En globalist er bekymret - men tror landegrensene kan brytes ned igjen

Started by Telehiv, 07.06.2021, 00:39:34

Previous topic - Next topic

Telehiv

Erica Dalstø i SEB uttrykker noen aldeles globalist-korrekte bekymringer i en kronikk i Kapital nå: Hun har som mange andre sett at tidligere frihandelsavtalelydige land under Coronaen har sett nødvendigheten av å revitalisere nasjonale "forsvarsgrep" (som fort beskrives som "proteksjonisme" av globalister) for å kontrollere pandemisituasjonen bedre.

Ikke minst etter at de overnasjonale organene som FN, EU osv. har avslørt en bortimot total mangel på strukturelle forutsetninger for dette formålet. Dalstø spør derfor lettere nervøst:

"Får vi en avglobalisering etter pandemien?"

Link: https://kapital.no/kapitalt/2021/06/01/7676229/far-vi-en-avglobalisering-etter-pandemien

Dalstø har nemlig registrert at enkeltlandenes økte tendens under pandemien til å selv ville kontrollere spillereglene for håndteringen har skapt en uro for at dette kan gi uheldige ideer om å fortsette en sånn trend når Coviden er over.
Men heldigvis, oppsummerer hun, har de fleste tatt til vettet og er nå snart tilbake til nivået på før-pandemisk global handel og industri:
Men en nærmere titt gir henne en viss angst for at en viss globalisme-"ulydighet" kan bite seg mer fast:
Og en god globalist er som kjent ekstra opptatt av at ikke vanlige folk/forbrukere (les: stemmekveget) begynner med politiske grep som kan tukle med "selskapers verdikjeder". Befolkningen i flere land har gitt "farlige" signaler om sånt, men eksempel fra Norge tyder ikke på at vi har vett nok til sånt: her bygger vi utenlandskabler med åpne øyne og tror ikke at noen selskaper (med god hjelp fra regjeringen) kan være så onde at de vil tredoble strømprisen selv om vi innledningsvis ikke engang hadde behov for mer strøm.

Men globalistbekjennende Erica Dalstø er likevel uroet, og setter opp en avsnittoverskrift som angriper nettopp den vederstyggelse at enkeltland får ideer om selvstyring: "Utfordrer selskapers verdikjede".

For et land å begynne å tilpasse handel og industri til egen situasjon og håndteringsevne er nemlig "kontraproduktivt". Dalstø prøver ikke å skjule sitt budskap engang der hun ser at "demokratiske land" kan finne på å "gå vekk fra et liberalt markedssyn, og isteden innfører restriksjoner som setter deres egen økonomi og innenrikspolitiske agenda først."
Dalstø advarer derfor:

"Tydeligere landegrenser på bekostning av multilateralisme er kontraproduktivt".

Da vet vi det. Og hun har selvsagt all støtte hun trenger for dette synet:
Erna, Barth-Eide og Børge Brende synes som kjent ikke at vi andre har vett til å være med og bestemme slikt.