Abiotic petroleum

Started by PetterT, 02.05.2021, 16:22:08

Previous topic - Next topic

PetterT

Abiotic petroleum

Dannes petroleum i jordskorpen av calsiumcarbonate og jernoxid under høyt trykk og temperatur, og er det en "uendelig energiressurs" ?
Noe for geologer å finne ut av.

Se:
Oil is NOT a fossil fuel and AGW is non-science
https://canadafreepress.com/article/oil-is-not-a-fossil-fuel-and-agw-is-non-science

by Peter J. Morgan

We all grew up believing that oil is a fossil fuel, and just about every day this 'fact' is mentioned in newspapers and on TV. However, let us not forget what Lenin said – "A lie told often enough becomes truth." It was in 1757 that the great Russian scholar Mikhailo V. Lomonosov enunciated the hypothesis that oil might originate from biological detritus. The scientists who first rejected Lomonsov's hypothesis, at the beginning of the nineteenth century, were the famous German naturalist and geologist Alexander von Humboldt and the French chemist and thermodynamicist Louis Joseph Gay-Lussac, who together enunciated the proposition that oil is a primordial material erupted from great depth, and is unconnected with any biological matter near the surface of the Earth.
Det er tanken som teller :-)

stjakobs

Metan finnes i store mengder på Saturns måne Titan, og til en viss grad også på planeten Mars. Det er derfor svært sannsynlig at metan kan dannes abiotisk.

Lenke: https://www.scientificamerican.com/article/methane-on-mars-titan/

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

ConTrari1

Quote from: PetterT on 02.05.2021, 16:22:08
Abiotic petroleum

Dannes petroleum i jordskorpen av calsiumcarbonate og jernoxid under høyt trykk og temperatur, og er det en "uendelig energiressurs" ?
Noe for geologer å finne ut av.

Se:
Oil is NOT a fossil fuel and AGW is non-science
https://canadafreepress.com/article/oil-is-not-a-fossil-fuel-and-agw-is-non-science

by Peter J. Morgan

We all grew up believing that oil is a fossil fuel, and just about every day this 'fact' is mentioned in newspapers and on TV. However, let us not forget what Lenin said – "A lie told often enough becomes truth." It was in 1757 that the great Russian scholar Mikhailo V. Lomonosov enunciated the hypothesis that oil might originate from biological detritus. The scientists who first rejected Lomonsov's hypothesis, at the beginning of the nineteenth century, were the famous German naturalist and geologist Alexander von Humboldt and the French chemist and thermodynamicist Louis Joseph Gay-Lussac, who together enunciated the proposition that oil is a primordial material erupted from great depth, and is unconnected with any biological matter near the surface of the Earth.

Takk for denne viktige informasjonen, PetterT. Olje som en tilnærmet ubegrenset, ikke-fossil energiressurs slår virkelig beina under "klimakrisen", for ikke å snakke om Peak Oil.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

#3
Jeg har mange tiårs bakgrunn fra oljeforskning og feltstudier, samt erfaring fra mange hundre brønnoperasjoner i flere land med reservoaranalyse som hovedoppgave.
Her finner jeg derfor det nødvendig å gripe inn, når en ikke oljefaglig kilde hevder at "oil is a primordial material erupted from great depth, and is unconnected with any biological matter near the surface of the Earth."
Dette strider mot all geologisk, geofysisk og botanisk kunnskap.

Vi ser likevel stadig denne type spekulasjoner dukke opp, her et typisk eksempel (som forøvrig er en grei innføring i disse spekulasjonenes historie):
https://www.revolusjon.no/teori-og-analyse/198-vitenskap-og-filosofi/1712-olja-som-ikke-vil-ta-slutt/

PS: Er det forresten noen som husker noen tiår tilbake, da noen svensker ikke lenger klarte å se på Norge bli mer og mer oljevelfødde? Nettopp et sånt spekulativt miljø hentet da inn risikokapital og gikk i gang med oljeboring midt inne i Sverige - der erfarne "tradisjonelle" reservoaringeniører advarte og sa at olje ut fra det geologiske bildet ikke kan ha blitt dannet? Geologer og andre som ristet på hodet ble derfor erklært som "framskrittsmotstandere" av de svenske entusiaster. Dessverre ble det svenske prosjektet raskt nedlagt da man bare fant den stein man ble advart mot. Uten at det i seg selv kan sies å motbevise de abiotiske påstander - da vil jeg heller anbefale å snakke med feltanalytikere i verdensklasse som vi har mange av her i Norge. De finner olje fordi de vet hvordan den lages, og dermed har de kritiske reservoarindikatorer å gå etter 8)

Energisk

re Telehiv :  "De finner olje fordi de vet hvordan den lages, og dermed har de kritiske reservoarindikatorer å gå etter.. "    Nettopp ! Påstanden om abiotic olje  har levd i mange år, -først servert av russere. Men det har ikke blitt mer enn en hypotese.

PetterT

Ja takk, begge deler, sa Ole Brum, eller det ene utelukker ikke det andre.

Se:
Rewriting the textbook on fossil fuels: New technologies help unravel nature's methane recipes
https://phys.org/news/2019-04-rewriting-textbook-fossil-fuels-technologies.html

"But for some hydrocarbons, especially methane—the colorless, odorless main ingredient in natural gas—nature has many recipes, some of which are "abiotic—derived not from the decay of prehistoric life, but created inorganically by geological and chemical processes deep within the Earth."
Det er tanken som teller :-)