Ekstremkulde i Kina har drept over tjue maratonløpere

Started by Telehiv, 23.05.2021, 10:48:43

Previous topic - Next topic

Telehiv

Som all saklig forskning har vist, er det ekstrem kulde og ikke varme som dreper flest mennesker.
Nå har vi fått et nytt, og tragisk, eksempel på dette i Kina der minst 21 idrettsutøvere har omkommet i kulda:

Extreme cold weather hits China ultramarathon, kills 21 runners


Linker:
https://www.theguardian.com/world/2021/may/23/runners-dead-extreme-weather-hits-mountain-running-race-gansu-china
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57216601
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/23/extreme-cold-weather-hits-china-ultramarathon-kills-20-runners

PS: Vi ser at både BBC og The Guardian har oppslag om dette. Da gjenstår bare å vente på deres oppfølgende oppslag om at disse kuldeforholdene egentlig skyldes global oppvarming. Det skjønner jo alle som ikke er klimafornektere.