USA starter et opprør mot big techs markeds- og maktmisbruk?

Started by Telehiv, 24.06.2021, 08:07:31

Previous topic - Next topic

Telehiv

NTB har faktisk mannet seg opp til å levere en kritisk artikkel om teknologigigantene, og bl.a. i dagens Finansavisen kan vi lese at:

Presset mot teknologigigantene øker
Presset på teknologigigantene Facebook, Google, Amazon og Apple øker. I USA kan nye lover være på trappene, og i Europa anklages de for misbruk av markedsmakt.

NTB skriver videre bl.a. dette:

"Etterforskes
Teknologiselskapene ble lenge hyllet som enestående eksempler på amerikansk innovasjon og hadde en høy status i Washington, ikke minst under tidligere president Barack Obama, da nåværende president Joe Biden var visepresident.
Det tok brått slutt for to år siden, da selskapene ble satt under etterforskning av Kongressen og stadig flere begynte å stille spørsmål om personvern og selskapenes bidrag til å spre hatefullt innhold.
Biden antydet i valgkampen at man burde vurdere å bryte opp teknologigigantene, og han sa også at han ville se endringer når det gjelder de store sosiale medienes juridiske beskyttelse.

Store endringer
Lovutkastet som nå ligger på bordet vil innebære store endringer dersom det blir vedtatt, blant annet forbud mot å promotere egne produkter og tjenester og utestengelse av konkurrenter på egne plattformer."


Kommentar:
Mangt kan sies om forvaltningen av USA, men at the end of the day er det også der vi finner det mest handlekraftige forbrukersegmentet, som evner å sette foten ned når markedsmakten perverterer for mye. Jfr. pionerinnsatsen i sin tid med anti-trust lovgivningen, som var det første storskala angrepet på pervertert markedsmakt i den moderne kapitalistiske verden.
Det er å håpe at den voksende oppgjørsviljen mot de kyniske teknologigigantene kan bli stående igjen som noe lignende.
Vi krysser fingre.


Det er ventet at den nye lederen av Federal Trade Commission Linda Kahn vil spille en sentral rolle i prosessen

Link: https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2021/06/24/7694564/presset-mot-teknologigigantene-oker?internal_source=sistenytt