topic - Next topic

PetterT

Er det noen med kunnskap i geologi her inne som kan svare på dette?

Viser til figur nedenfor fra https://en.wikipedia.org/wiki/File:Upper_mantle_temperature_profile.png som antyder at jordvarmen alene kan holde jordoverflaten på ca 0 grC.  Stemmer det, og hvor nøyaktig er det? 
Energibudsjettet til IPCC, Kiehl & Trenberth, James Hansen m.fl. angir at solen alene bare kan varme opp jordoverflaten til - 18 grC (minus 18 grC), og at tilbakestråling fra klimagasser i atmosfæren har æren for levelig global gjennomsnittstemperatur på 14-15 grC.
Men da er det noe som ikke stemmer.  Burde energibudsjettet i stedet ta utgangspunkt i 0 grC slik at tilbakestrålingen har mindre betydning?
Er utgangspunktet til IPCC m. fl. feil?

Det er tanken som teller :-)