New Zealand også: Menneskeskapt "grønn" selvskading

Started by Telehiv, 13.06.2021, 20:25:59

Previous topic - Next topic

Telehiv

Politisk kannestøperi har drevet fram faglig uoverveide og vitenskapsfornektende overganger til såkalt "grønn" og "fornybar" energi, som nå stadig tydeligere er i ferd med å rasere økonomien i en rekke tidligere velutviklede og økonomisk sunne land.

New Zealand er et nytt og veldig tydelig eksempel, men dette skjer i absolutt alle land som forsøker et «grønt skifte» basert på påstått «fornybar energi» – som om det finnes noe som helst fornybart med industrielle anlegg for vindturbiner, solparker eller CCS-industri.

New Zealands selvskading gjennom det grønne skiftets "velsignelser" kan altså ikke skjules lenger, og i et usedvanlig ærlig intervju skylder Norske Skogs Konsernsjef Svein Ombudstvedt direkte på det grønne kraftmarkedet i New Zealand for at Norske Skog må legge ned industrivirksomheten i New Zealand. Han sier i klartekst at New Zealand faset ut kullkraftverkene for raskt. Den fornybare kraften der er ustabil, noe som gjør det nærmest umulig å drive industrivirksomhet.


Norske Skogs papirfabrikk i Kawerau på New Zeeland legges ned på grunn av ustabile kraftpriser.

Document omtaler saken her: https://www.document.no/2021/06/13/norske-skog-sjef-med-klar-advarsel-om-gront-skifte-etter-konkurs-i-new-zealand/

Document skriver bl.a.:
"Men det er ikke bare i New Zealand dette skjer. Det skjer i absolutt alle land som forsøker et «grønt skifte» basert på påstått «fornybar energi» – som om det finnes noe som helst fornybart med industrielle anlegg for vindturbiner, solparker eller CCS-industri. Negative effekter av «grønn omstilling» strømmer inn fra hele verden, men norske politikere bryr seg ikke."

Om det generelle problemet med forhastede nedstenginger av tradisjonelle (og stabile) energikilder til fordel for (ustabil) vind, sol og CCS-industri:

"Siden politikerne fjernet viktige kraftstasjoner som sto for en så stor andel av kraftproduksjonen, skulle man tro at de satset tungt på å bygge nye, stabile kraftverk som erstatning. Men det som skjer i Sverige, Tyskland og alle andre europeiske land, har også skjedd i Australia og New Zealand: Kiwiene har nå 17 vindparker operative, som leverer 690 megawatt når det tilfeldigvis blåser sånn akkurat passe. De står for bare rundt 6% av landets energiforsyning, og alle som kan regne skjønner at å ta vekk 60 prosent,  og legge til bare 6 prosent skaper en svært alvorlig kraftmangel."


ConTrari1

Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Quote from: ConTrari1 on 13.06.2021, 21:06:53
Hei! Jeg var først! :-)

Hehe, så ikke ditt geniale bidrag før jeg hadde postet min skarve etterplapring  :o


ConTrari1

Quote from: Telehiv on 13.06.2021, 22:19:36
Quote from: ConTrari1 on 13.06.2021, 21:06:53
Hei! Jeg var først! :-)

Hehe, så ikke ditt geniale bidrag før jeg hadde postet min skarve etterplapring  :o

Å, du skrev da mer enn det jeg gjorde :-)
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

Apropos kullkraft, så er det vel ingen som vil hevde at kull som energikilde er særlig miljøvennlig. I så fall må man komme opp med bedre renseteknologi enn nå. Under møtet for G7-landene (Storbritannia, USA, Canada, Japan, Frankrike, Tyskland og Italia) har et tungt fokus vært rettet mot strengere regulering av kullkraft. Man antar at de vil prøve å formalisere at G7-landene vil love å gå bort fra kullkraftverk (med nokså umiddelbar virkning), med mindre kullkraftverkene også har karbonfangstteknologi på plass.
Karbondjevelen skal altså fanges for å holde oss under Parisavtalens famøse 1,5 grader (sic), mens vi hører lite om de reelle forurensingene (svovler, syrer, osv.) fra kullbrenning. Som kjent er det bare idioter og klimafornektere som spør: Hvorfor satses det ikke på reelt miljøvern (rensing av reelle miljøgifter) rundt fossilt brensel? 

