Hekseprosessene går videre: I dag tok styret ved UiS instituttleder Borge

Started by Telehiv, 13.03.2015, 00:39:19

Previous topic - Next topic

Telehiv

Hans Borge har vært leder for Institutt for petroleumsteknologi ved UiS siste 4 års-periode, og normal praksis er å bli gjenvalgt for nye fire år hvis man ønsker det, og man ikke har gjort seg skyldig i påviselig faglig vanskjøtsel av instituttet på tilnærmet kriminelt vis i første periode.

Men Borge, som det er alment kjent allerede har gjort en kjempejobb med å bygge opp instituttet faglig i sin første periode og som ønsker å lede instituttet også i en andre periode for å videreutvikle og sluttføre sine planer, får ikke fornyet tillit av styret ved Universitetet i Stavanger.

For i dag skjedde nettopp det som alle som er opptatt av akademisk ytringsfrihet fryktet ville skje:

"Klimaskeptiker får ikke fornyet tillit"

Link: http://www.aftenbladet.no/energi/olje/Klimaskeptiker-far-ikke-fornyet-tillit-3654489.html

(oppdatering fredag ettermiddag: ut fra dagens oppslag i Stavanger Aftenblad synes det som alle de andre kandidatene til forlengelse som instituttledere ved UiS alle ble gjenvalgt i det samme styremøtet torsdag kveld - unntatt klimaskeptikeren Borge...)

PS: Hekseprosessen mot Borge har som kjent pågått lenge, her er et eksempel fra desember 2014, da Benn Folkvord, professor ved Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger fant det nødvendig å synge ut:

http://www.aftenbladet.no/meninger/Brenningen-av-Hans-Borge-3575546.html

Men som man fikk se i dag, i dag bukket enda et overordnet organ under for klimamakta og dens konformitetspress, og vraket Borge - sannsynligvis med skamrødmen lysende i alle styrets ansikter....som dere ser av artikkelen, man prøver knapt å skjule at man (overfor den åpenbare trussel om å bli beskjært på midler fra sentralt hold) føler seg tvunget til å hive Borge for ulvene.

Styret ved UiS har med dette bevist at frykten for sentral-klimamaktas sanksjoner og tilhørende svie pÃ¥ pungen, langt overgÃ¥r det man mÃ¥tte ha av idealer om akademisk frihet og vitenskapelig integritet. 

Gollum

Hvis detta er sant lever vi i et diktatur. åssen har det endt opp så gæli???

Telehiv

Quote from: Gollum on 13.03.2015, 10:57:12
Hvis detta er sant lever vi i et diktatur. åssen har det endt opp så gæli???

1. Svaret på hvordan det har endt opp slik?
Her er nok svaret dessverre ganske enkelt, nemlig at dette kan fortsette så lenge:

a) organer som styret i UiS tror man må for ikke å havne i unåde mot de usagte instrukser hos det tildelende sentralmaktapparatet (som trolig er den mest relevante situasjonen her; UiS-styret frykter å bli politisk "urene" og utdefinert i sin kamp for å beholde midler til satsinger som Cense (Senter for bærekraftig energi), se f.eks. her: http://www.aftenbladet.no/energi/UiS-vil-legge-ned-prestisjefullt-barekraft-senter-3653012.html ), eller verre;

b) organer som styret i UiS er selv frelst for "saken" og slår ned kritiske aktører der man får anledning (som jeg tror ikke er tilfelle her; når det blir slik klimaideologi og -religion og demonutdriving snakker vi nok mer om de mer bakspillende og usagte profesjonsutestengingene fra utvalg, komiteer og økonomisk fete prosjekter som bare "rørsla" skal ha fingrene i)

2. NÃ¥r vil dette evt. snu?
Her er nok svaret igjen ganske enkelt:
Når det ikke er opportunt lenger (les: når observasjonene er så entydig i mot AGW/CO2-hysteriet at det ikke gir gevinst å stille seg bak lenger)Telehiv

Kommentarene under artikkelen i gårkveldens artikkel i Stavanger Aftenblad forteller at folk har registrert hva som egentlig skjer:

Først en (Terje Jo Nordenget) som åpenbart syns behandlingen av Borge er all right:

Terje Jo Nordenget ·  Toppkommentator
Vi ser av artikkelen at grunnen ikke er Borges skepsis. "Jeg er ikke overrasket over at jeg ikke får forlenget åremål, sier Borge.

