Alarmisme-svingdøren: Monsunskremslene snudd fra tørkekrise til omvendt

Started by Telehiv, 10.06.2021, 08:43:53

Previous topic - Next topic

Telehiv

"Settled Science"?!
Man kunne laget en uendelig tråd om alle baklengse hallingkast som klimaalarmistene har foretatt i flere tiår nå, etter først å ha varslet en ny "menneskeskapt klimakatastrofe" - og deretter funnet at det motsatte vil skje. Alt mens faktiske observasjoner sier at det faktisk ikke har skjedd noe dramatisk noen av veiene.

Men alt dette spekulative og opportunistiske sprøytet tillates å bli lansert under dekke av "forskning", og har ukritisk blitt brukt til å fore verdens nyhetsmedier (og dessverre også forskningstidsskriftene; altfor mye pal review i stedet for peer review) med sterkt villedende beslutningsgrunnlag for styresmaktene rundt om.

Ferskt eksempel: "Monsunkrisen" roteres fra tørke til det motsatte....
Vi gjør historien kort, og bare siterer en overskrift som forteller det meste:

"Climate Alarmists Flip-Flop Again: Cancel their Monsoon Drought Crisis, Now Claim Too Much Rain"

Link: https://climaterealism.com/2021/06/climate-alarmists-flip-flop-again-exposing-their-propaganda/

Men observasjonene da? Neida, dagens hallingkast har ingen empiri denne gangen heller...bare modellpåfunn