Nye 7 års pause i global oppvarming - men alarmistene later som ingenting

Started by Telehiv, 03.07.2021, 22:33:33

Previous topic - Next topic

Telehiv

Bløffen om sterk økning i global temperatur
De 30 kalde etterkrigsårene snudde til ny varmeperiode i 1979, en fase som i stor grad har "kopiert" den varme mellomkrigstiden. Siden 1979 ser bildet derfor slik ut:De siste 7 årene har det imidlertid vært en utflating:
Vi fikk de nye UAH-dataene for juni fra Spencer nå, og de bekrefter den pågående utflatingen/svake trenden nedover.
Dette passer dermed like dårlig som før for alarmistene som med sine modeller har stilt på talløse konferanser de senere årene og hevdet "akselererende stigning i global temperatur".
De tar i stedet bare stadig mer feil i sine modeller, for slik ser de faktiske observasjoner ut:
Bløffen om sterk økning i hetebølger
Denne grafen viser hvordan det direkte lyves om utviklingen i hetebølger, jfr. den useriøse hypingen av hetebølgen på den nord-amerikanske vestkysten i det siste (mens man samtidig ikke sier et ord om at østsiden har hatt bortimot rekordkalde forhold samtidig, ja faktisk helt fra i vinter).
Slik ser nemlig sannheten ut om "akselereringen i hetebølger" i USA:Jeg tør nesten ikke tenke på hvor mye de må lyve i den kommende AR6 for ikke å floppe fullstendig med søppelforskningen sin.