Klima, økonomi, medisin - pill råttent alt sammen!

Started by translator, 25.05.2021, 18:51:45

Previous topic - Next topic

translator

Usikker på hvor jeg skulle legge denne kommentaren som jeg fant på document-artikkelen om Koonin (som de fleste nok har lest tidligere):

QuoteEtter å ha tatt en siv.ing.grad i matematikk med fokus på statistikk, stokastisk modellering og datasimuleringer, ønsket jeg å starte på en doktorgrad. Veilederen min sa at jeg lett ville få innvilget midler om jeg vinklet de statistiske modellene mot klimaendringer. Jeg satte meg inn i litteraturen og skrev en prosjektbeskrivelse sammen med veileder.

Underveis i denne prosessen gikk det opp for meg at hele klimabransjen er en gigantisk bløff. Jeg visste mye om statistiske modeller og usikkerheten i disse, og påstandene som ble fremstilt i klimalitteraturen var åpenbart helt hårreisende. Jeg innså at jeg ikke kunne å bygge karrieren min på en livsløgn, og skiftet fokus til anvendelse innen matematisk finans. Aksje- og derivatmarkedet var jeg allerede var fortrolig med.

Litt over ett år inn i doktorgraden, med et bedre innsyn i bankvirksomhet og pengepolitikk, begynte det å demre for meg at den underliggende grunnpilaren, dvs. fiatvalutaen og hele finanssystemet, også var pill råtten. Hele bygget sto på sandbunn, akkurat som klimafeltet.

Finanskrisen og den umoralske redningsaksjonen av bankene ble spikeren i kista. Jeg droppet ut av doktorgradsprogrammet og tok meg arbeid som statistiker innen medisin. Det var givende i flere år - jeg følte at jeg bidro med noe positivt til menneskeheten.

Men også innen medisin gjennomskuet jeg etter hvert vitenskapelig juks og korrupsjonen. "Big pharma" er ingen konspirasjonsteori. Det har vel blitt klinkende klart for de fleste det siste året med det som er avdekket av uetisk virusforskning nært knyttet til profittfokusert vaksinehysteri.

Hele samfunnsstrukturer er basert på løgn og profitt. Flere felt av vitenskapen og akademia er totalt ødelagt av korrupsjon og profitt. Dette ser ikke lyst ut for menneskeheten.

https://www.document.no/2021/05/23/anerkjent-amerikansk-fysiker-plukker-klimamodellene-fra-hverandre/
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund