Hva vil komme ut av etterforskningen av KNM HELGE INGSTAD?

Started by Telehiv, 21.09.2020, 10:46:46

Previous topic - Next topic

TelehivPOLITET ER FERDIG MED ETTERFORSKNINGEN AV KNM «HELGE INGSTAD»

Politiet har nå avsluttet sin etterforskning etter kollisjonen i Hjeltefjorden 8. november 2018, skriver de i en pressemelding.
– Generaladvokaten og Sjøfartsdirektoratet har gitt politiet sine uttalelser til etterforskningen. Saken har vært etterforsket av miljøavsnittet ved Vest politidistrikt. Politiets innstilling sendes nå over til statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Det er nå opp til statsadvokaten å vurdere saken og gi sin innstilling til Riksadvokaten, skriver de videre.

Jaja, da har man foreløpig hatt snart to år på seg til å hylle dette inn i en uangripelig tåkedott, vil jeg tro. Og mye mer offentlig forvirrende vil nok den videre saksgang bli, i bestrebelsene på å dekke over at vi er belemret med et komplett ubrukelig sjøoffiserskorps.

Er det dårlig tippet om dette kommer til å bli like under-teppet-dyttet som en kald måned i Canada?

PS: En kreativ men trolig like ondskapsfull kommentator hos document har lagt inn dette megetsigende bildet som sin mening i saken:


Edvard Munch: Pikene på broen


ConTrari1

"Much ado for nothing."

Eller: Opp som en bjørn, ned som en fell. Staten saksøkte DNV for15 milliarder før granskningen var avsluttet, og nå trekker de søksmålet. Sånn uten videre. Lurer på om det er grunnlag for et motsøksmål ? Dette giganaske kravet -som tilsvarer en helt ny fregatt- må ha kostet motparten store summer i forberedende arbeid, og Staten har nok en gang vist seg som inkompetent og aggressiv, sannsynligvis i et desperat forsøk på å svekke inntrykket av egen udugelighet.

https://resett.no/2021/05/27/nrk-norge-trekker-soksmalet-etter-helge-ingstad-ulykken/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.