- Grunnen er at jeg under intervjuet ble spurt om jeg ville lede instituttet under en omstillingsprosess under overskriften "Energi". Det sa jeg nei til."
Folk må lese artikkelen får man kommenterer.


Deretter kommer de som er blitt oppbrakt over dette skuespillet:

Ingve BjørnÃ¥ ·  Toppkommentator · Handelshøyskolen BI
Er lov å lese litt mellom linjene også, og leser du litt videre så sier han "Men jeg har en mistanke om at noen ønsker å foreta en slags ovenifra og ned-endring av instituttet..."


Jan Erik Ellingsen ·  Toppkommentator · Professor i Klimahypokonder-strategi hos Randershøyskolen AP
Tilbake til middelalderens heksebrenning. Akademia er fullstendig gjennomsyret av uhelbredelig klimagalskap! Vil disse klimahypokonderne noen gang bli stilt til ansvar for deres forbrytelser mot menneskeheten?

Ingve BjørnÃ¥ ·  Toppkommentator · Handelshøyskolen BI
Hva er det som skjer der oppe? For bare et par dager siden skulle Senter for bærekraftig energi legges ned. Det er ingen tvil om at UiS har sterke bånd til oljebransjen, det er bare naturlig når vi har et universitet i Norges oljehovedstad. Det er også noe som skiller UiS ut fra mengden. Det som skjer nå er for meg ubegripelig, uansvarlig og skremmende. Det er ikke første gang faglige meninger om antropogen global oppvarming har konsekvenser for forskeres karrièrevei innen akademia. Effektiv måte å stoppe forskning på som man ikke føler passer i tiden (Politisk korrekt)

Nadja Pedersen
Snakk om diktatur...

Ingve BjørnÃ¥ ·  Toppkommentator · Handelshøyskolen BI
Fra nå av godtar vi kun politisk korrekte forskningsresultater.


Bebben

SÃ¥ bærekraft-instituttet mÃ¥ legges ned fordi det ikke er bærekraftig.  8)
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Observer

Generelt kan man forstå hvorfor faklene tennes til heksebrenning av hver minste "fare" (les; Hans Borge) som måtte stille seg i veien og mulig diskreditere UiS eller andre institusjoner og derved risikere å sette dem i skyggen når pengesekken skal åpnes.

Det er ikke akkurat småpenger vi snakker om. Ingen tør å ta sjansen på å havne bakerst i køen her :)

[url][/http://www.forskningsradet.no/prognett-klimaforsk/Nyheter/Utlysninger_p_klimasystem_og_kommunikasjon/1254007035241?WT.mc_id=nyhetsbrev-klimaforskurl]

Gollum

Bestyrera av pengbingen har skylda da, hvis detta er rekti. Da er det vel samma folka som bestemmer all forskning. �kken er dessa bestyrera? Må jo væra noen med peng.

stjakobs

Jeg ser de helst vil ha relativt unge prosjektledere til klimasystemforskningen:

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLIMAFORSK/1254006485999/p1173268235938?progId=1253982504184&visAktive=true

QuoteProsjekter med unge prosjektledere vil bli vurdert positivt. Med unge prosjektledere menes personer under 39 år. I tillegg må det ha gått mindre enn åtte år siden godkjent disputas (med tillegg for lovbestemte permisjoner og langvarig sykefravær i perioden etter at doktorgraden ble avlagt)

De vil altså fortrinnsvis ikke ha folk som er lært opp i tradisjonell vitenskapelig metode, men heller slike som er ferdig formet etter "konsensus"-metoden.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.