Intelligens er smittsomt -og farlig!

Started by ConTrari1, 25.05.2021, 14:07:14

Previous topic - Next topic

ConTrari1

"The disease is a mental condition called...intelligence.

(reklame etter 2.15)

https://www.youtube.com/watch?v=SkJPDXrlP6w
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.