Problemet med "det grønne skiftet" er selvsagt hva man setter i stedet og kaller "grønn" og "fornybar" kraft: Foreløpig er det en skrikende mangel på rent miljøvennlige alternativer, men derimot en overflod av ustabile og ulønnsomme omlegginger til vind og sol. Med alle de miljøproblemer, fordyringer og ustabilitet/sammenbrudd i nettverkene det medfører:
- Tysklands vindsektor er i økende sammenbruddsmodus, og man blir stadig mer avhengig av restart av gamle kull- og oljekraftverk for å hindre nye sammenbrudd i det nye "grønne" spredningsnettet
- UK ser at de havner i stadig større strømunderskudd og vil trolig begynne å bygge nye kullkraftverk igjen (atomkraft er jo foreløpig politisk bremset) 
- Kina (utenfor G7) ler hele veien til banken og bygger hundrevis av nye kullkraftverk rundt i land de vil skaffe seg økonomisk kontroll med
- Kina og andre sentrale industriland i Asia kjører opp stålproduksjonen i en sterk militær opprustning - og det skjer ikke med vindkraft og sol...
- Kullprisene stiger fordi et rasjonelt marked skjønner at G7-sanksjoner bare vil svekke evnen til å møte etterspørselen i land som ikke har alternativer
- osv...

I det store og hele: O hellige grønne enfold


ConTrari1

Kull er det sorte gull, vind er grønn gugge!

Fra Joanne Nova, 2017:

Japan will use Australian coal to build 45 modern coal fired plants:
Japan is the largest overseas market for Australian coal producers, taking more than a third of all exports.


https://joannenova.com.au/2017/02/japan-building-45-hele-coal-plants-australia-1-maybe/

Kull er en meget viktig eksportvare for Australia, som er den største eksport-nasjonen i verden, og det virker trolig at de kan få avsetning på kullet sitt selv dersom det blir en boikott fra Kina.

Rank   Exporter   Exported Coal (US$)
1.   Australia   $44,412,200,000
2.   Indonesia   $21,487,717,000
3.   Russia   $15,987,379,000
4.   United States   $9,818,834,000


https://www.google.com/search?q=largerst+coal+exporters&oq=largerst+coal+exporters&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30l8.5055j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Et HELE kraftverk (high energy - low emissions) er svært langt fra de skrekkbildene som manes frem av klima-fanatikerne, med svarte skyer fra himmelstormende fabrikkpiper.

1. Clean coal crown. Unit 2 at J-POWER's Isogo Thermal Power Station, a 600-MW ultrasupercritical unit in Yokohama, Japan, ranks as the cleanest coal-fired power plant in the world in terms of emission intensity, with levels comparable to those from a natural gas–fired combined cycle plant. According to the International Energy Agency's Clean Coal Centre, the unit's average emissions are in the single digits for NOx and SO2, and less than five milligrams per cubic meter for particulate matter.


https://www.powermag.com/who-has-the-worlds-most-efficient-coal-power-plant-fleet/

Kutt alt tøyset med CCS, så er kull det beste man kan ha av rimelig og sikker energi-forsyning.

Og allerede for 6 år siden kom The Times med denne alarmerende nyheten:

More than 2,400 coal-fired power stations are under construction or being planned around the world, a study has revealed two weeks after Britain pledged to stop burning coal.

The new plants will emit 6.5 billion tonnes of carbon dioxide a year and undermine the efforts at the Paris climate conference to limit global warming to 2C. China is building 368 plants and planning a further 803, according to the study by four climate change research bodies, including Ecofys and the Potsdam Institute for Climate Impact Research. India is building 297 and planning 149.


Så da bør vi være grundig kokt i dag, ikke sant?

https://www.thetimes.co.uk/article/2500-new-coal-plants-will-thwart-any-paris-pledges-ctx3t7thnf7
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.